Szóbeli bántalmazás — továbbképzés pedagógusoknak

A képzés ajánlott pedagógusok és nem pedagógusok számára, mivel a fájdalmat okozó kommunikációval az élet minden területén valamennyien találkozunk. A képzés interaktív és gyakorlati megközelítésű: a képzésen részt vevők szóbeli bántalmazással kapcsolatos (saját) élményeinek felismerésében és kezelésében nyújt segítséget.

A képzés további témakörei:

A verbális agresszió minden esetben szándékos/tudatos, avagy lehet-e nem szándékos? Szubjektív-e annak eldöntése, hogy egy megnyilatkozás verbális agressziónak minősül-e, avagy nem? Eldönthetőek ezek az előző kérdések pusztán a nyelvi viselkedés megvizsgálásával? Milyen nyelvi kísérőjelenségei vannak a bántalmazás folyamatának, s ezek hogyan segítenek bennünket annak leleplezésében? Milyen nyelvi jelenségek okozzák a szekunder sérüléseket? Okozhatjuk-e ezeket magunknak?

Előadó: Dr. Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

A továbbképzés időpontja: 2020. november 12. csütörtök 9:00–15:50

A továbbképzés módja: Online, MS TEAMS felületen

Továbbképzésre jelentkezők száma: minimum 10 fő, maximum 50 fő

A továbbképzés regisztrációköteles.

Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 10 000 Ft/fő

A továbbképzés indulásáról honlapunkon (www.barczi.elte.hu) és a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Facebook oldalán értesítjük az érdeklődőket, illetve információkért kereshetnek bennünket a gytk@barczi.elte.hu e-mail címen is.

JELENTKEZÉS módja és jelentkezés:

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997

 

A járvány hatása a humán kutatásokra konferencia

“A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra” című online konferencia programja

2020. október 22. Teams (link)

Az absztraktok a címekre kattintva nyílnak meg.

8.50 Megnyitó ~ Bóna Judit, az ELTE BTK innovációért felelős dékáni megbízottja, az MNYFI tudományos igazgatóhelyettese

9.00 Kutatásetikai kérdések, dilemmák és megoldások (nemcsak) járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Papp Gabriella dékán (ELTE BGGYK), Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes (ELTE PPK) és Szabó Gergely doktorandusz (ELTE BTK és UOC Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona). Moderátor: Markó Alexandra (ELTE BTK és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport).

10.30 Szünet

10.40 Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK), Bóna Judit (ELTE BTK), Kas Bence (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BGGYK), Mus Nikolett (Nyelvtudományi Intézet) és Őzéné Kende Lívia (Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet). Moderátor: Gráczi Tekla Etelka (Nyelvtudományi Intézet és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport).

11.40 Előadások ~ Üléselnök: Bodó Csanád (ELTE BTK)
11.40 Szánthó Zsuzsa (ELTE BTK) és Deme Andrea (ELTE BTK és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): A járványhelyzet okozta nehézségek és lehetőségek a beszédkutatásban – egyetemi hallgatók tapasztalatai alapján
11.55 Csapó Tamás Gábor (BME TMIT és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): Az élő helyett jó az online? Valós idejű hang- és képmódosító eljárások online platformokon
12.10 Constantinovits Milán (ELTE BTK) és Vladár Zsuzsa (ELTE BTK): Covido, ergo Zoom
12.25 Vita

12.40 Szünet

13.30 Kihívások az egészségügyi kommunikáció kutatásában, oktatásában és gyakorlatában kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Baji Anikó (Uzsoki utcai Kórház, Akut Szakasz Pro), Csabai Márta (SzTE), Horváth Tamás (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ENT House Budapest, Hiteles Egészség-Kommunikációért Egyesület), Győrffy Zsuzsa (Semmelweis Egyetem) és Koppán Ágnes (PTE). Moderátor: Kuna Ágnes (ELTE BTK és Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport).

13.30 Digitális antropológia és nyelvészeti etnográfia kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Barabás Blanka (ELTE BTK), Bodó Csanád (ELTE BTK), Mester Tibor (PTE), Nagy Károly Zsolt (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) és Szabó Gergely (ELTE BTK és UOC). Moderátor: Lajos Veronika (ME és ELTE).

