És itt a második kötet!

Juhász Valéria — Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) 2013. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó — Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.   Három kötet lesz, az első után már itt is a második kötete a Társadalmi nem és nyelvhasználat c. sorozatnak, amely az angol és a német nyelvű genderszakirodalomból tartalmaz 12 jobbnál jobb írást.  Általánosabb témájú tanulmányok mellett (mint például Helga Kotthoffé) főként olyanok kaptak helyet, amelyekben “a gender mint oktatási, politikai és kulturális koncepció jelenik meg,…

Continue reading »

Itt az új TNTeF-szám!

Megjelent a TNTeF 3. évfolyamának 1. száma (2013. április)! A magyar “férfiuralom” terepei és határai ELŐSZÓ Barát Erzsébet >> PDF TANULMÁNYOK Mészáros Zsolt: Szalonkabát és fűző találkozása a sminkasztalon, avagy a férfiasság vizuális megalkotottsága a 19. század végén >> PDF Kérchy Anna: A “férfias” fogyaték fikciója. Alternatív maszkulinitások atipikus megtestesülései a kortárs populáris vizuális kultúrában >> PDF Hódosy Annamária: Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemi-szerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban >> PDF John K. Cox: Menstruáló apák és női “hidegháborúsok”: Transzgresszív maszkulinitás Danilo Kiš műveiben >> PDF Molnár Csilla: A férfi…

Continue reading »

TNTeF – itt az új szám!

Már olvasható a neten a TNTeF (Társadalmi Nemek Tudománya e-folyóirat) legújabb száma! 2. évfolyam 3. szám 2012. december ELŐSZÓ Barát Erzsébet >> PDF TANULMÁNYOK Mészáros Zsolt: A bús kritikus, a prókátor és a tanárnő. A magyar nőirodalom 19. századi történetei >> PDF Séllei Nóra: Fegyelmező gyakorlatok és fogyasztói kultúra a Bridget Jones naplójában >> PDF Hódosy Annamária: Homoszociális entrópia. Dorian Gray, Dr. Jekyll és Mr. Hyde meleg gótikája és a langyos filmadaptációk >> PDF Eliisa Pitkäsalo: Oona, Rex és Auroora – A víz gyermekei. A…

Continue reading »

Hétköznapi hímsovinizmus

  A könyv alapvetően Luis Bonino pszichiáter és terapeuta egy 1995-ös tanulmányára (Develando los micromachismos en la vida conyugal – Una aproximación a la desactivaciónde las maniobras masculinas de dominio. In Corsi, Jorge (ed.): Violencia Masculina en la Pareja. Paidós, Buenos Aires – Barcelona Aires – México) épül, kiegészülve más fontos írásokkal. Bonino  az 1990-es években alkotta meg a spanyol micromachismo kifejezést, ez kapott (nagyon jó) magyarítást ‘hétköznapi hímsovinizmus’-ként (hogy miért ez lett a magyar változat, arról bővebben olvashatunk a könyvben Szil Pétertől). Bonino az általa tartott párterápiák során  szembesült a könyvben taglalt jelenségekkel,…

Continue reading »