Konferenciák

NYILVÁNOS MEGJELENÉSEK (KONFERENCIÁK, KEREKASZTALOK, ELŐADÁSOK, KÖSZÖNTÉSEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, ZSŰRIZÉSEK, INTERJÚK STB.) (a felkérések, meghívások: félkövér)

2023

125. Dér Csilla Ilona: Kutatási beszámoló (NKFI-pályázat): Mentális igék konstrukciói. DiAGram workshop, ELTE BTK, 2023. december 15.

124. Dér Csilla Ilona: Feltételes függetlenedett mellékmondatok a magyarban. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaságban (Magyar Nyelvi Szakosztály) Bp., ELTE BTK, 2023. december 5.

123. Horváth Viktória – Bóna Judit – Dér Csilla Ilona – Hámori Ágnes – Krepsz Valéria: Beszélgetünk, tehát vagyunk — társalgási jelenségek komplex elemzése. A Magyar Tudomány Ünnepe: A beszéd változatosságának kérdései, korszerű vizsgálati módszerei és kihívásai. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Bp., 2023. november 21.

122. A Nyelvtörténeti Kutatások Újabb Eredményei XII. SZTE, Szeged, 2023. október 26., „A hát ha / hátha története” (online előadás)

121. Részvétel a Sali A. Tagliamonte (University of Toronto, Canada) által tartott kétnapos workshopon a „Regiszterfüggő változatok a középmagyarban” c. projektum (NKFIH 135186) külsős kutatójaként, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Bp., 2023. október 25-26.

120. 11. Pragmatika Kerekasztal. Interdiszciplináris, transzlációs és transzgenerácós pragmatika. SZTE, Szeged, 2023. október 20. (felkért hozzászóló )

119. 18th International Pragmatics Conference (IPrA), Brüsszel, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2023. július 11. Dér, Csilla Ilona: „The semantics and pragmatics of insubordinate conditional clauses in Hungarian” (előadás a „Clause combining at the discourse-grammar interface: Answers from coordination, subordination and insubordination” c. panelben)

118. International Conference on Conversation Analysis (ICCA 2023), Brisbane (Meanjin), University of Queensland, 2023. július 1. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Horváth Viktória, Krepsz, Valéria: „Phonetic and pragmatic analysis of the discourse marker szerintem ‘I think, to my mind’ in spontaneous conversations” (előadás)

117. Discourse markers — Theories and methods. Párizs, Université Paris Cité, 2023. május 25. Dér, Csilla Ilona, Huszár, Anna, Krepsz, Valéria, Horváth, Viktória: „Phonetopragmatic analysis of the Hungarian discourse marker hát ‘well, so’ and its combinations” (előadás)

116. ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2023. május 16. „A feltételes függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos nyelvhasználói vélekedések” (szóbeli előadás)

115. 43rd Annual Meeting of the Department of Linguistics (AMGL43). Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 2023. május 6., Valeria Krepsz, Anna Huszár, Csilla Ilona Dér & Viktória Horváth: „The relationship between breathing and backchannel responses in spontaneous conversations — pilot study”

114. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, SZEPRA2023, SZTE, Szeged, 2023. április 21. Dér Csilla Ilona: „Hogy miért idézem mindezt?  A függetlenedett kérdő mellékmondatok diskurzusfunkcióiról a magyarban” (szóbeli előadás)

113. PeLiKon III. oktatásnyelvészeti konferencia, A nyelv megújuló szerepe az oktatásban. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Jászberény, 2023. április 20. Dér Csilla Ilona: „A diskurzusjelölők (és más extraklauzális elemek) szórendjének oktatása” (szóbeli előadás)

112. 36. OTDK, Humán Tudományi Szekció 2023, KRE, Budapest, 2023. április 12-13. Kognitív nyelvészet és pragmatika tagozat, zsűrielnöklés

111. MANYE XXIX., SOTE Szaknyelvi Intézet, Budapest, 2023. március 17. Huszár Anna, Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Dér Csilla Ilona: „A légzés és a háttércsatorna-jelzések kapcsolatáról társalgásokban” (előadás)

110. Regiszterfüggő változatok a középmagyarban: projekt- és korpuszbemutató. Nyelvtudományi kutatóközpont, Budapest, 2023. március 2.: Dér Csilla Ilona: „Egymást vonzó ellentétek — ellentétes diskurzusjelölő-kombinációk középmagyar kori önéletírásokban.” (előadás)

