Nyelvelmélet és nyelvleírás konferencia 2024

Folytatva és egyszersmind megújítva a/Nyelvelmélet és…/konferenciasorozat által teremtett hagyományt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésű nyelvészeti konferenciát hirdetnek *Nyelvelmélet és nyelvleírás* címmel. A megújult konferencia a korábbi rendezvények tematikáját (a dialektológiát, a kontaktológiát és a diakrón nyelvészetet) egyesíti és bővíti ki, témája: *a nyelvi változás és változatosság*. Ennek megfelelően az idei konferenciára elsősorban olyan előadásokat várunk, amelyek mondattani, morfológiai, fonológiai, fonetikai, szemantikai vagy pragmatikai jelenségeket vizsgálnak – a magyar vagy más nyelv tetszőleges területi vagy…

Continue reading »