14. Nyelv, ideológia, média konferencia

NYIM14 KONFERENCIA

GENDER ÉS SZOLIDARITÁS:  A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA

“2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ‛gender’ és a ‛szexualitások’ nézőpontjából.

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. A programban olyan előadásokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. Külön örömmel vettük olyan előadók jelentkezését, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tapasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni.”

A konferencia színhelye a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkar Konferenciaterme (Egyetem u. 2.)

PROGRAM

Új TNTeF-szám!

NŐK ÉS HATALOM

Barát Erzsébet: Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Acsády Judit: Államszocializmus — nők — ellenzékiség >> PDF
Adamik Mária: A „gender” a magyarországi közéleti és tudományos karanténban >> PDF
Barát Erzsébet: Az előjogainak sérülését helyreállítani igyekvő „dühös államférfi” „nő”-ellenes hadjárata >> PDF
Kováts Eszter: Az angolszász viták jelentősége a magyar kormányzat „genderideológiára” hivatkozó mozgósításában és a hamis szembeállítások meghaladásában >> PDF
Perintfalvi Rita: A vallási fundamentalizmus és a politikai tekintélyelvűség egymásra találása a gender-ellenes és az emberi jogok elleni támadásokban >> PDF
Hidasi Judit: A nők és a hatalom viszonya Japánban és Taiwanon >> PDF
Zsadányi Edit: „Szóra bírható-e az alárendelt?”: Subaltern elméletek és Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve című regénye >> PDF
Hódosy Annamária: A makeover filmtől a poszfeminista vérfarkas narratíváig >> PDF
Török Katalin: Nővérség köttetik: A posztfamiliáris család kialakulása a Hatalmas kis hazugságokban >> PDF

SZEMLE
Szőke Dávid: Lendák-Kabók Karolina (szerk.) „Genderkutatások”. Létünk. XLVI. évfolyam, 2016. 4. szám. Újvidék: Forum Könyvkiadó. >> PDF
Tóth Andrea: Darabos Enikő. Testmetaforák a kortárs magyar irodalomban. Marosvásárhely: Lector Kiadó, 2017. 279 oldal. ISBN 978-606-94183-0-7. >> PDF

FIGYELŐ >> PDF

SZERZŐINKRŐL >> PDF

ÖSSZEFOGLALÓK (angol nyelven) >> PDF

 

Nyelv, ideológia, média (NYIM) 14. Szeged

NYIM 14. GENDER ÉS SZOLIDARITÁS: A FEMINISTA KRITIKA ÉS ÖNSZERVEZŐDÉS ÚJRAGONDOLÁSA

  1. szeptember 21-22.

TNT, Társadalmi Nemek Tudománya, Szegedi Tudományegyetem

2018-ban a TNT Kutatócsoport tizennegyedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, melynek célja a különféle magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk vizsgálata a magyar közegben, a ’gender’ és a ’szexualitások’ nézőpontjából. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik most szeretnének csatlakozni hozzánk.

Az elmúlt egy év tükrében, a 14. konferencia hívószavául a szolidaritást választottuk. Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek a szolidaritás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén. Különösen várjuk azokat az előadókat, akik különféle mozgalmakban, szerveződésekben résztvevőként vagy megfigyelőként szereztek tpasztalatokat arról, hogy miként lehetséges a megosztó érdek- és értékkülönbségeket meghaladni, szövetségeket építeni.

Mi a következő lehetséges témákra gondoltunk, melyeket reményeink szerint a különféle tudományágak sajátos szemszögéből vizsgálnak majd az előadók:

  • A nemek szeriti azonosulás mennyiben segíti elő vagy akadályozza a döntéshozókat előléptetésnél, kinevezésnél, az élet különféle területein adódó minősítésnél?
  • A szakszervezetekben, nőszervezetekben, érdekérvényesítő, érdekképviseleti szervezetekben, önsegélyező csoportokban dolgozó nők tapasztalatai a szexizmus, heteroszexizmus, transzfóbia szabdalta társadalmi, kutatói, oktatási és kulturális intézményekben
  • Miként, milyen erővonalak mentén, miért fragmentálódott a magyar feminista kutatás és mozgalom, miként lehetséges ezeken a törésvonalakon átlépni, egymás logikáját megérteni?
  • Milyen erővonalak, ideológiák mentén rekesztődnek ki egymáshoz képest a magyar nők csoportjai, lehet-e, van-e nyoma a magyar feminista kutatásban, miként tudunk a kiszolgáltatottságra rálátni, mit nyerhetünk belőle?
  • Mennyiben van jelen a feminizmusra globálisan jellemző megosztottság a ’fiatal’ és ’idős’ generáció, az ’identitás politika’ és a ’strukturális kritika’, a szexmunka vagy a prostitúció, a ’kulturális relativizmus’ vagy ’valódi társadalmi kiszolgáltatottság’ törésvonalai mentén? Hogyan, mennyiben tesz ez a megosztottság kiszolgálatottá a mai kulturális, oktatási és politikai erőtérben? Lehet-e, s ha igen, miként lehet átírni, ’elrajozlni’ ezeket?
  • A kiszolgáltatottság felszínre törése és visszhangtalansága a rasszista, etnicista, szexualitás alapú megfélelemlítési törekvésekkel szemben; a művészet, az aktivizmus, a pedagógia közösséggé szervező erejével.
  • A feminista szolidaritás lehetőségeinek és buktatóinak irodalmi, filmes, képzőművészeti reprezentációi

A jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Jelentkezési lap: NYIM 14_SzegedTNT_Jelentkezésilap — amit a szervezők e-mail címére kell elküldeni.

