Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.

Megjelent az ÁNyT XXII. kötete, Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből címmel, Tolcsvai Nagy Gábor és Ladányi Mária szerkesztésében. A kötet egyfelől a funkcionális nyelvészeti kutatások elméleti hátteréről ad képet, másfelől a magyar funkcionális nyelvészeti kutatásokról, elsősorban az ELTE BTK-n működő Funkcionális nyelvészeti műhely tagjainak munkáiról. Tartalomjegyzék Szerkesztői bevezetés (Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária) Ladányi Mária –Tolcsvai Nagy Gábor: Funkcionális nyelvészet Csontos Nóra – Tátrai Szilárd: Az idézés pragmatikai megközelítése (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben) Dér Csilla Ilona: Önálló nyelvváltozás-e a…

Continue reading »

Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol

Nádasdy Ádámnak a Magyar Narancs Modern Talking rovatából jól ismert nyelvészeti ismeretterjesztő írásaiból elkészült a második kötet is (az első Ízlések és szabályok címen jelent meg), ez a 2003 és 2007 közti termést foglalja magában, megtoldva néhány egyéb Nádasdy-szöveggel. Kötelező olvasmány (lásd Esterházyt is) minden nyelvészet iránt érdeklődőnek! 🙂 Nádasdy Ádám 2008: Prédikál és szónokol. Budapest: Magvető Nádasdy Ádám a Wikipédiában Nádasdy Modern Talking-beli nyelvészeti ismeretterjesztő („nyelvművelő”) írásai összegyűjtve és hétről hétre bővítve

Continue reading »