15.00 Szünet

15.15 Előadások ~ Üléselnök: Vladár Zsuzsa (ELTE BTK)
15.15 Oszkó Beatrix (Nyelvtudományi Intézet és Újvidéki Egyetem) és Várnai Zsuzsa (Nyelvtudományi Intézet): Maszk használata kötelező! Nyelvi tájkép járvány idején
15.30 Domonkosi Ágnes (Eszterházy Károly Egyetem) és Ludányi Zsófia (Eszterházy Károly Egyetem és Nyelvtudományi Intézet): A járványhelyzet hatása az e-mailezési gyakorlatokra és kutatásukra
15.45 Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK): Nyelvi diverzitás – vészhelyzetben: Kutatói kihívások és gyakorlati válaszok a NyelvEsély kutatóhálózatban
16.00 Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka és Juhász Kornélia (ELTE BTK, BME TMIT, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): Kutatás pandémia idején: előnyök és hátrányok (egy kérdőív tanulságai)
16.15 Vita

16.30 Szünet

16.40 Bevonódás és távolságtartás? Részvételi kutatás a járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Fazakas Noémi (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), Kelemen Eszter (ESSRG és ELKH TK Szociológiai Intézet), Petteri Laihonen (Jyväskyläi Egyetem) és Szerencsés Rita (MoMe EcoLab). Moderátor: Gáspár Judit (BCE).

17.40 Zárszó ~ Markó Alexandra, a konferencia szervezőbizottságának vezetője

Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának Társalgáselemzési Kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A szimpózium időpontja: ELHALASZTVA

Helyszíne: Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsunk a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

Felkért előadók:

Pléh Csaba (Közép-európai Egyetem),

Markó Alexandra (ELTE BTK),

Hunyadi László és Szekrényes István (Debreceni Egyetem),

Bodó Csanád (ELTE BTK),

Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem),

Furkó Péter (KGRE BTK),

Németh T. Enikő (Szegedi Tudományegyetem),

Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem)

A plenáris előadások mellett szekciókat tervezünk, amelyekre konferencia-előadásokkal várjuk a témával foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok jelentkezését.

A konferencia főbb témakörei:

● a társalgáselemzés aktuális irányzatai és alkalmazási területei

● társalgások fonetikai elemzése

● a társalgás pszicholingvisztikája

● diskurzusjelölők

● a társalgások szerkezeti szerveződése a kortárs kutatások tükrében (forduló, beszélőváltás, beszédjog, átfedő beszéd, félbeszakítás, háttércsatorna-jelzések, szekvenciális rendezettség stb. kérdései)

● társalgási műfajok az empirikus társalgáskutatásban

● társas interakciók és a társalgás összefüggései

● tekintet és társalgás

● szociolingvisztikai aspektusok a társalgások kutatásában

● beszédalkalmazkodás

● egyéb releváns témák

A konferenciaelőadások formája a modern nemzetközi gyakorlatot követve a következő: fókuszált multimodális prezentációk.

A szimpózium szakmai programja plenáris előadásokból és konferenciaelőadásokból áll. A konferenciaelőadások formája: fókuszált multimodális prezentációk. Az előadóknak 5 perc áll rendelkezésükre hogy röviden, 2-3 diás prezentációval bemutassák kutatásukat a teljes hallgatóság számára. Ezt követően a részleteket poszterelőadások formájában ismerhetik meg az érdeklődők.

Kérjük az időtartam pontos betartását, hogy ne legyen csúszás a programban a nagy számú előadásra való tekintettel.

További kérésünk, hogy az előadás ppt-jét pdf formátumban is szíveskedjenek magukkal hozni. Amennyiben szeptember 17-én 14:00-ig el tudják küldeni emailben, a szervezők felteszik azt a konferencia laptopjára, amelyről a vetítés történik. Kérjük, ha nem tudják vagy nem kívánják előzetesen elküldeni a prezentációt, az előadásokat a szünetekben tegyék fel a konferencia laptopjára, hogy ezzel ne veszítsünk időt. A program rendkívül feszes volta miatt az effajta időveszteségek az előadás idejét csökkentik.

A konferenciára jelentkezni egy legfeljebb 250 szavas absztrakttal lehet a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen. Kérjük, az emailben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a tarsalgas.elemzes@gmail.com címre várjuk.

A jelentkezés határideje: 2020. április 30. – LEJÁRT

A jelentkezések elfogadásáról 2020. május 20-ig értesítjük a résztvevőket.

