A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó ülései

  1. március 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat és a facebook: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

 március 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Császári Éva: A bükki szlovák falvak lakosságának névmagyarosítási, névadási szokása

Az Idegen nyelvi szakosztály  ülése.

  1. március 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Balázsi József Attila: Mik azok a széles körben használt idiómák (widespread idioms)? Az összehasonlító frazeológia legújabb eredményei

Az Idegen nyelvi szakosztály ülése

 április 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bölcskei Andrea: Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről.
A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. április 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

Furkó Péter: A diskurzusjelölők és egyéb metanyelvi elemek szerepe az egyes idézési módokban

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

  1. április 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tánczos Orsolya: Az udmurt –s’k– szuffixum funkcióiról új megközelítésben

A Finnugor szakosztály ülése

május 2. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fazakas Emese: Változási tendenciák a magyar igekötőrendszerben

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Póczos Rita: Szent István kori okleveleink névtani tanulságai

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pragmatika-kerekasztal.

Az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pragmatika Centrum és a MNYT Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozat társrendezésében.

Helye: MTA Nyelvtudományi Intézete

  1. május 16. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? 

Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai vizsgálata

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 17. (szerda) du. 14 órakor

Arany János-emlékülés

 Az emlékülés helyszíne : ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fsz.)

  1. május 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Anne Tamm: Esetrendszerek az uráli nyelvekben

A Finnugor szakosztály ülése

2017. május 30. (kedd) du. 4. órakor

Műfaj és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban.

Szövegtani-kerekasztal

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. június 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely:

Lingvális koartikuláció — artikulációs vizsgálatok ultrahanggal és elektroglottográffal

Előadó: Markó Alexandra

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

Az ülések helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Cseresnyési László előadása HOLNAP!

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztályának szervezésében

2012. szeptember 25-én, kedden fél 5 órakor

 

Cseresnyési László,
a Shikoku Gakuin Egyetem (Japán) professzora

A nyelvi humor és az irónia antropológiája

címmel tart előadást.

Az előadások helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kara (Múzeum krt. 4.) “A” épületének IV. em. 428-as terme.

Siketek jeles napja

Két csütörtöki programot ajánlanék mindenki figyelmébe, akit érdekel a siketek és a jelnyelvek világa:

Jeles Nap ELTE BTK
2010. április 22.
PROGRAM
14:00–17:00 – SINOSZ road show
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érzékenyítő programja
helyszín: Trefort kert, 18 méter hosszú busz

16:00–17:55 – előadások több műfajban
helyszín: A épület 047. terem
16:00 Könyvbemutató (Kontra Edit: Nyelvtanulás kétkézzel. A jelnyelv
szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában.)
16:20 Jelnyelvi színház: a Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási
Egyesület Mi, Ti, Ők… című előadásának premierje
17:20 Dr. Tapolczai Gergely, a SINOSZ ügyvezető igazgatójának előadása
a jelnyelvi törvényről
17:35 A jelnyelvi specializáció első évfolyamának bemutatkozó előadása
(Ha én rózsa volnék…)
17:45 Vers magyar jelnyelven (dr. Tapolczai Gergely)
17:50 Zárszó (Bartha Csilla)
szervezők: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar
jelnyelvi specializáció; Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
(SINOSZ); MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont

MAGYARORSZÁG ELSŐ JELNYELVI TÁRSULATA A BESZÉDES KEZEK KULTURÁLIS ÉS
OKTATÁSI EGYESÜLET bemutatja:

Mi, Ti, Ők…
című jelnyelvi és magyar nyelvű előadását

Az előadás időpontja: 2010. április 22., 16:20
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 047.

Magyarországon a közelmúltban hivatalosan is elismerték, hogy a magyar
jelnyelv önálló, a magyarral egyenértékű nyelv, s hogy használói, a
siketek és a nagyothallók nyelvi és kulturális kisebbséget alkotnak. A
törvény számos területen elősegíti az információhoz való hozzáférést
a világot elsősorban vizuálisan érzékelő jelnyelv-használók számára.
Azonban ahhoz, hogy a kommunikációs akadályok valóban csökkenjenek,
ennél is fontosabb, hogy változzon az emberek hozzáállása a
mindennapokban: nyitottabban, pozitívabban álljanak a jelnyelvhez és a
hallássérültekhez.
A Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási Egyesület által készített „Mi,
Ti, Ők…” című romantikus színházi előadás szeretné érzékeltetni a
többségi társadalommal, milyen is az, amikor egy halló és egy
hallássérült pár szerelmi élete komplikálttá kezd válni, mert nem
teljes és nem pontos a kommunikáció áramlása a mindennapi életben. A
darab szórakoztató jellege mellett az esélyegyenlőség jegyében arra is
felhívja a figyelmet, hogy az akadályokat meg lehet szüntetni.
Az előadásban Erika és Olivér az igaz szerelmet keresik a budapesti
Zöldmacska kávézóban. Clody festőnő, aki nem akar romantikus
kapcsolatokkal vesződni. Zsuzsa és József ötven éve él boldog
házasságban, most azonban szörnyű krízisen mennek keresztül. És ez a
sok figura egymással is kapcsolatba kerül…
Szereplők: Földi Zsuzsanna, Gergely József, Turóczy Erika, Mázló
Tímea, Filákovics Dijáná, Michelle Smith, Rácz Szilárd, Takó Ferenc,
Rimóczy Erika
Rendező: Mázló Tímea, Zene: Hasenfratz Júlia

Tavaszi felolvasóülések az MNyT-ban


(A kép forrása: http://jkriszta.freeblog.hu/files/tavasz.jpg)

Több nyelvész szerint is a nyelvtörténet itthon igencsak elhanyagolt téma — szerencsére a tavaszi társasági előadások nem ezt a képet mutatják. 🙂

A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasóülései és konferenciái
Az ülések helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A épület, IV. em. 428. terem

2010. március 23. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kugler Nóra: Bizonyíték a bizonytalanságra? Az inferenciális evidencialitás problematikája.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

2010. március 30. (kedd) du. ½ 5 órakor
Benczes Réka: Nyelvi kreativitás és motiváció a metaforikus és metonimikus összetételekben.
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2010. április 13. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kerekasztal-beszélgetés a magyar nyelvtörténetírásról.
Vezeti: Kiss Jenő.
Résztvevők: É. Kiss Katalin, Haader Lea, Pusztai Ferenc, Tolcsvai Nagy Gábor.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése
Ez az ülés az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtárában lesz (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, II. em.)!

2010. április 20. (kedd) du. ½ 5 órakor
Tolcsvai Nagy Gábor: A jelentésváltozás — történeti szemantikai kognitív keretben.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

2010. április 27. (kedd) du. ½ 5 órakor
Ponomarjova Larisza: A komi-permják nyelv helyzete az újabb kutatások tükrében.
A Finnugor Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2010. május 4. (kedd) du. ½ 5 órakor
Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar spontán beszédben.
Elekfi László köszöntése 90. születésnapja alkalmából.
Köszöntő: Keszler Borbála
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

2010. május 11. (kedd) du. ½ 5 órakor
Holler László: Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

2010. május 18. (kedd) du. ½ 5 órakor
Haader Lea: A scriptorok hibatipológiájáról.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

2010. május 25. (kedd) du. ½ 5 órakor
Laczkó Tibor: A magyar igekötős igék lexikai-funkcionális keretben.
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasó ülése

2010. június 1. (kedd) du. ½ 5 órakor
Juhász Dezső: A magyar kettőshangzók történetéről a nyelvföldrajz szemszögéből.
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasó ülése

Még egyszer: a Magyar Kultúra Napja az OSzK-ban

Nemcsak ingyenes lesz 2009. február 21-én (csütörtökön) a “Látjátok feleim…” c. kiállítás, de tudományos ülést is tartanak nyelv- és irodalomtörténészek a helyszínen:

“Az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt
a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó Nyílt napra, melynek
programjai a „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a
16. század elejéig című kiállítás köré szerveződnek.

Időpont: 2010. január 21., csütörtök

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti előadóterem
(1827 Budapest, Budavári Palota F épület)

Programjaink
14.00–15.30 Tudományos ülés
Elnök: Kiss Jenő akadémikus
Hoffmann István (Debreceni Egyetem): Szórványemlékeink komplex
vizsgálata
Haader Lea (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE): A scriptorok
tévesztései – következtetésekkel
Horváth Iván (ELTE): Magyar versek: mi veszett el?
Madas Edit (OSZK, PPKE): Adaptáció, fordítás, kompiláció

16.00–18.00 Sajtótájékoztatóval egybekötött honlap-, CD- és
könyvbemutató
Mann Jolán és Török Máté (OSZK): Az OSZK Nyelvemlék-honlapjának
bemutatása
Korompay Klára (ELTE): Régi Magyar Kódexek-sorozat. Új kutatási
eredmények és a jövő távlatai
Káldos János (OSZK): Az OSZK „Digitális Kincstár” CD-sorozata, új
nyelvemlékkiadványok
Tóth Zsuzsa (OSZK): Az Apor-kódex restaurálása

Közreműködik az OSZK Kórusa és Csörsz Rumen István irodalomtörténész és
előadóművész.”