Új TNTeF-szám!!!

9. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (2019. JÚNIUS)

Gender és szolidaritás: 
A feminista kritika és önszerveződés újragondolása

Barát Erzsébet: Előszó

TANULMÁNYOK

Joó Mária: Embernek lenni sötét időkben: Butler és Arendt nyomán

Kérchy Anna: A fajok közti szolidaritás poszthumán etikai lehetőségei? Kétes környezetvédelem a kortárs feminista performanszban és a mai magyar populáris kultúrában

Kothencz-Török Katalin: Elbűvölő bajkeverők: Posztfeminista boszorkányok a tévébe

Hódosy Annamária: Seprű, pálca, fakanál: A boszorkányság és a nőkérdés a filmvásznon

Nagy Tamás: “Nőként egyébként nem rosszabb elviselni a turnézást?” A nők és a férfiak nyelvi reprezentációi a magyar rock/metál zenei diskurzusközösség online fórumain

Strickland-Pajtók Ágnes: “Sometimes it’s the strangers that sustain you”: Zadie Smith Swing Timeés Szécsi Noémi Egyformák vagytok című regényének összehasonlító vizsgálata

Virágh Enikő: Cinkosság és szolidaritás: Identitás-konstrukciók egy nemi erőszak-ügy kapcsán

Huszár Ágnes: Az antigenderista eskü

SZEMLE

Federmayer Éva: Hódosy Annamária. Biomozi. Ökökritika és populáris film. Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2018. (könyvszemle)

Szigethy Nóra: Somorjai Szabolcs, szerk. “Szexuális másság és kirekesztés.” Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (17. évfolyam, 66. szám, 2016)

FIGYELŐ

SZERZŐINKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓK (angol nyelven)

Nyelvtan, diskurzus, megismerés konferencia

A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely (ELTE) és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. március 28–29-én konferenciát rendez Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása címmel a nyelvtanírásról, a nyelv grammatikai leírásáról, a Műhelyben készített funkcionális Nyelvtan (Osiris 2017) megjelenése alkalmából.

A magyar nyelvű konferencia a jelenkori magyar nyelvtanírásnak, a magyar nyelv kutatásának helyzetét, új eredményeit kívánja a figyelem középpontjába helyezni. A diszkurzív szakmai rendezvény fő célja, hogy a résztvevők érezzék és fölismerjék az autentikus nemzetközi tendenciákhoz való érdemi hozzájárulás esélyét, a magyar nyelv leírásában termékeny elvek, módszerek bevezetésének vagy kidolgozásának és alkalmazásának a jelentőségét, az elektronikus kommunikáció, a Kárpát-medencei magyar nyelvközösség szabad egyesülése (a határtalanítás) és az interkulturális hatások kultúrájának viszonyai között.

A konferencia kiemelt témakörei:

  • A nyelvtanírás tárgytudományos és metatudományos kérdései
  • Igei konstrukciók
  • Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság a mondatban
  • Korpuszok, kísérletek és más adatolási módszerek a nyelvleírásban

Plenáris előadók:

  • Brdar Mario
  • Kertész András
  • Ladányi Mária
  • Tolcsvai Nagy Gábor

Program: https://www.btk.elte.hu/content/nyelvtan-diskurzus-megismeres.e.3553

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn