SZEPRA 2024

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2024. április 26. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szeged, Egyetem utca 2. földszint, kari konferenciaterem A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata konferenciája Program 8.55 Megnyitó 9.00–10.15 Első szekció Indig Balázs – Kurucz Réka – Kugler Nóra (ELTE) Főnévi szóalakpárok háromféle konstruálási módban Csontos Nóra (KRE) Van-e narratív idézés a magyar nyelvben? Idéző konstrukciók a magyar nyelvben Hagymási Judit (PPKE)– Huszics Aliz (PPKE, PTE) Az akár és a csak kifejezések kötőszavas társulásainak pragmaszemantikai vizsgálata 10.30–11.45 Második szekció Nagy C. Katalin – Szécsényi Tibor – Németh T.…

Continue reading »

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2024. március–áprilisi felolvasóülései A felolvasóülések helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A, III. emelet 336. március 19. (kedd) du. ½ 5 órakor Németh Miklós ‒ Sinkovics Balázs:  Nyelvi vélekedések Szegeden és környékén Siptár Péter köszöntése 70. születésnapja alkalmából Köszöntő: Törkenczy Miklós A Magyar nyelvi szakosztály ülése április 9. (kedd) du. ½ 5 órakor Vladár Zsuzsa – Koltai Kornélia: Héber hatások a 17. századi magyar művelődésben és grammatikákban Ladányi Mária köszöntése 70. születésnapja alkalmából Köszöntő: Vladár Zsuzsa Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése április 16. (kedd) du. 4…

Continue reading »

Anyanyelvünk évszázadai 10.: A magyar nyelv változása (története)

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye idén 10. alkalommal szervezi meg az Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferenciát. A konferenciára BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat várjuk. A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezzük. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várunk, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális stb. meghatározottság) dimenziók közül legalább…

Continue reading »