Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

Az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke és a
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont
meghív minden érdeklődőt az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciára

A konferencia időpontja: 2017. április 28.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Szücs Márta – Babarczy Anna (BME): A metapragmatikai tudatosság hatása az irónia és a megtévesztés felismerésére óvodáskorban
10:25–10:50 Árvay Anett – Rishika Kashyap (SZTE): Meggyőzés és manipuláció indiai sajtóreklámokban
10:50–11:15 Szerdi Ilona (Selye János Egyetem): A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Szabó Veronika (PTE) – Schirm Anita (SZTE) – Gocsál Ákos (PTE): A hát diskurzusjelölő prozódiai sajátosságai a SZÖSZI két interjújában
11:50–12:15 Alberti Gábor – Szeteli Anna (PTE): Szemafor hát!
12:15–12:40 Szente Gábor (PTE): Tehát a hát hátha Petőfinél is… A hát diskurzusjelölő Petőfi 1846 előtti prózai műveiben és a János vitézben

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Viszket Anita (PTE): Névelőhasználat tulajdonneves szerkezetekben
14:25–14:50 Farkas Judit – Alberti Gábor (PTE): A kontrasztív topik inverzhatóköri rejtélye – ami nincs is
14:50–15:15 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE): Kísérletes adatok az azonosító és az információs fókusz interpretációjához

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Nagy C. Katalin (MTA-DE): Metafora és metonímia a grammatikalizációs jelentésváltozásban
15:50–16:15 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI): Még nem unalmas, ugye? Még egyszer az ugye partikula kérdőmondati használatairól
16:15–16:40 Simon Gábor (MTA, ELTE): Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt vizsgálat

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Sipos Mária (MTA NYTI): A szinjai hanti tăχa ‘hely’ funkciói
17:15–17:40 Szalai Andrea (MTA NYTI): Viszonyulásjelzés és kapcsolati munka: A kicsinyítés (meta)pragmatikája a romani interakcióban
17:40–18:05 Hámori Ágnes (MTA NYTI): A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze

Textlink 2016

A COST Action IS1312 és a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszéke szeretettel meghívja Önt a

textlink

második konferenciájára.

A részletes program és a terembeosztás a konferencia honlapján található:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788

 

Időpontok:     2016. április 11-14.

Helyszínek:    KRE-BTK, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

MRE Zsinata, 1146 Budapest, Abonyi u. 21. (bejárat a Szabó József u. felől)

Az egyes szakmai programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a konferencia étkezési költségei: 3000 Ft/fő/ebéd, 1000 Ft/fő/kávészünet, 5000/fő konferenciavacsora, vagy 60 EUR/fő a teljes konferenciára.

Regisztráció: részvételi szándékát kérem a furko.peter@gmail.com email címen jelezze.

Ízelítő a programból:

Ted Sanders (University of Utrecht) et al. How can we relate various annotation schemes? Unifying Dimensions in Discourse Relations

Laurence Danlos, Pierre Magistry (Université Paris Diderot) Discourse Treebanks in a Graph Database

Andrei Popescu-Belis (Idiap Research Institute) Manual and Automatic Labeling of Discourse Connectives for Machine Translation

Nina Vyatkina (University of Kansas) What can multilingual discourse-annotated corpora do for language learning and teaching

Bonnie Webber (University of Edinburgh) et al. A Discourse Annotated Corpus of Conjoined VPs

Ludivine Crible, Liesbeth Degand and Anne-Catherine Simon (UCL, Belgium) Interdependence of annotation levels in a functional taxonomy for discourse markers in spoken corpora

Vaskó Ildikó (ELTE-BTK) Markers of mirativity in Hungarian

Johannes Angermüller (University of Warwick), Furkó Péter (KRE-BTK) Analyzing discourse relational devices: quantitative and qualitative perspectives

A konferencia teljes programja elérhető itt:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788

Idén is: NYIM-genderkonferencia Szegeden!

nyim11

11. alkalommal kerül megrendezésre a NYIM (azaz Nyelv – ideológia – média) genderkonferencia Szegeden!

A téma idén: A nő és a kor/osodás magyar vetületei 1989 óta

Időpont: 2015. szeptember 25-26. (péntek – szombat)

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem (Egyetem u. 2.) BTK konferenciaterem

Idézem a konferencia szervezőit:

“A kilencvenes évek óta, részben az úgynevezett poszt-feminizmus erősödésének köszönhetően is, világszerte marginalizálódni látszik a nő és kor/osodás tematikája a feminista kutatásban. A 2015-es konferencia szembe kíván menni ezzel a tendenciával, és a nő és kor/osodás folyamatinak, reprezentációinak, illetve az úgynevezett generációs kérdéseknek elemzésére invitálja résztvevőket. Milyen jelentéssel telítődött az elmúlt huszonöt évben a kor, korosodás, generáció, az idő, ha azt a nők különféle csoportjainak nézőpontjából, illetve megélt élettapasztalatából vizsgáljuk? A kérdés felvetésével egyúttal szeretnénk az idő különféle vetületeit, fogalmát a (magyar) feminista kutatás kiemelt kategóriájává tenni, a Beauvoir által a társadalom titkos szégyenéből a kritika eszközeként láthatóvá tenni és visszakövetelni. Várjuk ezért mindazokat az előadásokat, melyek az idő nézőpontból vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a vizuális kultúra, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén.”

