Nyelv, ideológia, média (NYIM) 14. Szeged

NYIM 14. GENDER ÉS SZOLIDARITÁS: A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA

  1. szeptember 21-22.

TNT, Társadalmi Nemek Tudománya, Szegedi Tudományegyetem

2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ’gender’ és a ’szexualitások’ nézőpontjából. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik most szeretnének csatlakozni hozzánk.

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. Különösen várjuk azokat az előadókat, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tpasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni.

Mi a következő lehetséges témákra gondoltunk, melyeket reményeink szerint a különféle tudományágak sajátos szemszögéből vizsgálnak majd az előadók:

  • A nemek szeriti azonosulás mennyiben segíti elő vagy akadályozza a döntéshozókat előléptetésnél, kinevezésnél, az élet különféle területein adódó minősítésnél?
  • A szakszervezetekben, nőszervezetekben, érdekérvényesítő, érdekképviseleti szervezetekben, önsegélyező csoportokban dolgozó nők tapasztalatai a szexizmus, heteroszexizmus, transzfóbia szabdalta társadalmi, kutatói, oktatási és kulturális intézményekben
  • Miként, milyen erővonalak mentén, miért fragmentálódott a magyar feminista kutatás és mozgalom, miként lehetséges ezeken a törésvonalakon átlépni, egymás logikáját megérteni?
  • Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki egymáshoz képest a magyar nők csoportjai, lehet-e, van-e nyoma a magyar feminista kutatásban, miként tudunk a kiszolgáltatottságra rálátni, mit nyerhetünk belőle?
  • Mennyiben van jelen a feminizmusra globálisan jellemző megosztottság a ’fiatal’ és ’idős’ generáció, az ’identitás politika’ és a ’strukturális kritika’, a szexmunka vagy a prostitúció, a ’kulturális relativizmus’ vagy ’valódi társadalmi kiszolgáltatottság’ törésvonalai mentén? Hogyan, mennyiben tesz ez a megosztottság kiszolgálatottá a mai kulturális, oktatási és politikai erőtérben? Lehet-e, s ha igen, miként lehet átírni, ’elrajozlni’ ezeket?
  • A kiszolgáltatottság felszínre törése és visszhangtalansága a rasszista, etnicista, szexualitás alapú megfélelemlítési törekvésekkel szemben; a művészet, az aktivizmus, a pedagógia közösséggé szervező erejével.
  • A feminista szolidaritás lehetőségeinek és buktatóinak irodalmi, filmes, képzőművészeti reprezentációi

A jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Jelentkezési lap: NYIM 14_SzegedTNT_Jelentkezésilap — amit a szervezők e-mail címére kell elküldeni.

Akik előadással jelentkeznek, kérjük, írjanak egy 200-220 szavas összefoglalót, és illesszék a Jelentkezési lap megfelelő rovatába. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat (www.tntefjournal.hu) 2019. tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadásokból. Az előadások magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott előadásokról 2018. július 10-ig küldünk értesítést.

Részvételi díj 7500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 5000 Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – csak szeptember 1-jéig lehet (e-mailben Barát Erzsébetnél).

A NYIM 14. konferencia honlapja 2018. július 10-től lesz elérhető majd (http://gender.ieas-szeged.hu/conferences/).

Viszontlátásra Szegeden!

A Szervezők:

Barát Erzsébet                                               Zámbóné KocicLarisa

b_zsazsa@freemail.hu                                               larisa.kocic@gmail.com

 

CFP: 16th International Pragmatics Conference

16th International Pragmatics Conference
09.06.2019-14.06.2019
Hong Kong

The 16th International Pragmatics Conference, organized by the International Pragmatics Association (IPrA – http://pragmatics.international), will be held in Hong Kong from 9 to 14 June 2019, at The Hong Kong Polytechnic University.

See http://pragmatics.international/page/HongKong

As on earlier occasions, the conference is open to all topics relevant to the field of linguistic pragmatics, broadly conceived as the interdisciplinary (cognitive, social, cultural) science of language use.

Special theme: Pragmatics of the Margins

The call for papers is now open (see http://pragmatics.international/page/CfP).

The first deadline, for panel proposals only, is 1 June 2018. For contributions to panels, individual lectures and posters, the deadline is 15 October 2018.

