Megjelent Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek

Nőnapra meg is érkezett Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek: elméleti megközelítések és kutatási eredmények c. kötet, amely a tavaly májusi, gendertémáról szóló MTA interdiszciplináris konferenciáján elhangzott tanulmányok írott változatát tartalmazza. A kötet itt érhető el (és pdf-ben le is tölthető!):  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kovacs-monika-szerk-tarsadalmi-nemek-elmeleti-megkozelitesek-es-kutatasi-eredmenyek/  

Continue reading »

Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Simon Gábor 2014. Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Simon Gábor kötetében különleges kísérletet tesz a rím nyelvészeti megközelítésére: egy olyan kognitív poétikai rímelméletet alapoz meg, amelyből – őt idézve – „a poétikai struktúrák szemantikai motiváltsága, referenciális komplexitása felismerhetővé válik” (p. 9). Olyannyira, hogy kutatása eredményeképpen a rím szemantikai motiváltságát mutatja ki, azt tartja elsődlegesnek – a ritmikai, hangzásbeli szerep is fontos, de másodlagos a rím szerveződése szempontjából. További tudnivalók a könyvről: http://www.tintakiado.hu/book_view.php?id=428

Continue reading »

A megismerés és az értelmezés konstrukciói

Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) 2013: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. A Tolcsvai Nagy Gábor professzort-akadémikust a 60. születésnapja alkalmából köszöntő kötetet három olyan tanítványa-kollégája szerkesztette, akik az általa az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén tíz éve életre hívott és vezetett DiAGram Funkcionális Kognitív Nyelvészeti Műhelyben is meghatározó tagok. A könyv négy nagyobb tematikus fejezetre osztható: A nyelvről való gondolkodás konstrukciói; A nyelvi kifejezések konstruálása; Nyelvek, változatok és változások; Az irodalomértés…

Continue reading »

A „feminista” Shakespeare

Puskás Andrea 2014. Female identity in feminist adaptations of Shakespeare. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 134 l. A komáromi Selye János Egyetemen tanító szerző könyvét már a címe miatt is nagy érdeklődéssel vettem kézbe, de ez csak fokozódott a köny tartalomjegyzékét áttekintve. Az elemző részek előtt ugyanis a feminizmus irányzatairól és az identitás feminista értelmezéseiről is szól egy-egy fejezet, amelyet egy, a Shakespeare-műveket elemző feminista megközelítésekről szóló rész követ. Az „Ijesztő feminizmus” (Frightening Feminism) részben rövid, de mégis érzékletes képet kapunk a feminizmus történetéről (az 1-3. hullámról…

Continue reading »

És itt a második kötet!

Juhász Valéria — Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) 2013. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó — Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.   Három kötet lesz, az első után már itt is a második kötete a Társadalmi nem és nyelvhasználat c. sorozatnak, amely az angol és a német nyelvű genderszakirodalomból tartalmaz 12 jobbnál jobb írást.  Általánosabb témájú tanulmányok mellett (mint például Helga Kotthoffé) főként olyanok kaptak helyet, amelyekben „a gender mint oktatási, politikai és kulturális koncepció jelenik meg,…

Continue reading »