A konferencia saját honlapja itt érhető el.

A program pedig itt.

Construal and Grounding Conference

http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/eltebtk.jpg
The DiAGram Research group in functional linguistics at Eötvös Loránd University (Budapest, http://www.diagram.elte.hu) is inviting linguists to the international conference ‘Construal and Grounding’, due to take place in Budapest, 16-17 October 2014.
VENUE
The venue for the programme is Building A of Eötvös Loránd University’s campus at 4 Múzeum krt., near Astoria underground station.Plenary sessions and Session 1 talks are held in the Faculty Council Room (Kari Tanácsterem) on the ground floor.Session 2 talks are delivered in the Dean’s Council Room (R 144) on the first floor.

PROGRAMME

Thursday, 16th October

09.00 – 09.45 Registration
09.45 – 10.00 Opening Address

10.00 – 11.00 Plenary 1  FRANK BRISARD
Epistemic issues in the interaction between tense and aspect

Session 1

11.30 – 12.00 PIIA TAREMAA
Motion, tense and aspect in Estonian

12.00 – 12.30 GÁBOR TOLCSVAI NAGY
Epistemic influence of tense on the temporal structure of verbs. The
case of Hungarian

12.30 – 13.00 EDIT TAKÁCS
Beyond Aspect – A case study of Hungarian

14.00 – 14.30 RENATA PAJUSALU
What is vague reference for? Referential devices for vague group
referents in Estonian conversations

14.30 – 15.00 ENIKO” TÓTH – PÉTER CSATÁR
Factors influencing the use of indexical demonstratives in Hungarian,
Dutch and English

15.00 – 15.30 BRANIMIR BELAJ – D. MATOVAC
On determiners jedan ‘one’ and neki ‘some/certain’ in Croatian and other
Slavic languages

15.30 – 16.00 TINE BREBAN – KRISTIN DAVIDSE
Nominal grounding and relative quantifiers

Session 2

11.30 – 12.00 SHELLEY CHING-YU HSIEH
From conceptual expressions to language typology: Eyes in Mandarin
Chinese and German

12.00 – 12.30 GÁBOR SIMON
“From linguistic form to conceptual structure” revisited – a cognitive
linguistic description of metaphorical construal and its application in
poetics

12.30 – 13.00 KATALIN WÉBER
Grounding elements overwriting the schematic concept

14.30 – 15.00 CATHERINE NOURI – MAARTEN LEMMENS
Persian Location Light Verb Constructions

15.00 – 15.30 CSILLA ILONA DÉR
About the syntax and semantics of the adposition át ‘across’
(+superessivus) in Hungarian

15.30 – 16.00 ANN VEISMANN
Behavioral Profile Approach and word class ambiguity (case study of
Estonian läbi ‘through’)

16.30 – 17.30 Plenary 2 PÉTER PELYVÁS
The theory of epistemic grounding and Hungarian

Friday, 17th October

09.00 – 10.00 Plenary 3 TUOMAS HUUMO
Time, blending, and metaphors of motion

Session 1

10.30 – 11.00 TIINA ONIKKI-RANTAJAASKÖ
Constructions of continuous aspect in Finnish: Contextual comparison

11.00 – 11.30 MARI SIIROINEN
Nonverbal predicates and future time reference in Finnish and Erzya

11.30 – 12.00 BENEDIKT PERAK
Metaphorical extensions of the ablative spatial relation in the
conceptualization of emotions in Croatian

12.00 – 12.30 EERO VOUTILAINEN
From change to directionality and beyond – the polysemy of Finnish
translative case

13.30 – 14.00 KALYANAMALINI SAHOO – MAARTEN LEMMENS
A constructional account of Odia light verb constructions

14.00 – 14.30 ANDRÁS IMRÉNYI
Existential cores are catenae: the case for dependency diagrams in
cognitive linguistics

14.30 – 15.00 NIKOLETT F. GULYÁS
Agents, subjects and topics: Impersonal constructions in Finno-Ugric
languages

15.00 – 15.30 GORAN TANACKOVIC FALETAR
On the communication contexts which can sanction the use of highly
marked clausal subjects

Session 2

10.30 – 11.00 ÁGOTA O”SZ
Epistemic grounding reflected in the history of the modals must and should

11.00 – 11.30 MINNA JAAKOLA
Derivational patterns and the semantics of knowing: The case of Finnish
tietaa ‘know’

11.30 – 12.00 NÓRA KUGLER
Construing inference: an empirical study of grounding predications with
the verb gondol ‘think’

12.00 – 12.30 JUTTA SALMINEN
Negation proper and evaluative negativity: different relations to
perspectivity

13.30 – 14.00 SZILÁRD TÁTRAI
Context-dependent vantage points in literary narratives: a functional
cognitive pragmatic approach

14.00 – 14.30 PÉTER HORVÁTH
Building factual world through mental world in narrative texts about history

14.30 – 15.00 KRISZTINA LACZKÓ
Social deixis in Hungarian: the functioning of grounded elements in
first person plural

15.00 – 15.30 RÉKA SÓLYOM
L/-z suffixes and be prefix in Hungarian verbal neologisms: semantic,
grammatical features and meaning construal

16.00 – 17.00 Plenary 4 LAURA  A. JANDA – LENE ANTONSEN
Possession in North Saami:  Rich Morphology in Competition with an
Analytic Construction

17.00 – 17.15 Closing Address