KRE-s hallgatóknak: Pragmatikai Diákműhely

A PRAGMATIKAI DIÁKMŰHELY HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA A 2019/2020-AS ŐSZI FÉLÉVBEN! Várjuk azoknak a BA-s vagy MA-s hallgatóknak a jelentkezését 2019 októberének végéig, akiket érdekel ez a terület/szemléletmód és kapcsolódó kutatásokat is végeznének. A csatlakozás feltételei: rendszeres jelenlét a kutatóműhelyben; kutatás végzése (szakdolgozathoz, TDK-dolgozathoz, tanári kutatásba bekapcsolódva stb.), erről referálás adott időszakonként; egyéb feladatokba való bekapcsolódás (közös szakirodalmazás, korpuszelemzések stb.). Nem előfeltétel valamely pragmatika- vagy diskurzuselemzési kurzus elvégzése, de előnyt jelent. A jelentkezők a következő levélcímre írjanak: csillader@gmail.com vagy csontosnora@gmail.com   Csontos Nóra és Dér Csilla Ilona…

Continue reading »

Irónia-kerekasztal

Meghívó A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata és a Pragmatika Centrum kerekasztal-beszélgetést tart Az irónia nyelvészeti kutatása Magyarországon címmel 2018. május 15-én, az ELTE BTK-n a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, II. em. 245). Program 15.00–16.20 Az irónia empirikus kutatásának kérdései – vezeti: Tátrai Szilárd Felkért hozzászólók: Babarczy Anna (MTA NYTI), Schnell Zsuzsanna (PTE), Svindt Veronika (MTA NYTI), Szücs Márta Zita (SZTE) A negyedórás hozzászólásokat húszperces vita követi 16.20–16.30 Szünet 16.30–17.30 Az irónia kutatásának elméleti kérdései – vezeti: Svindt…

Continue reading »

CFP: 16th International Pragmatics Conference

16th International Pragmatics Conference 09.06.2019-14.06.2019 Hong Kong The 16th International Pragmatics Conference, organized by the International Pragmatics Association (IPrA – http://pragmatics.international), will be held in Hong Kong from 9 to 14 June 2019, at The Hong Kong Polytechnic University. See http://pragmatics.international/page/HongKong As on earlier occasions, the conference is open to all topics relevant to the field of linguistic pragmatics, broadly conceived as the interdisciplinary (cognitive, social, cultural) science of language use. Special theme: Pragmatics of the Margins The call for papers is now open (see http://pragmatics.international/page/CfP). The first deadline,…

Continue reading »

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

Az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata meghív minden érdeklődőt az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban  című konferenciára Időpont: 2018. április 27.  Helyszín: SZTE BTK, Szeged, Egyetem utca 2. földszint, kari konferenciaterem Program: 9:50–10:00 Megnyitó 10:00–10:25 Dömötör Éva (PPKE) A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben 10:25–10:50 Viszket Anita (PTE) A névelő szerepe a birtokos szerkezetekben 10:50–11:15 Kovács Viktória (SZTE) Névmási visszautalások vizsgálata blogbejegyzésekben és cikkekben 11:15–11:25 szünet 11:25–11:50 Dér Csilla (KRE) A véleményjelölők…

Continue reading »

Pragmatikai & szemantikai konferencia 2018

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata 2018-ban ismét megrendezi az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk, amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken. A konferencia időpontja: 2018. április 27. Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2. A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni, amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan…

Continue reading »