Még egyszer: a Magyar Kultúra Napja az OSzK-ban

Nemcsak ingyenes lesz 2009. február 21-én (csütörtökön) a “Látjátok feleim…” c. kiállítás, de tudományos ülést is tartanak nyelv- és irodalomtörténészek a helyszínen:

“Az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt
a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó Nyílt napra, melynek
programjai a „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a
16. század elejéig című kiállítás köré szerveződnek.

Időpont: 2010. január 21., csütörtök

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VI. emeleti előadóterem
(1827 Budapest, Budavári Palota F épület)

Programjaink
14.00–15.30 Tudományos ülés
Elnök: Kiss Jenő akadémikus
Hoffmann István (Debreceni Egyetem): Szórványemlékeink komplex
vizsgálata
Haader Lea (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE): A scriptorok
tévesztései – következtetésekkel
Horváth Iván (ELTE): Magyar versek: mi veszett el?
Madas Edit (OSZK, PPKE): Adaptáció, fordítás, kompiláció

16.00–18.00 Sajtótájékoztatóval egybekötött honlap-, CD- és
könyvbemutató
Mann Jolán és Török Máté (OSZK): Az OSZK Nyelvemlék-honlapjának
bemutatása
Korompay Klára (ELTE): Régi Magyar Kódexek-sorozat. Új kutatási
eredmények és a jövő távlatai
Káldos János (OSZK): Az OSZK „Digitális Kincstár” CD-sorozata, új
nyelvemlékkiadványok
Tóth Zsuzsa (OSZK): Az Apor-kódex restaurálása

Közreműködik az OSZK Kórusa és Csörsz Rumen István irodalomtörténész és
előadóművész.”

Ezt mindenkinek látnia kell: TA., HB., ÓMS. és még sokan mások

A meghívó képeit és a részletesebb körlevelet másolom ide (a meghívó képeire kattintva azok nagyítva is megjelennek):

A Magyar Nyelv Éve tiszteletére szervezett programsorozatában az Országos Széchényi Könyvtár nagyszabású kiállítást rendez a magyar nyelv középkori emlékeiből.

“Látjátok feleim .”

Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig

2009. október 29.- 2010. február 28.

A kiállítás a latin nyelvű oklevelekben szórványosan megjelenő magyar szavakkal kezdődik, s az önálló irodalmi művek létrejöttéig és az írás mindennapi használatba vételéig tart, a magyar nyelvű írásbeliség történetének mintegy félezer évét mutatva be. A korból fennmaradt magyar nyelvű írott dokumentumok a nyelvemlékek, melyek legbecsesebb, s törékenységük miatt legféltettebb nemzeti kincseink közé tartoznak.

Hasonló nagyságrendű nyelvemlék kiállítás még soha sem volt Magyarországon!

Minden kiemelkedő jelentőségű nyelvemlék helyet kap a tárlaton: a korai szórványemlékek, mint a Tihanyi alapítólevél, az első összefüggő szövegek, mint a Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, s szinte valamennyi magyar nyelvű kódexünk. A kódexek egy jelentős része az idők során külföldre került, s most lesznek először együtt láthatók. A kölcsönző országok közt van Németország, Csehország, Lengyelország, Románia, Ausztria és Horvátország. Talán sohasem találkozott még az első magyar nyelvű bibliafordítás részleteit tartalmazó úgynevezett Huszita-Biblia három különböző országban őrzött, különböző korú kézirata, a Bécsi, a Müncheni- és az Apor-kódex. Ez utóbbi – több ízben megsemmisültnek is hitt – kódex megmentéséért az OSZK tett komoly szakmai és diplomáciai lépéseket. A kiállításon helyet kapnak a legújabb felfedezések, és bemutatásra kerülnek a nyelvemlékekkel kapcsolatos legfontosabb folyó kutatások is, kihasználva az információs technológia adta modern lehetőségeket. A termekben hatásos installáció és kvalitásos középkori műtárgyak segítik felidézni a kor hangulatát.

Az Országos Széchényi Könyvtár a kiállítással az érdeklődők széles rétegeit kívánja megszólítani. Az egyedülálló tárlathoz az “Íz, csín, tűz” program keretében készül egy reprezentatív nagykatalógus, és “Nyelvemlékeink” címmel egy kétívnyi fakszimile dosszié is, utóbbi elsősorban a közoktatás számára. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének együttműködésével a Nemzeti Könyvtár tudományos igényű, átfogó honlapot hoz létre, amely hosszú távon is a magyar nyelvemlékekkel kapcsolatos információk gyűjtőpontja kíván lenni. Az OSZK Digitális Kincstár című elektronikus kiadványsorozatában több nyelvemlékünk elektronikus fakszimiléje lesz látható. Az érdeklődő nagyközönség és a közoktatás számára ismeretterjesztő honlap készül, amely a legfontosabb nyelvemlékeket, és a hozzájuk tartozó népszerűsítő tartalmat (hanganyagok, képek, interaktív média kapcsolatok stb.), sokszínű és közérthető eszközökkel jeleníti meg. Ezt a célt szolgálják a kiállítás-együttest kísérő múzeumpedagógiai foglalkozások is, hiszen a reprezentatív nagykiállításhoz kapcsolódva az idei Kazinczy-évforduló előtt a Nemzeti Könyvtár további tárlattal is tiszteleg. A Kézirattár kamara-kiállítása Kazinczy-ereklyék révén mutatja be az írott magyar nyelv kezdeteitől a nagy megújulásig terjedő időszak összetett hátterét, Kazinczy és a nyelvemlékek viszonyát.

A “Látjátok feleim…” kiállítás fővédnöke Sólyom László köztársasági elnök úr, aki egyben a kiállítás megnyitását is elvállalta.

Ünnepélyes kiállítás-megnyitó, – 2009. október 29. 16.00 óra

Dr. Madas Edit Dr. Boka László

programfelelős, kurátor tudományos igazgató