Projekt- és könyvbemutató

Dömötör Adrienne ‒ Gugán Katalin: A változások tényezői és a tényezők változásai ‒ két nyelvtörténeti projektről és egy újonnan megjelent kötetről Előadás és könyvbemutató 2021. január 25. 14 órától Az esemény a helyszínen (Nyelvtudományi Kutatóközpont: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 33., Földszinti Nagyelőadó) és online is követhető. Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/82892355244 2021 decemberében jelent meg az Akadémiai Kiadónál a Nyelvtudományi Értekezések 169. számaként a Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében című könyv (szerkesztette: Dömötör Adrienne, társszerkesztők: Gugán Katalin, Varga Mónika). A kötet tanulmányai a Magyar Nyelvtörténeti Kutatócsoport előző projektjének…

Continue reading »

Fuzzy boundaries in discourse studies

Megjelent! https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723   Table of contents   Introduction Furkó, Péter B. (et al.) Exploring the Non-Discursive: A Three-Layered Approach to Discourse and Its Boundaries Roch, Juan Crossing the Boundaries of Epistemic Communities Within and Beyond Discourse Studies Madsen, Dorte Fuzzy Identities in (Dis)Integrating Europe: Discursive Identifications of Poles in Britain Following Brexit Molek-Kozakowska, Katarzyna Urban Wall Monologues: A Critical Discourse Analysis of Graffiti in Granada Aguilera-Carnerero, Carmen Fuzzy Boundaries in the Research into Talk-in-Interaction Németh, Zsuzsanna (et al.) Emotion and Physicality in Sylvia Plath’s Late…

Continue reading »

Osiris Nyelvtan!

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a…

Continue reading »