Új TNTeF-szám!

NŐK ÉS HATALOM Barát Erzsébet: Előszó >> PDF TANULMÁNYOK Acsády Judit: Államszocializmus — nők — ellenzékiség >> PDF Adamik Mária: A „gender” a magyarországi közéleti és tudományos karanténban >> PDF Barát Erzsébet: Az előjogainak sérülését helyreállítani igyekvő „dühös államférfi” „nő”-ellenes hadjárata >> PDF Kováts Eszter: Az angolszász viták jelentősége a magyar kormányzat „genderideológiára” hivatkozó mozgósításában és a hamis szembeállítások meghaladásában >> PDF Perintfalvi Rita: A vallási fundamentalizmus és a politikai tekintélyelvűség egymásra találása a gender-ellenes és az emberi jogok elleni támadásokban >> PDF Hidasi Judit: A nők és a hatalom viszonya…

Continue reading »

Új TNTeF-szám!

  Előszó >> PDF TANULMÁNYOK Horváth Márk & Lovász Ádám: Kísérteties identitások: Queerség, aszexualitás és non-reprodukció >> PDF Sara Nyhlén & Katarina Giritli Nygren: Normalising welfare boundaries: A feminist analysis of Swedish municipalities’ handling of vulnerable EU citizens >> PDF Székely Zsófia & Csabai Márta: Együtt szülés: A szülés során létrejövő segítő kapcsolat kvalitatív vizsgálata a társadalmi nemek és a hatalom szempontjából >> PDF Máté-Tóth András: Sebzett testek, sebzett identitás: Judith Butler testfilozófiája és Kelet-Közép-Európa kollektív identitása >> PDF HALLGATÓI TANULMÁNYOK Dudok Fanny: A Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak…

Continue reading »

Megjelent a TNT 7.1!

Úton: A tér nemei, a nemek terei Előszó >> PDF TANULMÁNYOK Barna Emília: Változás és kontinuitás egy budapesti underground zenei világban a műfaj-esztétika, ízlés, technológia és alkotómunka viszonyrendszerén keresztül >> PDF Bojti Zsolt: A magyar mint alakzat a késő-viktoriánus angol meleg irodalomban és Edward Prime-Stevenson Imre című regényében >> PDF Hódosy Annamária: Az allergia mint ökofeminista allegória: a természet ellenállása Todd Haynes Safe című filmjében >> PDF Tatai Erzsébet: A nők terei a kortárs magyar képzőművészetben. A térhasználat Eperjesi Ágnes két köztéri projektjében és Czene…

Continue reading »

Új TNTeF-szám!

6. évfolyam 1. szám 2016. június A nő és a kor/osodás Magyar vetületei 1989 óta Barát Erzsébet: Előszó >> PDF Tanulmányok Tóth Andrea: Személyes etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról >> PDF Hódosy Annamária: Hófehérke és a „korizmus”: Feminista boszorkányok és posztfeminista királykisasszonyok a mese filmes feldolgozásaiban >> PDF Joó Mária: Az öregség filozófiája Beauvoirnál >> PDF Tatai Erzsébet: Csúf banyák és bölcs próféták metamorfózisa. Az öregedés ábrázolása a vizuális kultúrában >> PDF Konczosné Szombathelyi Márta: A kommunikációs szakmák nőiesedése: 100 év, a változások kora >> PDF…

Continue reading »

TNTeF: megjelent az 5/2-es új szám!

Előszó >> PDF Tanulmányok Acsády Judit: „Beszéljen a szívünk!” Háborúellenes hangok a hazai és a nemzetközi nőmozgalomban az I. világháború idején >> PDF Huszár Ágnes: A hiány helye: A roma nők >> PDF Zámbóné Kocic Larisa: A Xena-camp jelenség: A feminizmus, a fandom és a digitális bölcselet találkozása >> PDF Faragó Boglárka és Berán Eszter: Explicit és implicit női előítéletek nőkről: A női identitás és a nőkkel kapcsolatos előítéletek korcsoportok közötti különbségei >> PDF Pap András László: „Intimate citizenship” a Nemzeti Együttműködés Rendszerében: Az Alaptörvény…

Continue reading »