109. Beszédkutatás — Speech Research 2023, Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. február 23.: Dér Csilla Ilona: „Indulatszóval kezdődő függetlenedett mellékmondatok a mai beszélt és írott beszélt magyar nyelvben: léteznek?” (előadás)

2022

108. Nyelvelmélet és diakrónia 5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2022. november 17.,  „Az idézésjelölő hogy aszongya kialakulásáról a magyarban” (szóbeli előadás)

107. 13th International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XIII.), Bécsi Egyetem, Bécs, 2022. augusztus 26. „Sz’al, nemtom ’So, I dunno’ – The formal and functional variation of the discourse marker NEM TUDOM in Hungarian” (szóbeli előadás)

106. International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 3.  „Discourse variation analysis of the Hungarian discourse markers no~na ’now, so, well’ and their combinations with other markers and insubordinate clauses” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés egy másik szekcióban)

105. International Conference on Historical Linguistics (ICHL) 25. University of Oxford, Oxford, 2022. augusztus 1. „Independence with or without ellipsis? About the evolution of hogy ‘that’ insubordinate clauses in Hungarian” (poszter)

104. Alkalmazott Nyelvészeti Alumnitalálkozó és Nyílt Nap. ELTE BTK, 2022. június 24. Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (poszter)

103. „Empirikus társalgáskutatások Magyarországon” szimpózium. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. június 10. Dér Csilla Ilona — Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban (előadás+poszter, szekcióelnöklés)

102. Workshop on constructions 2. Morphological constructions, epistemic grounding and anchoring. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2022. június 2. (online szimpózium, a „Grounding and anchoring” c. szekció elnöklése, Frank Brisard keynote speaker bemutatása)

101. ÚNKP konferencia, KRE, Budapest, 2022. május 20. „A függetlenedett mellékmondatokkal kapcsolatos elméleti-módszertani problémák és nyelvhasználói attitűdök” (szóbeli előadás)

100. Újdonságok a szemantikai és a pragmatikai kutatásokban 7. SZTE, Szeged, 2022. április 29. „A hogy kötőszós inszubordinált mellékmondatok konstrukciós szemantikai osztályozása és problémái” (szóbeli előadás)

99. Terminológiai Csütörtök, IX. Szakmai Nap, KRE, Budapest, 2022. április 19. „Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation” c. könyv bemutatása Csontos Nórával (szóbeli előadás online könyvbemutatón)

98. ≠. Konferencia a társadalmi nemek egyenlőtlenségeinek aktuális kérdéseiről. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumának konferenciája. 2022. február 5. „A nemek nyelvhasználata — mítoszok és tények a nyelvtudományban és a közgondolkodásban” (online konferencia, szóbeli előadás, felkért előadó)

2021

97. „Hangosfénykép” — interjú. kultX, a KRE BTK rádiója, 2021. december 17. Interjúkészítő: Zsuga Kira Dorina

96. Össznyelvész Konferencia 2021, ELTE BTK, 2021. december 17. „Hogy mi van?! Ha megkérdezhetem… – Függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok a magyarban” (online konferencia, szóbeli előadás)

95. Discourse-Pragmatic Variation and Change 5. University of Melbourne, Melbourne, 2021. december 15. „Corpus analysis of sequences of discourse markers and insubordinate clauses with hogy ‘that’ in Hungarian” (online konferencia, szóbeli előadás)

94. A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. KRE BTK, Budapest, 2021. november 10. „A szaknyelvi műfajokról terminológiai és pragmatikai vonatkozásban” (szóbeli előadás)

93. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei XI. SZTE BTK, Szeged, 2021. október 27. „Határozószó, ragvonzó névutó vagy igekötő? A közel és kollokációinak korpuszelemzése a 16. századtól napjainkig” (szóbeli előadás)

92. 17th International Pragmatics Conference, Winterthur (Switzerland), Zurich University of Applied Sciences, 2021. június 28. „Types and pragmatic functions of hogy ‘that’ insubordinations in Hungarian (online konferencia, előadás)

91. Workshop on construction(s): Usage based approaches. Organizer: DiAGram Research Group in Functional Linguistics, ELTE BTK, Budapest, 2021. május 7. (online szimpózium, felkért hozzászóló Martin Hilpert „Constructions, language change and diachronic corpora”c. plenáris előadásához)

90. XXVIII. MANYE Kongresszus. „Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények”. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2021. április 20. „A (tudományos) recenzió/kritika — (könyv)ismertetés szaknyelvi műfajának terminológiai vizsgálata”(online konferencia, előadás)