Akik előadással jelentkeznek, kérjük, írjanak egy 200-220 szavas összefoglalót, és illesszék a Jelentkezési lap megfelelő rovatába. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat (www.tntefjournal.hu) 2019. tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadásokból. Az előadások magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott előadásokról 2018. július 10-ig küldünk értesítést.

Részvételi díj 7500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 5000 Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – csak szeptember 1-jéig lehet (e-mailben Barát Erzsébetnél).

A NYIM 14. konferencia honlapja 2018. július 10-től lesz elérhető majd (http://gender.ieas-szeged.hu/conferences/).

Viszontlátásra Szegeden!

A Szervezők:

Barát Erzsébet                                               Zámbóné KocicLarisa

b_zsazsa@freemail.hu                                               larisa.kocic@gmail.com

 

Új TNTeF-szám!

 

Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Horváth Márk & Lovász Ádám: Kísérteties identitások: Queerség, aszexualitás és non-reprodukció >> PDF
Sara Nyhlén & Katarina Giritli Nygren: Normalising welfare boundaries: A feminist analysis of Swedish municipalities’ handling of vulnerable EU citizens >> PDF
Székely Zsófia & Csabai Márta: Együtt szülés: A szülés során létrejövő segítő kapcsolat kvalitatív vizsgálata a társadalmi nemek és a hatalom szempontjából >> PDF
Máté-Tóth András: Sebzett testek, sebzett identitás: Judith Butler testfilozófiája és Kelet-Közép-Európa kollektív identitása >> PDF

HALLGATÓI TANULMÁNYOK
Dudok Fanny: A Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak nemek szerinti vizsgálata az 1930-as években >> PDF
Edenburg Anna: A transzszexualitás társadalmi konstrukciója Magyarországon >> PDF

REPLIKA
Joó Mária: Feminista liberalizmus – liberális feminizmus ma: Martha Nussbaum >> PDF

FORDÍTÁS
Judith Butler & Sabine Hark: A rágalom (ford. Huszár Ágnes) >> PDF
Raewyn Conell: Férfiak, maszkulinitások és társadalmi nemi alapú erőszak (ford. Hudy Róbert) >> PDF

SZEMLE
Oroszlán Anikó: Jól látszani, jót játszani (Adorjáni Panna, szerk. „Nők a színházban.” Játéktér 2016/5.1 – folyóiratszemle) >> PDF
Berán Eszter: A társadalmi nemek problémájának megközelítései mai magyar kutatásokban (Kovács Mónika szerk. Társadalmi nemek: elméleti megközelítések és kutatási eredmények [Budapest, 2017] – könyvszemle) >> PDF

FIGYELŐ >> PDF

SZERZŐINKRŐL >> PDF

ÖSSZEFOGLALÓK (angol nyelvű) >> PDF

15th International Pragmatics Conference

Minimalista és szubjektív beszámoló a Belfastban megrendezett 15. IPrC-ről

Hatalmas létszámú (1800 név saccra a konferenciakiadványban) és hosszúságú (nettó 5 nap, reggel 8.30-tól este 18.45-ig tartó szekciókkal) konferencia volt az idei IPrC, ennek minden előnyével és hátrányával.

A plenáris előadók többsége nagyon jó választásnak bizonyult. Nekem természetesen Deborah Cameron puszta látványa is nagy élmény volt, de az előadása („The taming of the shrill: gender, power and policitical speech”) is éppen olyan élvezetes volt, mint amilyenek az írásai. Konklúziója szerint – ezt írja-mondja már hosszú évek óta – a nők beszéde nem tér el jobban a férfiakétól, mint a nők (vagy a férfiak) egyes képviselőinek a beszéde egymástól, de mégis igen különbözőnek érzékelik az emberek. A percepció szerint a nők akkor is (nagyon) másként beszélnek (most a pragmatikai szempontokra gondoljunk főleg, Cameron ezekre fókuszált), mint a férfiak, ha ezt nyelvészeti elemzésekkel cáfolják. Nincs férfi nyelv, se női nyelv mint olyan, de él és virul mint konstruktum.

Egyébként kevés volt a kimondottan gender szempontú pragmatikai elemzés, én kettő ilyet találtam, abból is az egyik előadás elmaradt.

Sajátos vonzalmam okán több történeti pragmatikai előadásra számítottam, összesen 5 volt (2 szekcióba osztva) az egész rendezvényen.

Kritikák: sajnos egymásra szervezték a hasonló vagy azonos tematikus blokkok egy részét (így a három előadásos, diskurzusjelölőkről szóló történeti pragmatikai blokkot a nem történeti diskurzusjelölős panellel); a nagyobb érdeklődést vonzó témák (diskurzusjelölők, beszédforduló-indítás, fillerek és funkciók) kis terembe kerültek, többször is megesett, hogy sokadmagammal egyszerűen nem fértem be a vágyott előadásra. Majd írok a szerzőnek és elkérem az anyagát.

Mindettől függetlenül hatalmas élmény volt (a Titanic Belfastban tartani a konferenciavacsorát remek ötlet volt), az írek pedig végtelenül kedves, közvetlen és praktikus vendéglátóknak bizonyultak. Az ír városokról és tájról — nem meglepő módon — csak ódákat tudok zengeni…

Ui: Micsoda véletlen egybeesés, de a legutóbbi TNTeF-szám címlapján is a város egyik emblémájaként funkcionáló Beacon of Hope szobor szerepelt, íme: