SZEPRA 2024

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

2024. április 26.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke,
a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata
konferenciája

Program

8.55 Megnyitó

9.00–10.15 Első szekció

10.30–11.45 Második szekció

12.00–13.15 Harmadik szekció

13.15–14.00 ebédszünet

14.00–15.15 Negyedik szekció

15.30–16.45 Ötödik szekció

17.00–18.15 Hatodik szekció

18.15 Zárszó

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2024. március–áprilisi felolvasóülései

A felolvasóülések helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A, III. emelet 336.

  1. március 19. (kedd) du. ½ 5 órakor

Németh Miklós ‒ Sinkovics Balázs:  Nyelvi vélekedések Szegeden és környékén

Siptár Péter köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Köszöntő: Törkenczy Miklós

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. április 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Vladár Zsuzsa – Koltai Kornélia: Héber hatások a 17. századi magyar művelődésben és grammatikákban

Ladányi Mária köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Köszöntő: Vladár Zsuzsa

Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése

  1. április 16. (kedd) du. 4 órakor

Mesterséges intelligencia, ChatGPT, PULI. Perspektívák és veszélyek a tudomány és a hétköznapi élet szemszögéből – kerekasztal-beszélgetés

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános nyelvészeti szakosztályának az ELTE  Egyetemi Anyanyelvi Napok programjához kapcsolódó rendezvénye

Résztvevők: Kmetty Zoltán (szociológus, HUN-REN TK – ELTE TáTK), Menyhárd Attila (jogász, ELTE ÁJK), Palkó Gábor (digitális bölcsész, irodalomtörténész, ELTE BTK), Prószéky Gábor (számítógépes nyelvész, HUN-REN NYTK – PPKE ITK), Réz Anna (filozófus, ELTE BTK). Moderátor: Krizsai Fruzsina (nyelvész, ELTE BTK)

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy felolvasóüléseink megszokott hosszától eltérően a program időtartama 2 óra.
A kerekasztal helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, földszint: Kari Tanácsterem

  1. április 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Maticsák Sándor: Az orenburgi expedíció (1768–1774) mordvin, cseremisz és votják anyaga

Zaicz Gábor köszöntése 80. születésnapja alkalmából

Köszöntő: Csúcs Sándor

A Finnugor szakosztály ülése

  1. április 30. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pelczéder Katalin: Az 1082-re datált veszprémi káptalani összeírás névtörténeti hitelességének kérdése

Somogyi Magda köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Köszöntő: Slíz Mariann

A Magyar nyelvi szakosztály  ülése

Anyanyelvünk évszázadai 10.: A magyar nyelv változása (története)

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye idén 10. alkalommal szervezi meg az Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferenciát. A konferenciára BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat várjuk.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezzük. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várunk, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális stb. meghatározottság) dimenziók közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadjuk azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti névtan stb.).

Másfelől a nyelv története részének tekintjük az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várunk, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Örömmel fogadjuk azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá.

A konferenciát az ELTE BTK kari tanácstermében rendezzük meg. Jelentkezni egyéni vagy csoportos kutatással lehetséges, illetve jól sikerült szemináriumi dolgozatokat is várunk, amelyeket az adott tantárgy oktatója bemutatásra javasol. Az előadásokról írt tanulmányok – lektorálás után – megjelenhetnek a következő konferenciakötetben. A konferencia támogatója az ALUMNI.

A konferencia időpontja és helye: 2024. június 13-14, ELTE BTK Kari tanácsterem.

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2024. május 26.

A jelentkezési lap a következő linken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/1-zDinkNK5wQA1871guGWQnjhMcJI8u1A8hycv9h1-B8/edit

A részletek a Felhívás csatolmányban olvashatók: Felhívás_AÉ10