89.  Részvétel a Terminológiai csütörtök VIII. Szakmai nap online könyvbemutatóján mint szerző (Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben), KRE BTK MNYIKI – MaTT – TERMIK, 2021. február 4. https://www.youtube.com/watch?v=jLEXIM7eucQ&feature=youtu.be

2020

88. Hámori Ágnes — Dér Csilla Ilona: A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Pragmatikai/társalgáselemzési aspektusok. Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén a magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’. Beszédkutatás 2020 konferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály, 2020. december 15.  (online konferencia, szóbeli előadás)

87. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete. ELTE BTK, 2020. november 20. „A metapragmatikai tudatosság jelzései a diskurzusjelölővel (szóval, hát) induló hogy kötőszós függetlenedett (inszubordinált) mellékmondatok esetében” (szóbeli előadás, online konferencia)

86. Horváth Viktória – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes –
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata:
lehetőségek és kihívások. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2020. november 12. (a kutatások egyik résztvevője)

85. Magyar Tudomány Ünnepe, „Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben — digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet” szimpózium. 2020. november 5., online közvetítés az MTA Székházából. „Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben”  (szóbeli előadás, felkért előadó) https://www.youtube.com/watch?v=Vo7U3nnNYR4&t=3531s

84. ECCA20: European Conference on Conversation Analysis. Radboud University, Nijmegen (Hollandia), 2020. június 29- július 2. Valéria Krepsz, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth: Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations. (diasor, virtuális konferencia)

83. SPPL2020: 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan. UCL, London, 2020. március 30-31. Valéria Krepsz, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, Ágnes Hámori and Viktória Horváth: „The effect of the partner’s age on backchanelling behaviour” (poszter, virtuális konferencia)

82. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, 2020. február 6. „Diskurzusjelölő-használat az építészeti műszaki dokumentációkban” (felkért előadó)

2019

81. Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2019. december 12. (kutatászáró nagyelőadás)

80. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztálya Pragmatika tagozatának felolvasó ülése: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-ről (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University). A beszámolót tartja: Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter és Dér Csilla Ilona. 2019. november 27.

79. Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK, Budapest, 2019. november 21. Dér Csilla Ilona: „Eltűnt főmondatok nyomában: dicséreteket és szidásokat kifejező inszubordinált mellékmondatok kialakulásáról a magyarban” (szóbeli előadás)

78. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Dér Csilla Ilona: „Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian” (szóbeli előadás)

77. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: „Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter)

76. XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Hámori Ágnes – Horváth Viktória – Dér Csilla – Gyarmathy Dorottya – Krepsz Valéria: „Háttércsatorna-jelzések: határterület és új szempontok a diskurzusok elemzésében” (előadás)

75. XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: „A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai” (szóbeli előadás)

74. Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása. ELTE BTK, Budapest, 2019. március 28. „Vélni vagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

2018

73. Beszédkutatás 2018 konferencia. MTA NyTI, Budapest, 2018. október 19. „Inszubordináció (függetlenedett mellékmondatok) a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben” (szóbeli előadás)

72.  A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X., SZTE, Szeged, 2018. október 17. „Szintaxisból a pragmatikába: hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban” (szóbeli előadás)

71. 20. Élőnyelvi Konferencia. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. KRE és MTA NyTI, Budapest, 2018. augusztus 31. „A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai” (szóbeli előadás)

70. 11th International Conference on Im/Politeness, University of Valencia, Valencia, 2018. július 4. „The relation of (im)politeness and opinion markers in Hungarian” (szóbeli előadás)

69. Discourse-Pragmatic Variation and Change (DiPVaC) 4., University of Helsinki, Helsinki, 2018. május 28. Furkó, Péter & Dér, Csilla: „A variational pragmatic approach to reformulation markers in English and Hungarian” (szóbeli előadás)

68. DiscourseNet20 — Exploring Fuzzy Boundaries in Discourse Studies, Budapest, KRE BTK, 2018. május 17-19. Heike Pichler (Newcastle University, UK) plenáris előadásának felvezetése és elnöklése/moderálása

67. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 5. SZTE, Szeged, 2018. április 27. „A véleményjelölők udvariassági szerepéről” (szóbeli előadás)

2017

Habilitációs előadások: ELTE BTK, Budapest, 2017. december 7. A grammatikalizáció státusával kapcsolatos viták (tantermi előadás), Discourse marker combinations in spontaneous speech (tudományos előadás)

