A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X.

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Konferencia SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Időpont: 2018. október 17-18. Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Program Október 17. (szerda) Kari Konferenciaterem, Egyetem u. 2–4. 10.00 Megnyitó – kari konferenciaterem „A” szekció – Kari Konferenciaterem: Magyar nyelvtörténet 1. 10.10 Forgács Tamás: A modifikációs frazémaképződés eseteiről 10.40 Schirm Anita: Egy szövegtípus története a diskurzusjelölők tükrében 11.10 Haader Lea: Halábori Bertalan szándékainak nyomában 11.40 Szentgyörgyi Rudolf: „illetlen szóknak nemeivel difamálta” – Mi illetlen a középmagyar korban?…

Continue reading »

Beszédkutatás 2018

Beszédkutatás 2018 konferencia MTA Nyelvtudományi Intézet   2018. október 18. csütörtök/Thursday 8,30–9,30 Regisztráció/Registration Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 9,30–9,45 Prószéky Gábor: Megnyitó/Opening 9,45–10,10 Bóna Judit (Plenáris előadás/Keynote talk) Az önkorrekciós folyamatok életkori jellemzői a spontán beszédben 10,10–10,15 Vita/Discussion Földszinti előadóterem/Lecture room ground floor 108-as terem/Room 108, 1st floor 10,15–10,30 German Borbála, Kóbor Andrea, Csépe Valéria, Honbolygó Ferenc A hangsúlyfeldolgozás nyelvspecifikus jellegének vizsgálata Schéder Veronika A lépő ló mozgásának hatása a lovon ülő ember hangképzésére 10,30–10,45 Honbolygó Ferenc, Noboa Cepeda María de Lourdes, Lukács Borbála A…

Continue reading »

14. Nyelv, ideológia, média konferencia

NYIM14 KONFERENCIA GENDER ÉS SZOLIDARITÁS:  A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA “2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ‛gender’ és a ‛szexualitások’ nézőpontjából. Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. A programban olyan előadásokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia…

Continue reading »

20. Élőnyelvi Konferencia

2018. augusztus 30. (csütörtök) és szeptember 1. (szombat) között rendezi a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete a 20. Élőnyelvi Konferenciát Budapesten. A konferencia témája: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül Program: http://www.nytud.hu/elonyelvi20/program.pdf Absztraktok: http://www.nytud.hu/elonyelvi20/absztrakt.html A konferencia helyszíne: KRE BTK Budapest 1088, Reviczky u. 4. (részletesen l. a programban)

Continue reading »