15th International Pragmatics Conference

Minimalista és szubjektív beszámoló a Belfastban megrendezett 15. IPrC-ről

Hatalmas létszámú (1800 név saccra a konferenciakiadványban) és hosszúságú (nettó 5 nap, reggel 8.30-tól este 18.45-ig tartó szekciókkal) konferencia volt az idei IPrC, ennek minden előnyével és hátrányával.

A plenáris előadók többsége nagyon jó választásnak bizonyult. Nekem természetesen Deborah Cameron puszta látványa is nagy élmény volt, de az előadása („The taming of the shrill: gender, power and policitical speech”) is éppen olyan élvezetes volt, mint amilyenek az írásai. Konklúziója szerint – ezt írja-mondja már hosszú évek óta – a nők beszéde nem tér el jobban a férfiakétól, mint a nők (vagy a férfiak) egyes képviselőinek a beszéde egymástól, de mégis igen különbözőnek érzékelik az emberek. A percepció szerint a nők akkor is (nagyon) másként beszélnek (most a pragmatikai szempontokra gondoljunk főleg, Cameron ezekre fókuszált), mint a férfiak, ha ezt nyelvészeti elemzésekkel cáfolják. Nincs férfi nyelv, se női nyelv mint olyan, de él és virul mint konstruktum.

Egyébként kevés volt a kimondottan gender szempontú pragmatikai elemzés, én kettő ilyet találtam, abból is az egyik előadás elmaradt.

Sajátos vonzalmam okán több történeti pragmatikai előadásra számítottam, összesen 5 volt (2 szekcióba osztva) az egész rendezvényen.

Kritikák: sajnos egymásra szervezték a hasonló vagy azonos tematikus blokkok egy részét (így a három előadásos, diskurzusjelölőkről szóló történeti pragmatikai blokkot a nem történeti diskurzusjelölős panellel); a nagyobb érdeklődést vonzó témák (diskurzusjelölők, beszédforduló-indítás, fillerek és funkciók) kis terembe kerültek, többször is megesett, hogy sokadmagammal egyszerűen nem fértem be a vágyott előadásra. Majd írok a szerzőnek és elkérem az anyagát.

Mindettől függetlenül hatalmas élmény volt (a Titanic Belfastban tartani a konferenciavacsorát remek ötlet volt), az írek pedig végtelenül kedves, közvetlen és praktikus vendéglátóknak bizonyultak. Az ír városokról és tájról — nem meglepő módon — csak ódákat tudok zengeni…

Ui: Micsoda véletlen egybeesés, de a legutóbbi TNTeF-szám címlapján is a város egyik emblémájaként funkcionáló Beacon of Hope szobor szerepelt, íme:

 

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

Az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszéke és a
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont
meghív minden érdeklődőt az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciára

A konferencia időpontja: 2017. április 28.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Szeged, Egyetem utca 2.
földszint, kari konferenciaterem

Program

9:50–10:00 Megnyitó

10:00–10:25 Szücs Márta – Babarczy Anna (BME): A metapragmatikai tudatosság hatása az irónia és a megtévesztés felismerésére óvodáskorban
10:25–10:50 Árvay Anett – Rishika Kashyap (SZTE): Meggyőzés és manipuláció indiai sajtóreklámokban
10:50–11:15 Szerdi Ilona (Selye János Egyetem): A lexikális jelentésviszonyok tanítása multimediális szövegekkel

11:15–11:25 szünet

11:25–11:50 Szabó Veronika (PTE) – Schirm Anita (SZTE) – Gocsál Ákos (PTE): A hát diskurzusjelölő prozódiai sajátosságai a SZÖSZI két interjújában
11:50–12:15 Alberti Gábor – Szeteli Anna (PTE): Szemafor hát!
12:15–12:40 Szente Gábor (PTE): Tehát a hát hátha Petőfinél is… A hát diskurzusjelölő Petőfi 1846 előtti prózai műveiben és a János vitézben

12:40–14:00 ebédszünet

14:00–14:25 Viszket Anita (PTE): Névelőhasználat tulajdonneves szerkezetekben
14:25–14:50 Farkas Judit – Alberti Gábor (PTE): A kontrasztív topik inverzhatóköri rejtélye – ami nincs is
14:50–15:15 Tóth Enikő – Csatár Péter (DE): Kísérletes adatok az azonosító és az információs fókusz interpretációjához

15:15–15:25 szünet

15:25–15:50 Nagy C. Katalin (MTA-DE): Metafora és metonímia a grammatikalizációs jelentésváltozásban
15:50–16:15 Molnár Cecília Sarolta (MTA NYTI): Még nem unalmas, ugye? Még egyszer az ugye partikula kérdőmondati használatairól
16:15–16:40 Simon Gábor (MTA, ELTE): Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: nyelvtan- és korpuszvezérelt vizsgálat

16:40–16:50 szünet

16:50–17:15 Sipos Mária (MTA NYTI): A szinjai hanti tăχa ‘hely’ funkciói
17:15–17:40 Szalai Andrea (MTA NYTI): Viszonyulásjelzés és kapcsolati munka: A kicsinyítés (meta)pragmatikája a romani interakcióban
17:40–18:05 Hámori Ágnes (MTA NYTI): A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze

Textlink 2016

A COST Action IS1312 és a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszéke szeretettel meghívja Önt a

textlink

második konferenciájára.

A részletes program és a terembeosztás a konferencia honlapján található:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788

 

Időpontok:     2016. április 11-14.

Helyszínek:    KRE-BTK, 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

MRE Zsinata, 1146 Budapest, Abonyi u. 21. (bejárat a Szabó József u. felől)

Az egyes szakmai programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a konferencia étkezési költségei: 3000 Ft/fő/ebéd, 1000 Ft/fő/kávészünet, 5000/fő konferenciavacsora, vagy 60 EUR/fő a teljes konferenciára.

Regisztráció: részvételi szándékát kérem a furko.peter@gmail.com email címen jelezze.

Ízelítő a programból:

Ted Sanders (University of Utrecht) et al. How can we relate various annotation schemes? Unifying Dimensions in Discourse Relations

Laurence Danlos, Pierre Magistry (Université Paris Diderot) Discourse Treebanks in a Graph Database

Andrei Popescu-Belis (Idiap Research Institute) Manual and Automatic Labeling of Discourse Connectives for Machine Translation

Nina Vyatkina (University of Kansas) What can multilingual discourse-annotated corpora do for language learning and teaching

Bonnie Webber (University of Edinburgh) et al. A Discourse Annotated Corpus of Conjoined VPs

Ludivine Crible, Liesbeth Degand and Anne-Catherine Simon (UCL, Belgium) Interdependence of annotation levels in a functional taxonomy for discourse markers in spoken corpora

Vaskó Ildikó (ELTE-BTK) Markers of mirativity in Hungarian

Johannes Angermüller (University of Warwick), Furkó Péter (KRE-BTK) Analyzing discourse relational devices: quantitative and qualitative perspectives

A konferencia teljes programja elérhető itt:

http://textlink.ii.metu.edu.tr/node/788

Idén is: NYIM-genderkonferencia Szegeden!

nyim11

11. alkalommal kerül megrendezésre a NYIM (azaz Nyelv – ideológia – média) genderkonferencia Szegeden!

A téma idén: A nő és a kor/osodás magyar vetületei 1989 óta

Időpont: 2015. szeptember 25-26. (péntek – szombat)

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem (Egyetem u. 2.) BTK konferenciaterem

Idézem a konferencia szervezőit:

“A kilencvenes évek óta, részben az úgynevezett poszt-feminizmus erősödésének köszönhetően is, világszerte marginalizálódni látszik a nő és kor/osodás tematikája a feminista kutatásban. A 2015-es konferencia szembe kíván menni ezzel a tendenciával, és a nő és kor/osodás folyamatinak, reprezentációinak, illetve az úgynevezett generációs kérdéseknek elemzésére invitálja résztvevőket. Milyen jelentéssel telítődött az elmúlt huszonöt évben a kor, korosodás, generáció, az idő, ha azt a nők különféle csoportjainak nézőpontjából, illetve megélt élettapasztalatából vizsgáljuk? A kérdés felvetésével egyúttal szeretnénk az idő különféle vetületeit, fogalmát a (magyar) feminista kutatás kiemelt kategóriájává tenni, a Beauvoir által a társadalom titkos szégyenéből a kritika eszközeként láthatóvá tenni és visszakövetelni. Várjuk ezért mindazokat az előadásokat, melyek az idő nézőpontból vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a vizuális kultúra, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén.”

A konferencia saját honlapja itt érhető el.

A program pedig itt.