TNTeF 10. évfolyam 1. szám

Évf. 10 szám 1 (2020): A feminista kritika és a metszetelmélet

kuszó növény drótkerítésbe fonódva

Megjelent: 2020-06-29

Előszó

Barát Erzsébet i-iii PDF (ENGLISH)PDF

In memoriam Zerkowitz Judit Friedrich Judit 1-2 PDF

Identitáspolitikák válsága Az én-nel való szembesülés kísértetei Tóth Andrea 24-38 PDF

Túl az excelszemléletű feminizmuson Az interszekcionalitás koncepcionális és politikai kihívásai ma  Csányi Gergely, Kováts Eszter 39-66 PDF

Roma lányok szexualitása tanár-szemmel Etnikai- és osztályegyenlőtlenségek diszkurzív újratermelődése a középiskolában Rédai Dorottya 67-87 PDF

A „megkérdőjelezhetetlen áldozat” diszkurzív konstrukciója Genderrel és osztállyal kapcsolatos önreprezentációk a nemi erőszak áldozatának narratívájában Virágh Enikő Anna 114-137 PDF

Beszédkutatás konferencia 2020

Beszédkutatás – Speech Research 2020

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. AUGUSZTUS 25-RE VÁLTOZOTT!

Az Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztálya szeretettel meghívja Önt a 2020. évi Beszédkutatás – Speech Research konferenciára.

A konferencia időpontja: 2020. december 14-15.

Helyszíne: Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr u. 33.). Online előadói és hallgatói részvételi lehetőséget is biztosítunk. Amennyiben a koronavírus-pandémiában második hullám következik be, a teljes konferenciát online tartjuk meg.

Meghívott előadók:

Navracsics Judit (Pannon Egyetem)

Honbolygó Ferenc (TTK Agyi Képalkotó Központ, ELTE PPK)

Mihajlik Péter (BME TMIT)

A konferenciára angol vagy magyar nyelvű előadással lehet jelentkezni. Az előadások tartama 15 perc.

Jelentkezését a beszéd bármely vonatkozásában végzett kutatással várjuk, például:

 • artikulációs, akusztikai, percepciós fonetikai kutatások;
 • fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben;
 • prozódia, szintaxis;
 • anyanyelv, idegen nyelv, kétnyelvűség;
 • társalgáselemzés;
 • szociofonetika;
 • beszédzavarok, patológiás beszéd;
 • beszédtechnológia: beszédfelismerés, beszédszintézis;
 • kriminalisztikai felhasználás;
 • adatbázisok fejlesztése.

Jelentkezni egyoldalas absztrakttal lehet. Az elfogadott absztraktok a végleges absztraktkötetben legfeljebb 3 oldal hosszúságra bõvíthetőek (2 oldal + ábrák és irodalom a 3. oldalon). Az absztraktokat az EasyChair felületén lehet benyújtani:

https://easychair.org/conferences/?conf=bksr2020

Absztraktok leadása: 2020. augusztus 25.

Értesítés az elfogadásról: 2020. szeptember 22.

Végleges absztraktok benyújtása: 2020. október 20.

Regisztráció megnyitása: 2020. október 20.

A konferencia időpontja: 2020. december 14-15.

Az online részvétel részleteit az absztraktok bírálatával együtt tesszük közzé.

Helyszín: Nyelvtudományi Intézet

Honlap: fonetika.nytud.hu/beszedkutatas-konferencia

Részvételi díj: 15 000 Ft, doktoranduszoknak, mester- és alapszakos hallgatóknak: 7000 Ft. Online részvételi díj: 7000 Ft.

Üdvözlettel,

a szervezőbizottság

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A jelentkezési határidő meghosszabbítva május 22-ig!

A Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának Társalgáselemzési Kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A szimpózium tervezett időpontja 2020. szeptember 18. (péntek), helyszíne: Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsunk a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

Felkért előadók:

Pléh Csaba (Közép-európai Egyetem), Markó Alexandra (ELTE BTK), Hunyadi László és Szekrényes István (Debreceni Egyetem), Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet), Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem), Furkó Péter (KGRE BTK), Németh T. Enikő (Szegedi Tudományegyetem), Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem)

A plenáris előadások mellett szekciókat tervezünk, amelyekre konferencia-előadásokkal várjuk a témával foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok jelentkezését.