66. Egy- és többértelműség a nyelvben (ANYK) konferencia. Budapest, KJF, 2017. november 7. „A szerintem véleményjelölő a magyarban” (szóbeli előadás)

65. XXVI. MANYE, Pécs, PTE, 2017. augusztus 31. „Társas egyenlőtlenségek mindennapi társalgásokban és kutatásukban: A BEKK” workshop (felkért hozzászóló az előadásokhoz)

64. 15th International Pragmatics Conference, Belfast (Northern Ireland), Ulster University, 2017. július 17. „Discourse markers out of the blue? The case of Hungarian szerintem ‘I think; to my mind’ (előadás, szekcióelnöklés)

63. Terminológiai Csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó. KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. „Pragmatika és kommunikáció a terminológusképzésben” (felkért előadó)

2016

62. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6. ELTE BTK, Budapest, 2016. november 25. „Mit és hogyan tanítsunk a spontán beszélt nyelvről?” (szóbeli előadás, szekcióelnöklés)

61. Plenáris előadás a 17. Kossuth-szónokversenyen. ELTE-TÓK Budapest, 2016. november 11. „Nők a nyilvánosságban gender megközelítésben” (meghívott előadó)

60. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei (ANYK) konferencia. KJF, Budapest, 2016. november 8. „Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban” (szóbeli előadás)

59. Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. „A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében” (szóbeli előadás)

58. Beszédkutatás 2016. MTA NyTI, 2016. október 17. „A hát funkciói a prozódiai megvalósulás függvényében” (Markó Alexandrával közösen, szóbeli előadás)

57. Plenáris előadás a 12. Félúton doktoranduszkonferencián. ELTE BTK, 2016. október 6.  „A diskurzusjelölők multifunkcionalitása” (meghívott előadó)

56.  Nyelv, ideológia, média 12. Úton: A tér nemei, a nemek terei. Szeged, SZTE BTK Angol-amerikai Intézet, 2016. október 1. „Nők és a tudományos munka — pszichoszociális kockázati tényezők” (szóbeli előadás)

55.  Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya Pragmatikai tagozatának felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2016. május 17. „A diskurzusjelölők funkciói” (meghívott előadó)

54. „Az udvariasságkutatás gender szempontú megközelítése”. Előadás az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumának Nyelvészeti Műhelyében. Szeged, 2016. március 9.  (meghívott előadó)

53. „Diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben”. Előadás az ELTE Eötvös Collegium Magyar Műhelyében, Budapest, 2016. február 22. (meghívott előadó)

2015

52. ‘Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban’ (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF? 2015. november 10. „Többszörös diskurzusjelölők a magyar spontán társalgásokban” (szóbeli előadás)

51. A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Emlékkonferencia Zsilka János professzor tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 2015. október 16. „Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, illetve a grammatikalizációelméletben” (szóbeli előadás, meghívott előadóként)

50. V. Pragmatikai Kerekasztal. Budapest, KRE BTK, 2015. május 29. „Pragmatikaoktatás és -kutatás a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken” (szóbeli előadás)

49. MANYE 25. ‘Nyelv – nyelvtechnológia – nyelvpedagógia. 21. századi távlatok’ Budapest, PPKE BTK és ITBK, 2015. március 31-április 1. „Az (én)szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata” (poszter)

48. XXXII. OTDK (2015. ápr. 8., PPKE BTK, Budapest) Humán szekció Kognitív tagozat (zsűritag)

2014

47. Nyelv, ideológia, média (NYIM) 10. Interdiszciplináris genderkonferencia. A feminista kutatások és oktatás távlatai Magyarországon. Szeged, SZTE BTK, 2014. szeptember 20. „De én nem ilyen vagyok! – Egyetemi genderkurzusok tanári tapasztalatai” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)

46. ‘Construal and grounding’ Conference in Cognitive Linguistics. Budapest, ELTE BTK, 16 Oktober 2014. „About the syntax and semantics of the adposition ÁT ‘across’ (+ superessivus) in Hungarian” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)

45. Részvétel a CoFuLa (Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages) nemzetközi kutatócsoport „Aspect in Hungarian” workshopján tagként. 2014. október 15, Budapest, ELTE BTK.

44. ‘Nyelv, kultúra, társadalom’ konferencia (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék — Kodolányi János Főiskola — Tinta Könyvkiadó). Budapest, KJF, 2014. november 3. „Udvariassági diskurzusjelölők – léteznek?” (szóbeli előadás)

43. ‘Generációk nyelve’ konferencia (ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék). Budapest, ELTE BTK, 2014. november 27. „Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban” (szóbeli előadás)

42. Horváth Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából a Magyar Nyelvtudományi Társaságban. 2014. október 21.

2013

41. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (MANYE), Nyelv – társadalom – kultúra — Interkulturális és multikulturális perspektívák. Budapest, ELTE BTK, 2013. március 27. „Milyen funkciójúak a tölteléknek tartott elemek a spontán nyelvhasználatban?” (szóbeli előadás)

2012

40. Beszéd, adatbázis, kutatások (BEA) workshop. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. szeptember 25. „Diskurzusjelölők a társalgásban – az azért és az akkor pragmatikai funkcióiról” (szóbeli előadás, meghívott előadó)

39. NRG5 (New Reflections on Grammaticalization 5.) Edinburgh (Scotland), University of Edinburgh, 17 July 2012. Csilla Ilona Dér – Alexandra Markó: „Pragmaticalization of demonstratives into discourse markers in Hungarian: is deaccentuation involved?”(szóbeli előadás)

38. 6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics. Łódź (Poland), University of Łódź, 26 May 2012. „The role of discourse markers in turn-taking” (szóbeli előadás)

37. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék — Finnugor Tanszék. 2012. március 30. „Mi számít grammatikalizációnak, és mi nem? Kísérlet a fogalom újradefiniálására” (szóbeli előadás)

36. So, what is it then, this Grammaticalization? – Approaches to Refining the Notion Workshop at Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany) 24 February 2012.  „Grammaticalizaton: a specific type of semantic and category change”. (szóbeli előadás)

2011

35. Beszédkutatás 2011 konferencia – Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások. Budapest, MTA NyTI, 2011. október 27. „Beszélőváltások céljából használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben” (szóbeli előadás)

34. Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata c. konferencia (ELTE–KJF Alkalmazott nyelvészeti konferencia 7.). Budapest, KJF, 2011. október 24. „Iszonyatosan/rettenetesen/őrületesen jó! A fokozószók grammatikalizációjáról” (szóbeli előadás)

33. XIII. Pszicholingvisztikai nyári egyetem, Balatonalmádi, 2011. május 25. Dér Csilla Ilona – Markó Alexandra: „Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben” (szóbeli előadás)

32. Kerekasztal-beszélgetés a diskurzusjelölőkről. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2011. május 17. Budapest ELTE BTK A ép. Nyelvészkönyvtár (felkért résztvevő)

31. Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. Budapest, ELTE BTK Finnugor tanszék, 2011. április 21. „A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében” (szóbeli előadás)

2010

30. Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 25. „How prototypical are suffix-attracting postpositions in Hungarian?” (szóbeli előadás)

29. Beyond dichotomies – Cognitive linguistics conference. Budapest, ELTE, 2010. október 26. Alexandra Markó – Csilla Ilona Dér: „Acquisition of some verbal discourse markers in Hungarian” (szóbeli előadás)

28. ELTE-KJF 6. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia: Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat. Budapest, KJF, 2010. október 19. „…és ilyen száraz adatok is szerepeltek benne – Hányféle funkciójú az ilyen a mai magyar beszélt nyelvben?” (szóbeli előadás)

27. Nyelv, ideológia, média 6. – A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. Szeged, SZTE BTK, 2010. október 2. „Évák a csúcson – a hazai antifeminista populáris irodalom feministaképéről”. (szóbeli előadás)

26. A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Budapest, MTA NyTI, 2010. szeptember 30. „Nyelvtörténeti adat és grammatikalizációelmélet.” (szóbeli elóadás, meghívott előadó)

25. XII. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2010. május 26. Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona – Horváth Viktória – Imre Angéla: „A diskurzusjelölők megjelenése az életkor függvényében” (szóbeli előadás)

24. Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben – A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum műhelykonferenciája. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. „Korreferátum: Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben” (felkért hozzászóló)

23. 2010. december 3. Részvétel a II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia zárórendezvényeként tartott, Zsilka János professzor emlékére rendezett kerekasztal-beszélgetésen meghívott hozzászólóként (Budapest, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék).

A kerekasztal-beszélgetés szövege megjelent a következő kötetben:

Zsilka János szerves-dialektikus elmélete és hatásai (a beszélgetést vezette: Ladányi Mária). In: Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Budapest: Tinta: 121-148.

