Miért lehet jó kínaiul tanulni?

A számtalan kézenfekvő indok (nyelvet tanulni és egyáltalán: tanulni jó, más kultúrát és embereket megismerni még jobb) mellett egy kevésbé közismert ok is motiválhat minket: javulhat a zenei hallásunk. A tonális nyelveket tudók között ugyanis sokkal nagyobb számban találhatók abszolút hallással bírók, mint a nem tonális nyelvek használói között. Az összefüggést a témával foglalkozó kutatók azzal magyarázzák, hogy az abszolút hallás egy sajátos formája, ha valaki tonális nyelvet sajátít el és használ, az ezt gyakorolja és ezáltal fejlődik a zenei hallása.

Bár az általam olvasott beszámolónem részletezte, hogy az abszolút hallás kialakulhat-e felnőtt nyelvtanulók esetében is, az mindenesetre nem zárható ki, hiszen egy tonális nyelvet folyékonyan beszélni nemcsak az tud(hat), aki anyanyelvként sajátította el (bár azon sokat lehet vitatkozni, hogy mit jelent folyékonyan beszélni egy nyelven: grammatikai szempontból kifogástalanul? akcentus nélkül?).

Még egy ismeretterjesztő beszámoló a témába vágó tudományos vizsgálatról.

A vizsgálatot végző Diana Deutsch honlapján pedig részletesen is elolvashatók a kutatási eredmények.