A konferencia főbb témakörei:

 • a társalgáselemzés aktuális irányzatai és alkalmazási területei
 • társalgások fonetikai elemzése
 • a társalgás pszicholingvisztikája
 • diskurzusjelölők
 • a társalgások szerkezeti szerveződése a kortárs kutatások tükrében (forduló, beszélőváltás, beszédjog, átfedő beszéd, félbeszakítás, háttércsatorna-jelzések, szekvenciális rendezettség stb. kérdései)
 • társalgási műfajok az empirikus társalgáskutatásban
 • társas interakciók és a társalgás összefüggései
 • tekintet és társalgás
 • szociolingvisztikai aspektusok a társalgások kutatásában
 • beszédalkalmazkodás
 • egyéb releváns témák

 

A konferenciaelőadások formája a modern nemzetközi gyakorlatot követve a következő: fókuszált multimodális prezentációk. Az előadóknak néhány percben lehetőséget biztosítunk kutatásuk rövid szóbeli bemutatására (maximum 3 diás ppt prezentációval kísérve) a teljes hallgatóság számára. Ezt követően a részleteket poszterelőadások formájában ismerhetik meg az érdeklődők.

A konferenciára jelentkezni egy legfeljebb 250 szavas absztrakttal lehet a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen. Kérjük, az emailben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a tarsalgas.elemzes@gmail.com címre várjuk.

 

A jelentkezés határideje: 2020. április 30. 2020. május 22.

A jelentkezések elfogadásáról 2020. május 30-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után tanulmánykötetben jelentetjük meg.

A konferencia részvételi díja az előadóknak és – többszerzős előadás esetén – a konferencián résztvevő szerzőtársaiknak 5000 forint.

Előadásonként legalább egy regisztrációs díj befizetése szükséges.

Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián – ebben az esetben nincs regisztrációs díj –, kérjük, akkor is regisztráljon a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen 2020. augusztus 31-ig.

A rendezvény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-128810 számú „Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” című pályázatának támogatásával valósul meg.

Virtuális konferencia járvány idején: SPPL2020

Éppen most Londonban zajlana a 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan (SPPL2020) konferencia, de — a szervezők remek megoldásának köszönhetően — a járvány miatt virtuális konferenciaként valósul meg: a narrált diasorok és poszterek felkerülnek a konferencia honlapjára, a program részbe (https://www.sppl2020.org/programme/), és megvitathatók egy külön felületen (https://www.sppl2020.org/topics/).

Remélem, minél több konferencia esetében láthatunk hasonlót, nem vész (teljesen) kárba a sok szervezési és kutatási energia.

Fuzzy boundaries in discourse studies

Megjelent!

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723

 


Table of contents

 

 • Introduction

  Furkó, Péter B. (et al.)

 • Exploring the Non-Discursive: A Three-Layered Approach to Discourse and Its Boundaries

  Roch, Juan

 • Crossing the Boundaries of Epistemic Communities Within and Beyond Discourse Studies

  Madsen, Dorte

 • Fuzzy Identities in (Dis)Integrating Europe: Discursive Identifications of Poles in Britain Following Brexit

  Molek-Kozakowska, Katarzyna

 • Urban Wall Monologues: A Critical Discourse Analysis of Graffiti in Granada

  Aguilera-Carnerero, Carmen

 • Fuzzy Boundaries in the Research into Talk-in-Interaction

  Németh, Zsuzsanna (et al.)

 • Emotion and Physicality in Sylvia Plath’s Late Poems

  Gálla, Edit

 • Fuzzy Boundaries in Interpretation: Empirical Study on the Common Traits and Differences of Irony and Metaphor as the Hypothesized Infringements of the Maxim of Quality

  Schnell, Zsuzsanna

 • Fuzzy Boundaries and Fuzzy Minds: Interpretation Strategies and Discourse Processing in Schizophrenia

  Schnell, Zsuzsanna (et al.)

 • Exploring the Fuzzy Boundaries of Discourse Markers Through Manual and Automatic Annotation

  Furkó, Péter B.

 • Fuzzy Boundaries in the Different Functions and Translations of the Discourse Marker and (Annotated in TED Talks)

  Oleškevičienė, Giedrė Valūnaitė (et al.)

 • On the Apparent Transitivity of Auxiliary Do: A Case Study

  Sharifzadeh, Saghie

 • The Use of Altminteri ‘Otherwise’ in Romanian: From Adverb to Textual Connector

  Ştefănescu, Ariadna

 

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn