A “feminista” Shakespeare

Puskás Andrea 2014. Female identity in feminist adaptations of Shakespeare. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 134 l. A komáromi Selye János Egyetemen tanító szerző könyvét már a címe miatt is nagy érdeklődéssel vettem kézbe, de ez csak fokozódott a köny tartalomjegyzékét áttekintve. Az elemző részek előtt ugyanis a feminizmus irányzatairól és az identitás feminista értelmezéseiről is szól egy-egy fejezet, amelyet egy, a Shakespeare-műveket elemző feminista megközelítésekről szóló rész követ. Az „Ijesztő feminizmus” (Frightening Feminism) részben rövid, de mégis érzékletes képet kapunk a feminizmus történetéről (az 1-3. hullámról…

Continue reading »

És itt a második kötet!

Juhász Valéria — Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) 2013. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó — Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.   Három kötet lesz, az első után már itt is a második kötete a Társadalmi nem és nyelvhasználat c. sorozatnak, amely az angol és a német nyelvű genderszakirodalomból tartalmaz 12 jobbnál jobb írást.  Általánosabb témájú tanulmányok mellett (mint például Helga Kotthoffé) főként olyanok kaptak helyet, amelyekben “a gender mint oktatási, politikai és kulturális koncepció jelenik meg,…

Continue reading »

Bevezetés a kognitív nyelvészetbe

Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 392 p.     Rég várt kötet Tolcsvai Nagy Gábor A bevezetés a kognitív nyelvészetbe  című munkája a 2010-es (és a 2011-es, javított változatú) Kognitív szemantika után. Mivel a könyv hátoldalán olvasható összegzés igen informatív, kedvcsinálónak ezt idézem: “A kognitív nyelvészet olyan funkcionális nyelvmagyarázat, amely a beszélő ember megismerőképességeiből és az emberi kommunikáció fő jellemzőiből kiindulva mutatja be a nyelvet. A beszélő ember jelentést kíván nyelvi formába önteni, mások számára hozzáférhetővé tenni, úgy, hogy…

Continue reading »

Utak a kétnyelvűséghez

Klein Ágnes 2013. Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 139 p. A Réger Zita elhíresült könyvcímére (Utak a nyelvhez) utaló kötetben Klein Ágnes három nagyobb témával foglalkozik a kétnyelvűség kérdéskörén belül: egyrészt bemutatja az első nyelv elsajátításának mikéntjét, majd egy második nyelvét, még az iskolába kerülés előtti időszakra fókuszálva. Mint megjegyzi, a kétnyelvűséget nehéz vizsgálni, hiszen a gyermekek számos módon és időbeli megoszlásban sajátíthatják el első nyelveiket, de alapvetően kétféle utat különböztet meg, a szimultán és a szukcesszív nyelvelsajátítást, melyek időben…

Continue reading »

Pszicholingvisztikai tanulmányok III.

Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.) 2012. A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III./Mental procedures in language processing. Studies in psycholinguistics 3. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Az évente rendszerint késő tavasszal/kora nyáron megrendezésre kerülő balatonalmádi pszicholingvisztikai nyári egyetem előadásainak tanulmányváltozatait olvashatjuk a „Pszicholingvisztikai tanulmányok” című sorozat köteteiben, amelynek 2012-ben már a harmadik darabja látott napvilágot (lásd a mellékelt fotókat).   Az angol és magyar nyelvű tanulmányokat egyaránt tartalmazó kötet – akárcsak elődei – tematikus blokkokra oszlik: Pszicholingvisztika: Ép és sérült folyamatok;…

Continue reading »