Új TNTeF-szám!

cover_2016junius_300x

6. évfolyam 1. szám 2016. június

A nő és a kor/osodás Magyar vetületei 1989 óta

Barát Erzsébet: Előszó >> PDF

Tanulmányok
Tóth Andrea: Személyes etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról >> PDF
Hódosy Annamária: Hófehérke és a „korizmus”: Feminista boszorkányok és posztfeminista királykisasszonyok a mese filmes feldolgozásaiban >> PDF
Joó Mária: Az öregség filozófiája Beauvoirnál >> PDF
Tatai Erzsébet: Csúf banyák és bölcs próféták metamorfózisa. Az öregedés ábrázolása a vizuális kultúrában >> PDF
Konczosné Szombathelyi Márta: A kommunikációs szakmák nőiesedése: 100 év, a változások kora >> PDF
Hudy Róbert: „Nem minden férfi követ el nemi erőszakot”: A személyes és a társadalmi konfliktusa a WomanAgainstFeminism kampányban >> PDF
Szabó Mónika & Pál Mónika: A feminizmus, ami elválaszt és összeköt, avagy: Te milyen feminista vagy? >> PDF
Giczi Johanna & Gregor Anikó: Idő(s)mérleg: Férfiak és nők időfelhasználásának változásai az időskor felé haladva >> PDF
Bodó Csanád & Zabolai Margit Eszter: A csángó műrokon és a keresztanya: Nem és nemzet a moldvai magyar nyelv revitalizációs programjában >> PDF

Szemle
Czeferner Dóra: Nőkép, nőiség és női sorsok a történelemben (Rubicon. Történelmi Magazin. Női szerepek a történelemben [2015]: 8. 80) >> PDF
Kérchy Anna: Lilith ecsetje (Lilith Öröksége Művészeti Csoport, Tiszta Kezekben. Liget Galéria, 2016.) >> PDF

Figyelő >> PDF

Szerzőinkről >> PDF

Összefoglalók (angol nyelvű) >> PDF

NYIM 12. Úton: A tér neme, a nemek terei

nyim12A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet,Szegedi Tudományegyetem 2016. szeptember 30–október 1-én rendezi a magyar kulturális és társadalmi gyakorlatokat, jelenségeket és alkotásokat vizsgáló következő éves konferenciáját.
A NYIM 12 Szervezői ezúttal olyan előadásokat várnak, melyek a társadalmi nemekés szexualitás sajátosságait a tér fogalmán keresztül vizsgálják, illetve a tér, a terek
létrejöttét a nemek és a szexualitás szempontjából kiindulva elemzik. A társadalom- és humán tudományok területéről egyaránt várjuk az előadásokat, amelyek a társadalmi és kulturális térben/terekben való mozgás és tájékozódás jellegzetességeit,illetve a terekhez való hozzáférés feltételeiről folyó küzdelmeket elemzik különböző alkotásokban, intézményekben és korokban. Elsősorban arra szeretnénk rávilágítani,
hogy a tér, valamint annak fogalma is dinamikus jelenség, illetve kategória. Az előadások ezért reményeink szerint a magyar, illetve magyarországi
sajátos kulturális, tudományos és politikai mozgások és mozgalmak fogalmi, intézményi, tudományterületi, műfaji, regionális, nemzeti és nemzetközi határokat meg- és átrajzoló, illetve átlépő gyakorlatainak nyomán létrejövő terek, helyek és helyzetek
jellegzetességeit, illetve változásainak folyamatát vizsgálják majd.
A következő témákban várjuk az összefoglalókat:
 • A nemek/szexualitások az államszocializmusban és 1989 után
 • A migráció plurális színterei és a nacionalizmus/globalizáció
 • Társadalmi mobilitás és esélyegyenlőség
 • Emlékezés, emlékezetpolitika, trauma
 • Művészetei kísérletek a tér átírására
 • Térelméletek
 • Feminista elméletek mozgása és átalakulása
 • A vágy mint mozgás
 • Térfoglalási stratégiák és politikai aktivizmus

Május 31-ig még lehet jelentkezni!!!

A felhívás elérhető itt: http://gender.ieas-szeged.hu/documents/nyim12_cfp.pdf

A jelentkezési lap itt: http://gender.ieas-szeged.hu/conference.html

Beszédkutatás 2016 konferencia

bkut2016A Fonetikai Osztály 1992 óta szervezi meg minden második évben a Beszédkutatás című országos konferenciát. 2011 októberében, a huszadik konferencia témája A spontán beszéd volt. 2013 őszén a konferencia témája a Nyelvhasználat és alkalmazások volt. A következő konferencia (amely a huszonkettedik alkalmat jelenti) rendhagyó módon nem kettő, hanem három év után várja a beszédkutatás témakörében előadni kívánó kutatókat. A 2016-os Beszédkutatás témája: Új kihívások a beszéd kutatásában.

Jelentkezni 2016. május 31-ig lehetséges maximum 2000 karakter hosszú absztrakttal lehet a konferencia honlapján:

http://beszedkutatas.nytud.hu/

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.

A konferencia időpontja: 2016. november 24–25. (csütörtök–péntek).

A konferencia helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság: Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára; Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, veszelszki.agnes@btk.elte.hu)

A konferencia honlapja: linguistics.elte.hu/2016/02/24/grammatika-es-oktatas-konferencia-2016/

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látjuk. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anyanyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:

 1. Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
 2. Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
 3. A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
 4. A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

Várjuk nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig tesszük közzé, a programon azután nem változtatunk.

A 2014. évi konferencia nyomán megjelent tanulmánykötetet a konferencia első napján mutatjuk be, és adjuk át a szerzőknek. A 2016. évi konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan lektorálás és válogatás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2016. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

Az elfogadott előadások publikációs díjáról később adunk tájékoztatást.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

Budapest, 2016. február 15.

A szervezőbizottság

Textlink 2016

A COST Action IS1312 és a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszéke szeretettel meghívja Önt a

textlink

második konferenciájára.

A részletes program és a terembeosztás a konferencia honlapján található:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788

 

Időpontok:     2016. április 11-14.

Helyszínek:    KRE-BTK, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

MRE Zsinata, 1146 Budapest, Abonyi u. 21. (bejárat a Szabó József u. felől)

Az egyes szakmai programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a konferencia étkezési költségei: 3000 Ft/fő/ebéd, 1000 Ft/fő/kávészünet, 5000/fő konferenciavacsora, vagy 60 EUR/fő a teljes konferenciára.

Regisztráció: részvételi szándékát kérem a furko.peter@gmail.com email címen jelezze.

Ízelítő a programból:

Ted Sanders (University of Utrecht) et al. How can we relate various annotation schemes? Unifying Dimensions in Discourse Relations

Laurence Danlos, Pierre Magistry (Université Paris Diderot) Discourse Treebanks in a Graph Database

Andrei Popescu-Belis (Idiap Research Institute) Manual and Automatic Labeling of Discourse Connectives for Machine Translation

Nina Vyatkina (University of Kansas) What can multilingual discourse-annotated corpora do for language learning and teaching

Bonnie Webber (University of Edinburgh) et al. A Discourse Annotated Corpus of Conjoined VPs

Ludivine Crible, Liesbeth Degand and Anne-Catherine Simon (UCL, Belgium) Interdependence of annotation levels in a functional taxonomy for discourse markers in spoken corpora

Vaskó Ildikó (ELTE-BTK) Markers of mirativity in Hungarian

Johannes Angermüller (University of Warwick), Furkó Péter (KRE-BTK) Analyzing discourse relational devices: quantitative and qualitative perspectives

A konferencia teljes programja elérhető itt:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788