Fuzzy boundaries in discourse studies

Megjelent! https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723   Table of contents   Introduction Furkó, Péter B. (et al.) Exploring the Non-Discursive: A Three-Layered Approach to Discourse and Its Boundaries Roch, Juan Crossing the Boundaries of Epistemic Communities Within and Beyond Discourse Studies Madsen, Dorte Fuzzy Identities in (Dis)Integrating Europe: Discursive Identifications of Poles in Britain Following Brexit Molek-Kozakowska, Katarzyna Urban Wall Monologues: A Critical Discourse Analysis of Graffiti in Granada Aguilera-Carnerero, Carmen Fuzzy Boundaries in the Research into Talk-in-Interaction Németh, Zsuzsanna (et al.) Emotion and Physicality in Sylvia Plath’s Late…

Continue reading »

Osiris Nyelvtan!

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a…

Continue reading »

Megjelent Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek

Nőnapra meg is érkezett Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek: elméleti megközelítések és kutatási eredmények c. kötet, amely a tavaly májusi, gendertémáról szóló MTA interdiszciplináris konferenciáján elhangzott tanulmányok írott változatát tartalmazza. A kötet itt érhető el (és pdf-ben le is tölthető!):  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kovacs-monika-szerk-tarsadalmi-nemek-elmeleti-megkozelitesek-es-kutatasi-eredmenyek/  

Continue reading »