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után egy DOI-számmal rendelkező tanulmánykötetben jelentetjük meg.

A konferencia részvételi díja az előadóknak és – többszerzős előadás esetén – a konferencián résztvevő szerzőtársaiknak 5000 forint. Előadásonként legalább egy regisztrációs díj befizetése szükséges.

Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián – ebben az esetben nincs regisztrációs díj -, kérjük, akkor is regisztráljon a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen 2020. augusztus 31-ig.

A rendezvény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-128810 számú “Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” című pályázatának támogatásával valósul meg

 LETÖLTÉS szimp…gram.pdf

TNTeF 10. évfolyam 1. szám

Évf. 10 szám 1 (2020): A feminista kritika és a metszetelmélet

kuszó növény drótkerítésbe fonódva

Megjelent: 2020-06-29

Előszó

Barát Erzsébet i-iii PDF (ENGLISH)PDF

In memoriam Zerkowitz Judit Friedrich Judit 1-2 PDF

Identitáspolitikák válsága Az én-nel való szembesülés kísértetei Tóth Andrea 24-38 PDF

Túl az excelszemléletű feminizmuson Az interszekcionalitás koncepcionális és politikai kihívásai ma  Csányi Gergely, Kováts Eszter 39-66 PDF

Roma lányok szexualitása tanár-szemmel Etnikai- és osztályegyenlőtlenségek diszkurzív újratermelődése a középiskolában Rédai Dorottya 67-87 PDF

A „megkérdőjelezhetetlen áldozat” diszkurzív konstrukciója Genderrel és osztállyal kapcsolatos önreprezentációk a nemi erőszak áldozatának narratívájában Virágh Enikő Anna 114-137 PDF

Beszédkutatás konferencia 2020

Beszédkutatás – Speech Research 2020

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2020. AUGUSZTUS 25-RE VÁLTOZOTT!

Az Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztálya szeretettel meghívja Önt a 2020. évi Beszédkutatás – Speech Research konferenciára.

A konferencia időpontja: 2020. december 14-15.

Helyszíne: Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr u. 33.). Online előadói és hallgatói részvételi lehetőséget is biztosítunk. Amennyiben a koronavírus-pandémiában második hullám következik be, a teljes konferenciát online tartjuk meg.

Meghívott előadók:

Navracsics Judit (Pannon Egyetem)

Honbolygó Ferenc (TTK Agyi Képalkotó Központ, ELTE PPK)

Mihajlik Péter (BME TMIT)

A konferenciára angol vagy magyar nyelvű előadással lehet jelentkezni. Az előadások tartama 15 perc.

Jelentkezését a beszéd bármely vonatkozásában végzett kutatással várjuk, például:

  • artikulációs, akusztikai, percepciós fonetikai kutatások;
  • fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben;
  • prozódia, szintaxis;
  • anyanyelv, idegen nyelv, kétnyelvűség;
  • társalgáselemzés;
  • szociofonetika;
  • beszédzavarok, patológiás beszéd;
  • beszédtechnológia: beszédfelismerés, beszédszintézis;
  • kriminalisztikai felhasználás;
  • adatbázisok fejlesztése.

Jelentkezni egyoldalas absztrakttal lehet. Az elfogadott absztraktok a végleges absztraktkötetben legfeljebb 3 oldal hosszúságra bõvíthetőek (2 oldal + ábrák és irodalom a 3. oldalon). Az absztraktokat az EasyChair felületén lehet benyújtani:

https://easychair.org/conferences/?conf=bksr2020

Absztraktok leadása: 2020. augusztus 25.

Értesítés az elfogadásról: 2020. szeptember 22.

Végleges absztraktok benyújtása: 2020. október 20.

Regisztráció megnyitása: 2020. október 20.

A konferencia időpontja: 2020. december 14-15.

Az online részvétel részleteit az absztraktok bírálatával együtt tesszük közzé.

Helyszín: Nyelvtudományi Intézet

Honlap: fonetika.nytud.hu/beszedkutatas-konferencia

Részvételi díj: 15 000 Ft, doktoranduszoknak, mester- és alapszakos hallgatóknak: 7000 Ft. Online részvételi díj: 7000 Ft.

Üdvözlettel,

a szervezőbizottság

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share