MA-soknak és PhD-soknak AlkNyelvDok konferencia!

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Felhívás Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Nyelvtudományi Kutatóközpont meghirdeti a XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciát. A konferenciasorozat évenként kerül megrendezésre. A soron következő konferencia időpontja: 2024. február 2. Jelentkezési határideje: 2023. november 10. A konferencia helyszíne: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 1068 Benczúr u. 33. A konferencia honlapja: https://nytud.hu/esemeny/xviii-alkalmazott-nyelveszeti- doktoranduszkonferencia A konferencia célja Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül…

Continue reading »

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A jelentkezési határidő meghosszabbítva május 22-ig! A Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának Társalgáselemzési Kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel. A szimpózium tervezett időpontja 2020. szeptember 18. (péntek), helyszíne: Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsunk a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására. Felkért előadók: Pléh Csaba (Közép-európai Egyetem), Markó Alexandra (ELTE BTK), Hunyadi László és Szekrényes István (Debreceni Egyetem), Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet), Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem),…

Continue reading »

KRE-s hallgatóknak: Pragmatikai Diákműhely

A PRAGMATIKAI DIÁKMŰHELY HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA A 2019/2020-AS ŐSZI FÉLÉVBEN! Várjuk azoknak a BA-s vagy MA-s hallgatóknak a jelentkezését 2019 októberének végéig, akiket érdekel ez a terület/szemléletmód és kapcsolódó kutatásokat is végeznének. A csatlakozás feltételei: rendszeres jelenlét a kutatóműhelyben; kutatás végzése (szakdolgozathoz, TDK-dolgozathoz, tanári kutatásba bekapcsolódva stb.), erről referálás adott időszakonként; egyéb feladatokba való bekapcsolódás (közös szakirodalmazás, korpuszelemzések stb.). Nem előfeltétel valamely pragmatika- vagy diskurzuselemzési kurzus elvégzése, de előnyt jelent. A jelentkezők a következő levélcímre írjanak: cs*******@gm***.com vagy cs*********@gm***.com   Csontos Nóra és Dér Csilla Ilona…

Continue reading »

Pragmatikai & szemantikai konferencia 2018

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata 2018-ban ismét megrendezi az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken. A konferencia időpontja: 2018. április 27. Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2. A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni, amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan…

Continue reading »