10. PRAGMATIKA KEREKASZTAL

Tisztelettel meghívjuk a Pragmatika Centrum éves találkozójára, a 10. jubileumi Pragmatika Kerekasztalra
2022.október 7. 11 órától
Helyszín: Pécs, 7623, Szántó K. J u 1/b. Földszint A terem.
Szervezők:
PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Szervezők:

PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae
Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Programtervezet
11.00: érkezés, megnyitó (Szécsi Gábor, Schnell Zsuzsanna)
11:10 – 11:30: Pléh Csaba (CEU, MTA) – Bühler nyelvi funkcióitól a beszédaktusokig
11:30-11:50: Szécsi Gábor (PTE, MTA) – A nyelvfilozófia és a kognitív nyelvészet kapcsolata
——- 1. szekció: Nyelvfilozófia, alkalmazott filozófia (15 perces előadások, diszkusszió a blokk végén egyben)
11:50 – 12:05: András Ferenc (PE) – Hitelesség és az igazság pragmatikus felfogása
12:05 – 12:20: Pete Krisztián (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Wilfrid Sellars nyelvfelfogása
12:20 – 12:35: Alpaslan Ertüngealp (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A zene nyelve a gondolat nyelve? – Zene és nyelv viszonya
12:35 – 12:50: Kocsis László (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A nyelv metafizikája
12:50 – 13:05: Halász László (PTE Filozófia Doktori Iskola) -– Okság és nyelv
13:05 – 13:20: Boros János (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Nyelv és gondolkodás
13:20 – 13:30: Diszkusszió
———–
13:30 – 14:10: Ebédszünet – szendvics ebéd, kávé
———– 2. szekció: Neuropragmatika, Pszichiátria
20 perc/előadás: (15 perc plusz kérdések)
14:10 – 14:30: Unoka Zsolt SOTE (pszichiáter, filozófus) – performatív beszédaktusok, kategorizáció és diagnózisok adása, mint beszédaktus nem szándékolt következményei a pszichiátriai gyakorlatban.
14:30 – 14:50: Csulak Tímea – Herold Róbert (PTE Klinikai Központ): A nyelvfejlődés és a mentalizáció szerepe szkizofréniában.
14:50 – 15: 10: Ivaskó Lívia (SZTE) – Neuropragmatikai szempontok a nyelvi rehabilitációban
15:10 – 15:30: Németh T. Enikő (SZTE) – Összefoglaló a Pragmatika Centrum előző évéről
15:30: Zárás

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Fonetikai Kutatócsoportjához kapcsolódó NKFI K 128810 pályázat kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

A felkért plenáris előadások mellett fókuszált multimodális prezentációk formájában ismerhetik meg az érdeklődők a társalgáselemzéssel kapcsolatos hazai kutatási eredményeket.

A konferencia időpontja: 2022. június 10.

Helyszín: Nyelvtudományi Kutatóközpont, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, szíveskedjenek regisztrálni az alábbi linken legkésőbb június 8-ig:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4W0zTwSMGPLqrSVCJphIcaktZgog5e6loJX1_sOi5wydog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROGRAM

8:30-9:30 Regisztráció
9:30-9:45 Prószéky Gábor: Köszöntő és megnyitó
9:45-15:00 Plenáris előadások
9:45-10:15 Pléh Csaba A társalgáselemzés az elméletek és tények között
10:15-10:45 Markó Alexandra Fonetikai szempontok a társalgáselemzésben
10:45-11:15 Németh T. Enikő Implicit pragmatikai jelenségek vizsgálati lehetőségei szóbeli diskurzusokban: módszertani problémák
11:15-11:25 Kérdések és hozzászólások
11:25-11:40 Szünet
11:40-12:10 Hunyadi László A HuComTech multimodális élőnyelvi korpusz
12:10-12:40 Furkó Péter Mit tud a mesterséges intelligencia a diskurzusjelölőkről?
12:40-12:50 Kérdések és hozzászólások
12:50-13:30 Szendvicsebéd
13:30-14:00 Schirm Anita A diskurzusjelölők mint érzelemkifejező eszközök – egy call centeres korpusz adatai alapján
14:00-14:30 Bodó Csanád Hétköznapi társalgások kritikai szociolingvisztikai elemzése
14:30-15:00 Boronkai Dóra A társalgáselemzés mint alkalmazott tudomány
15:00-15:10 Kérdések és hozzászólások
15:10-15:20 Szünet

15:20-17:00 Fókuszált multimodális prezentációk
Asztalos Anikó: A fatikus nyelvi elemek determináltsága a tanári beszédben
Bóna Judit – Hámori Ágnes: Gyermekek társalgásának fonetikai és konverzációs jellemzői 6 éves kor körül – a
nyelvi, kognitív és társas-kulturális aspektusok találkozásai
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban
Gyarmathy Dorottya: A szünettartási stratégiák alakulása a társalgó partner személyének függvényében
Horváth Viktória – Huszár Anna – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya: Online és offline társalgások időzítési
jellemzői – elemzés dinamikus keretben
Hoss Alexandra: A társas interakciók, pragmatikai képességek mérési lehetőségei a (klinikai) gyakorlatban
Illés Tekla: Változó világ, tradicionális szokások – Bókokra adott válaszok elemzése online, illetve személyes kommunikáció során
Krepsz Valéria: A légzés szerepe a beszédben – A respiráció objektív mérési lehetőségei a társalgásokban
Kuna Ágnes – Domonkosi Ágnes: Társas deixis és a kapcsolatépítés az orvos-beteg interakcióban
Németh Zsuzsanna: Implikatúrák kutatása a konverzációelemzés elméleti keretének segítségével
17:00- Fogadás
A szimpózium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című pályázatának keretében valósul meg.

absztraktfuzet

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share