SZEPRA 2024

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban 2024. április 26. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szeged, Egyetem utca 2. földszint, kari konferenciaterem A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata konferenciája Program 8.55 Megnyitó 9.00–10.15 Első szekció Indig Balázs – Kurucz Réka – Kugler Nóra (ELTE) Főnévi szóalakpárok háromféle konstruálási módban Csontos Nóra (KRE) Van-e narratív idézés a magyar nyelvben? Idéző konstrukciók a magyar nyelvben Hagymási Judit (PPKE)– Huszics Aliz (PPKE, PTE) Az akár és a csak kifejezések kötőszavas társulásainak pragmaszemantikai vizsgálata 10.30–11.45 Második szekció Nagy C. Katalin – Szécsényi Tibor – Németh T.…

Continue reading »