Megjelent Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek

Nőnapra meg is érkezett Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek: elméleti megközelítések és kutatási eredmények c. kötet, amely a tavaly májusi, gendertémáról szóló MTA interdiszciplináris konferenciáján elhangzott tanulmányok írott változatát tartalmazza.

A kötet itt érhető el (és pdf-ben le is tölthető!):  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kovacs-monika-szerk-tarsadalmi-nemek-elmeleti-megkozelitesek-es-kutatasi-eredmenyek/

 

Új TNTeF-szám!

cover_2016junius_300x

6. évfolyam 1. szám 2016. június

A nő és a kor/osodás Magyar vetületei 1989 óta

Barát Erzsébet: Előszó >> PDF

Tanulmányok
Tóth Andrea: Személyes etnográfia: Élettörténet a fél-perifériáról >> PDF
Hódosy Annamária: Hófehérke és a „korizmus”: Feminista boszorkányok és posztfeminista királykisasszonyok a mese filmes feldolgozásaiban >> PDF
Joó Mária: Az öregség filozófiája Beauvoirnál >> PDF
Tatai Erzsébet: Csúf banyák és bölcs próféták metamorfózisa. Az öregedés ábrázolása a vizuális kultúrában >> PDF
Konczosné Szombathelyi Márta: A kommunikációs szakmák nőiesedése: 100 év, a változások kora >> PDF
Hudy Róbert: „Nem minden férfi követ el nemi erőszakot”: A személyes és a társadalmi konfliktusa a WomanAgainstFeminism kampányban >> PDF
Szabó Mónika & Pál Mónika: A feminizmus, ami elválaszt és összeköt, avagy: Te milyen feminista vagy? >> PDF
Giczi Johanna & Gregor Anikó: Idő(s)mérleg: Férfiak és nők időfelhasználásának változásai az időskor felé haladva >> PDF
Bodó Csanád & Zabolai Margit Eszter: A csángó műrokon és a keresztanya: Nem és nemzet a moldvai magyar nyelv revitalizációs programjában >> PDF

Szemle
Czeferner Dóra: Nőkép, nőiség és női sorsok a történelemben (Rubicon. Történelmi Magazin. Női szerepek a történelemben [2015]: 8. 80) >> PDF
Kérchy Anna: Lilith ecsetje (Lilith Öröksége Művészeti Csoport, Tiszta Kezekben. Liget Galéria, 2016.) >> PDF

Figyelő >> PDF

Szerzőinkről >> PDF

Összefoglalók (angol nyelvű) >> PDF

NYIM 12. Úton: A tér neme, a nemek terei

nyim12A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet,Szegedi Tudományegyetem 2016. szeptember 30–október 1-én rendezi a magyar kulturális és társadalmi gyakorlatokat, jelenségeket és alkotásokat vizsgáló következő éves konferenciáját.
A NYIM 12 Szervezői ezúttal olyan előadásokat várnak, melyek a társadalmi nemekés szexualitás sajátosságait a tér fogalmán keresztül vizsgálják, illetve a tér, a terek
létrejöttét a nemek és a szexualitás szempontjából kiindulva elemzik. A társadalom- és humán tudományok területéről egyaránt várjuk az előadásokat, amelyek a társadalmi és kulturális térben/terekben való mozgás és tájékozódás jellegzetességeit,illetve a terekhez való hozzáférés feltételeiről folyó küzdelmeket elemzik különböző alkotásokban, intézményekben és korokban. Elsősorban arra szeretnénk rávilágítani,
hogy a tér, valamint annak fogalma is dinamikus jelenség, illetve kategória. Az előadások ezért reményeink szerint a magyar, illetve magyarországi
sajátos kulturális, tudományos és politikai mozgások és mozgalmak fogalmi, intézményi, tudományterületi, műfaji, regionális, nemzeti és nemzetközi határokat meg- és átrajzoló, illetve átlépő gyakorlatainak nyomán létrejövő terek, helyek és helyzetek
jellegzetességeit, illetve változásainak folyamatát vizsgálják majd.
A következő témákban várjuk az összefoglalókat:
  • A nemek/szexualitások az államszocializmusban és 1989 után
  • A migráció plurális színterei és a nacionalizmus/globalizáció
  • Társadalmi mobilitás és esélyegyenlőség
  • Emlékezés, emlékezetpolitika, trauma
  • Művészetei kísérletek a tér átírására
  • Térelméletek
  • Feminista elméletek mozgása és átalakulása
  • A vágy mint mozgás
  • Térfoglalási stratégiák és politikai aktivizmus

Május 31-ig még lehet jelentkezni!!!

A felhívás elérhető itt: http://gender.ieas-szeged.hu/documents/nyim12_cfp.pdf

A jelentkezési lap itt: http://gender.ieas-szeged.hu/conference.html

TNTeF: megjelent az 5/2-es új szám!

tntef5_2

Előszó >> PDF

Tanulmányok
Acsády Judit: „Beszéljen a szívünk!” Háborúellenes hangok a hazai és a nemzetközi nőmozgalomban az I. világháború idején >> PDF
Huszár Ágnes: A hiány helye: A roma nők >> PDF
Zámbóné Kocic Larisa: A Xena-camp jelenség: A feminizmus, a fandom és a digitális bölcselet találkozása >> PDF
Faragó Boglárka és Berán Eszter: Explicit és implicit női előítéletek nőkről: A női identitás és a nőkkel kapcsolatos előítéletek korcsoportok közötti különbségei >> PDF
Pap András László: „Intimate citizenship” a Nemzeti Együttműködés Rendszerében: Az Alaptörvény preferenciái feminista nézőpontból >> PDF

Hallgatói tanulmány
Sebestyén Andrea: A szexuális zaklatásról a nyílt légterű munkahelyeken >> PDF

Replika
Joó Mária: Baloldali feminizmus ma: Nancy Fraser (Egy konferencia margójára) >> PDF

Szemle
Barát Erzsébet: Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák (2015, rend. Takács Mária). Filmszemle >> PDF
Gergely Sára: Nincs rend (Hernádi Ilona, Könczei György, szerk. A felelet kérdései között: Fogyatékosságtudomány Magyarországon [2015]). Könyvszemle >> PDF
Tóth Andrea: Irodalom és Politika, Kelet és Nyugat (Horváth Györgyi: Utazó elméletek. Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban [2014]). Könyvszemle >> PDF

Figyelő >> PDF

Szerzőinkről >> PDF

Összefoglalók (angol nyelvű) >> PDF

Idén is: NYIM-genderkonferencia Szegeden!

nyim11

11. alkalommal kerül megrendezésre a NYIM (azaz Nyelv – ideológia – média) genderkonferencia Szegeden!

A téma idén: A nő és a kor/osodás magyar vetületei 1989 óta

Időpont: 2015. szeptember 25-26. (péntek – szombat)

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem (Egyetem u. 2.) BTK konferenciaterem

Idézem a konferencia szervezőit:

“A kilencvenes évek óta, részben az úgynevezett poszt-feminizmus erősödésének köszönhetően is, világszerte marginalizálódni látszik a nő és kor/osodás tematikája a feminista kutatásban. A 2015-es konferencia szembe kíván menni ezzel a tendenciával, és a nő és kor/osodás folyamatinak, reprezentációinak, illetve az úgynevezett generációs kérdéseknek elemzésére invitálja résztvevőket. Milyen jelentéssel telítődött az elmúlt huszonöt évben a kor, korosodás, generáció, az idő, ha azt a nők különféle csoportjainak nézőpontjából, illetve megélt élettapasztalatából vizsgáljuk? A kérdés felvetésével egyúttal szeretnénk az idő különféle vetületeit, fogalmát a (magyar) feminista kutatás kiemelt kategóriájává tenni, a Beauvoir által a társadalom titkos szégyenéből a kritika eszközeként láthatóvá tenni és visszakövetelni. Várjuk ezért mindazokat az előadásokat, melyek az idő nézőpontból vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a vizuális kultúra, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén.”

A konferencia saját honlapja itt érhető el.

A program pedig itt.