Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

Az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata meghív minden érdeklődőt az Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban  című konferenciára Időpont: 2018. április 27.  Helyszín: SZTE BTK, Szeged, Egyetem utca 2. földszint, kari konferenciaterem Program: 9:50–10:00 Megnyitó 10:00–10:25 Dömötör Éva (PPKE) A főnévvel egyeztetett mutató névmás konstrukciós megközelítésben 10:25–10:50 Viszket Anita (PTE) A névelő szerepe a birtokos szerkezetekben 10:50–11:15 Kovács Viktória (SZTE) Névmási visszautalások vizsgálata blogbejegyzésekben és cikkekben 11:15–11:25 szünet 11:25–11:50 Dér Csilla (KRE) A véleményjelölők…

Continue reading »

Beszédkutatás 2018

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztálya szeretettel meghívja Önöket a 2018. október 18–19-én megrendezésre kerülő Beszédkutatás konferenciára. A konferencia témája: Beszédjellemzők az életkor függvényében (gyermekkortól időskorig). A konferencia nyelve magyar, de angol és német előadásokat is javasolhatók. Jelentkezését elsősorban az alábbi témakörök életkori vonatkozásaiban várjuk: fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben; akusztikum és percepció; prozódia, szintaxis; anyanyelv, idegen nyelv, kétnyelvűség; diszharmóniás jelenségek a beszédben; beszédzavarok, patológiás beszéd; adatbázisok fejlesztése; beszédtechnológia, beszédfelismerés, beszédszintézis, kriminalisztikai felhasználás; további vonatkozások. Jelentkezni 400-500 szavas absztrakttal lehet. Összefoglalóikat a beszedkutatas[@]nytud.mta.hu-ra küldjék. Határidő:…

Continue reading »

Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után

Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-120234 számú „Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében” kutatási pályázatának támogatásával szakmai konferenciát szervez Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után címmel. A konferencia időpontja: 2018. május 24. (csütörtök) Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 329. (Horváth János-terem) Szeretettel várják a konferencián a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás hároméves kor utáni szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat. A konferencia főbb témakörei: – óvodások beszédének fonetikai és…

Continue reading »