Plenary speakers will include:
•       Eric ANCHIMBE, Universität Bayreuth, title t.b.a.
•       Jonathan CULPEPER, Lancaster University, working title Identity in pragmatics
•       Louise CUMMINGS, Hong Kong Polytechnic University, working title The role of pragmatics in the diagnosis of dementia
•       GU Yueguo, The Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, title t.b.a.
•       Meredith MARRA, Victoria University of Wellington, working title Fancy fence work: Harnessing the affordances of the periphery
•       Marina TERKOURAFI, Leiden University, working title Toward an intuitive pragmatics

Contact person: Jef Verschueren
email: jef.verschueren@uantwerpen.be

Click link for more information…
http://www.discourseanalysis.net/wiki.php?wiki=en%3A%3AEvents&id=2231

Beszédkutatás 2018

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztálya szeretettel meghívja Önöket a 2018. október 18–19-én megrendezésre kerülő Beszédkutatás konferenciára.
A konferencia témája: Beszédjellemzők az életkor függvényében (gyermekkortól időskorig).

A konferencia nyelve magyar, de angol és német előadásokat is javasolhatók.

Jelentkezését elsősorban az alábbi témakörök életkori vonatkozásaiban várjuk:

fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben;
akusztikum és percepció;
prozódia, szintaxis;
anyanyelv, idegen nyelv, kétnyelvűség;
diszharmóniás jelenségek a beszédben;
beszédzavarok, patológiás beszéd;
adatbázisok fejlesztése;
beszédtechnológia, beszédfelismerés, beszédszintézis, kriminalisztikai felhasználás;
további vonatkozások.
Jelentkezni 400-500 szavas absztrakttal lehet. Összefoglalóikat a beszedkutatas[@]nytud.mta.hu-ra küldjék. Határidő: 2018. június 15.

A konferencia időpontja: 2018. október 18–19.

Helyszíne: MTA Nyelvtudományi Intézet

Honlap: fonetika.nytud.hu/beszedkutatas-konferencia

Részvételi díj: 10 000 Ft, doktoranduszoknak: 6000 Ft, alap- és mesterszakos hallgatóknak ingyenes.

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

címmel.

A konferencia időpontja: 2018. május 24. (csütörtök)

Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 329. (Horváth János-terem)

Szeretettel várják a konferencián a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás hároméves kor utáni szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat.

A konferencia főbb témakörei:

– óvodások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
– kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
– kamaszkori beszédsajátosságok,
– a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése óvodáskortól felnőttkorig,
– a szókincs fejlődése óvodáskortól fiatal felnőttkorig,
– a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
– atipikus anyanyelv-elsajátítás hároméves kor után,
– gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
– további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

Az előadások hossza 15 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói előadásokra is.

A konferenciára a gyermeknyelv@gmail.com címen lehet jelentkezni a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 10 soros absztrakttal. Kérjük, az ímélben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a gyermeknyelv@gmail.com vagy a bona.judit@btk.elte.hu címen várják.

A jelentkezés határideje: 2018. március 22.

A jelentkezések elfogadásáról 2018. április 10-ig értesítik a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2018. május 4-ig teszik közzé.

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetik meg. A tanulmányokat 2018. június 20-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.
A konferencián nincs részvételi díj. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon a gyermeknyelv@gmail.com címen 2018. május 4-ig.

Pragmatikai & szemantikai konferencia 2018

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata 2018-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát.

A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

A konferencia időpontja: 2018. április 27.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni, amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan egy hazai egyetemi oktatókból és kutatókból álló szakmai bizottság bírál el. Az összefoglalókat anyelveszet@hung.u-szeged.hu címre lehet e-mailben elküldeni, legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (összesen, azaz szóközökkel és hivatkozásokkal együtt). Az összefoglalók ne tartalmazzák az előadók nevét, munkahelyét, ezeket az információkat az e-mailben kérjük külön feltüntetni.

Az összefoglalók beküldési határideje: 2018. február 11.

Az elfogadásról/elutasításról szóló értesítéseket március 12-ig küldjük ki.

A konferencia szervezői: Ivaskó Lívia, Maleczki Márta, Németh T. Enikő és Szécsényi Tibor

A szakmai bizottság tagjai: Alberti Gábor (PTE), Andor József (PTE), Árvay Anett (SZTE), Bibok Károly (SZTE), Csatár Péter (DE), Dér Csilla Ilona (KRE), Gyuris Beáta (MTA NYTI), Kiefer Ferenc (MTA NYTI), Małgorzata Suszczyńska (SZTE), Nemesi Attila László (PPKE), Szili Katalin (ELTE), Tátrai Szilárd (ELTE), Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE) Tóth Enikő (DE), Varasdi Károly (Heinrich Heine Universität, Düsseldorf), Vecsey Zoltán (MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport)

A konferencia előadásai alapján beküldött tanulmányok szakmai bírálat után a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban jelenhetnek meg.

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont
Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozat