Haspelmath

Egyik kedvenc nyelvészem (mert van ilyen :-)) Martin Haspelmath, a lipcsei Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (német) kutatója. A kép forrása: http://picasaweb.google.com/helena.metslang/LeipzigBerliin#5186625489617351314 Évek óta örömmel olvasom a munkáit, és ebben sokat segít, hogy remek honlapja van, ahonnan csaknem az összes írása letölthető. A grammatikalizációt kutatva jutottam el a munkáiig, és feltűnt, hogy számos lényeges kérdésben teljesen az ő véleményén vagyok, és igencsak tetszik az is, hogy sok vitatott témában kimondottan sajátos véleményt képvisel (pl. a szintaktikai változások zömét grammatikalizációnak és nem reanalízisnek tartja). Ráadásul…

Continue reading »

Hattyár Helga doktori védése

Hattyár Helga A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata című doktori értekezésének nyilvános védése 2008. november 13-án, csütörtökön lesz 14 órától az ELTE BTK D épületének alagsori tanácstermében (1088, Múzeum krt. 4/d). Két részlet a tézisfüzetből: “A Siketek Világszövetségének becslése szerint a világon mintegy 70 millió siket él (Bergman 1994, http://www.wfdeaf.org). Pontos adatok hiányában érdemes becsült számokra támaszkodni a magyarországi siket populáció vonatkozásában is. Ezek szerint Magyarországon 30–40 000 a súlyos fokú nagyothalló, illetve siket emberek száma (Vasák é.n. [2004]: 14). Ők alkotják Magyarország…

Continue reading »

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia (ELTE – KJF)

Ha itt az ősz, itt a konferenciák ideje. Egy héttel a “Diskurzus a grammatikában…” előtt rendezi meg a Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke “A kommunikáció nyelvészeti aspektusai” c. alkalmazott nyelvészeti konferenciát, mely a negyedik ilyen jellegű közös konferencia a sorban. Időpontja: 2008. november 3-4. Helyszíne: a Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központja (Budapest, XIII. kerület, Frangepán u. 50-56.). A konferencia honlapja és programja

Continue reading »

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első, tavalyi konferenciáját 2008. november 11-12-én követi a második, Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban címen. Az előadások jelentős része nem titkoltan a funkcionális, kognitív nyelvészet, a diskurzus- és korpuszalapú kutatások eredményeinek a grammatikaleírásra gyakorolt vagy gyakorlandó hatásával foglalkozik. A főbb témakörök: 1. Beszélt nyelvi tényezők a grammatikában 2. Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából 3. Grammatikai modellek (szempontok: funkcionális – formális, leíró – történeti, adatolás korpuszból és diskurzusból) 4. Szintaktikai és szemantikai szerkezetek viszonyai…

Continue reading »

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80. Budapest: Tinta Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének Funkcionális Nyelvészeti Műhelye tavaly rendezte az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első konferenciáját “Szöveg, szövegtípus, nyelvtan” címen, amit idén novemberben követ a második, a “Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban”. A fenti kötet az első konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, melyek négy téma köré rendeződnek: 1. A szöveg és a szövegtípus elméleti kérdései 2. A funkcionális nyelvtan (a nyelvtan)…

Continue reading »