2009

22. 2009. november 22. Interjú a Magyar Katolikus Rádió Nyelvédesanyánk c. műsorában a töltelékelemnek tartott kifejezésekről, funkcióikról.

21. 5. Alkalmazott nyelvészeti konferencia – Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, ELTE – KJF, Budapest, Kodolányi János Főiskola, 2009. október 27. Markó Alexandra társszerzővel: „Diskurzusjelölők használata az életkor és a nem függvényében” (szóbeli előadás)

20. Beszédkutatás 2009 – A spontán beszéd. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete, 2009. október 16. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? (szóbeli előadás)

19. Nyelv, ideológia, média 5. – A szexualitás terei. Szeged, SZTE, 2009. szeptember 18-1. „Milyen a magyar nő, ha anya?” (szóbeli előadás)

18. „A grammatikalizációkutatás vitás kérdései”. Előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztálya felolvasóüléseként. Budapest, ELTE BTK, 2009. május 5. (felkért előadó) A handout letölthető innen.

17. XIX. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009. április 17. „Diskurzusjelölők a tudományos nyelvhasználatban” (szóbeli előadás)

2008

16. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 2.) konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2008. november 11. „Mik is a diskurzusjelölők?” (szóbeli előadás)

15. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia a Kodolányi János Főiskola-ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék szervezésében, Budapest, 2008. november 4. „Többszavas diskurzusjelölők a magyar nyelvben” (szóbeli előadás)

2007

14. X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2007. június 3–8. (Markó Alexandra társszerzővel) „The suprasegmental marking of Hungarian discourse markers” (szóbeli előadás)

13. XVII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Siófok, 2007. április 19–21. Alkalmazott szövegnyelvészet, stilisztika szekció. „Diskurzusjelölők az internetes nyelvhasználatban” (szóbeli előadás + szekcióelnöklés)

2006

12. Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola szervezésében, Budapest, Kodolányi János Főiskola Budapesti Intézete, 2006. október 30–31. (Markó Alexandra társszerzővel) „A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége” (szóbeli előadás)

11. A nő és a női(es)ség sztereotípiái („Nyelv, ideológia, média 2.”), Szeged, SZTE BTK, 2006. szeptember 8–9.: „Ki/mi a feminista? – sztereotípiák az internetes vitafórumok résztvevőinek körében” (szóbeli előadás)

10. XVI. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő SZIE SZTK, 2006. április 10–12. Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „Blog, gender és nyelv – magyar bloggerek nyelvhasználatának vizsgálata” (szóbeli előadás)

9. Budapest Uráli Műhely (BUM) 5. – SzóOSZTÁLYtalálkozó. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006. január 11. „Diskurzusjelölők – funkcionális szóosztály?” (szóbeli előadás)

2005

8. A nő helye a magyar nyelvhasználatban („Nyelv, ideológia, média”), Szeged, SZTE TIK, 2005. szeptember 8–9.: „Nőkkel kapcsolatos nemi sztereotípiák az internetes fórumokon” (szóbeli előadás)

7. Félúton 1. – Az ELTE nyelvészeti doktoranduszainak konferenciája, Budapest, ELTE BTK, 2005. május 23., nyelvtörténet: „Grammatikalizáció, és ami mögötte van” (szóbeli előadás)

6. XV. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 8., Alkalmazott szövegnyelvészet szekció: „A társadalmi nemek és az internetes kommunikáció” (szóbeli előadás)

2004

5. Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos Konferenciája, Szeged, 2004. november 12.: „A lexikontól a grammatikáig, és vissza: grammatikalizáció, lexikalizáció és reanalízis összefüggéseiről” (szóbeli előadás)

4. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus – „A magyar nyelv kutatása”, Budapest, MTA Székház, 2004. augusztus 31.: „Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció” (szóbeli előadás)

2003

3. Nyelvészeti Doktoranduszok 7. Országos Konferenciája, Szeged, 2003. november 8.: „Határok nélkül? – A grammatikalizáció jelenlegi státusáról és lehetséges rekonstrukciójáról” (szóbeli előadás)

2. XIII. MANYE Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Győr, 2003. április 16., Szociolingvisztika szekció: „Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról” (szóbeli előadás)

1999

1. XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 1999. március 29–31., Humán tudományok szekció: „Az értelmező grammatikai státusa” (szóbeli előadás)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük