Doktori védés: Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben

A spontán beszéd iránt érdeklődőknek ajánlom melegen: Horváth Viktória „Funkció és kivitelezés a megakadásjelenségekben” című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére 2010. február 2., kedden 10 órától kerül sor az ELTE BTK (Budapest VIII. ker., Múzeum krt.) 4/D épületének alagsori tanácstermében. A tézisek itt olvashatók. Két izgalmas részlet a tézisfüzetből: „A disszertáció témája két megakadásjelenség, a hezitálás és a töltelékszó többszempontú vizsgálata: magyar nyelven első ízben tartalmaz elemzést a jelenségek funkciójának és artikulációs megvalósulásainak összefüggéseiről fonetikai és pszicholingvisztikai vonatkozásban nagy mennyiségű empirikus adatra támaszkodva. A disszertáció…

Continue reading »

Csontos Nóra doktori védése

Csontos Nóra „Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban” című doktori (PhD) értekezésének nyilvános védése 2009. június 26-án (péntek) 10 órakor lesz az ELTE BTK Kari Tanácstermében ((1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, földszint). Néhány, a neten is olvasható tanulmány Csontos Nórától: A kihagyás és a megszakítás jelölésének alakulástörténete Az idézetek jelölésének módja a magyar nyelvű nyomtatványokban

Continue reading »

Alakzatok & pragmatika

Nemesi Attila László könyve kétszeresen is fontos munka: egyfelől azért, mert bár sok tanulmány született az alakzatokról magyarul, összefoglaló kötetet — egészen a legutóbbi évekig (lásd a nemrég megjelent Alakzatlexikont) — nemigen találtunk. Másfelől az alakzatok pragmatikai szempontú értelmezése is váratott magára. Szerintem egyébként pragmatikai összefoglalásokból, kötetekből sem állunk MÉG túl jól, ahhoz képest, hogy mennyire kurrens nyelvészeti terület. Ennyi van, amiről én tudok, ebből kettő monografikus: Szili Katalin: Tetté vált szavak Reboul – Moeschler: A társalgás cselei (a francia szerzőpáros bemutatja a relevanciaelméletet). Szöveggyűjtemények:…

Continue reading »

Hattyár Helga doktori védése

Hattyár Helga A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata című doktori értekezésének nyilvános védése 2008. november 13-án, csütörtökön lesz 14 órától az ELTE BTK D épületének alagsori tanácstermében (1088, Múzeum krt. 4/d). Két részlet a tézisfüzetből: „A Siketek Világszövetségének becslése szerint a világon mintegy 70 millió siket él (Bergman 1994, http://www.wfdeaf.org). Pontos adatok hiányában érdemes becsült számokra támaszkodni a magyarországi siket populáció vonatkozásában is. Ezek szerint Magyarországon 30–40 000 a súlyos fokú nagyothalló, illetve siket emberek száma (Vasák é.n. [2004]: 14). Ők alkotják Magyarország…

Continue reading »