Beszédkutatás 2020 konferencia

A Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztálya szeretettel meghívja Önt a 2020. évi Beszédkutatás – Speech Research konferenciára.

A konferencia időpontja: 2020. december 14-15.

A konferencia programja: https://fonetika.nytud.hu/konferenciaink/beszedkutatas-konferencia/beszedkutatas-speech-research-2020-program

Helyszíne: Nyelvtudományi Intézet (1068 Budapest, Benczúr u. 33.). A teljes konferenciát online tartjuk meg.

Meghívott előadók:

  • Navracsics Judit (Pannon Egyetem)
  • Honbolygó Ferenc (TTK Agyi Képalkotó Központ, ELTE PPK)
  • Mihajlik Péter (BME TMIT)

A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata

Meghívó

2020. november 12. (csütörtök) 11 óra
Horváth Viktória – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes –
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna
A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata:
lehetőségek és kihívások
Helyszín: Zoom

Link:
https://us02web.zoom.us/j/86801255511?pwd=WjVzYzd3YTkzaWRLdHRqOTAzV3FzUT09
Meeting ID: 868 0125 5511
Passcode: 657082

Az absztrakt letölthető innen: http://www.nytud.hu/intprog.html

Szervező: Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, Társalgáselemzési
Kutatócsoport

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

ÚJ NÉZŐPONTOK A MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁBAN 8.

2020. NOVEMBER 19–20. (ONLINE)

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ online konferenciát rendez Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete címmel.

A konferencia időpontja: 2020. november 19–20.

Regisztráció:

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyhez az alábbi űrlap
kitöltése szükséges:

PROGRAM

ABSZTRAKTFÜZET

A konferencia fő célja a magyar mondat jelenkori nyelvtudományi leírhatóságának körüljárása. Annak vizsgálata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján mit lehet tudni, mit lehet bemutatni a magyar nyelv mondatkonstrukcióiról (i) általános érvénnyel, (ii) tipológiai sajátságait tekintve, (iii) konstrukciós variabilitását feltérképezve.

A konferencia elméleti tekintetben nyitott, ezzel együtt a hangsúlyt a mondatra mint konstrukcióra, tehát sematikus jelentéssel bíró szerkezetre helyezi.

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe:

  • mondatkonstrukció-típusoknak, azaz mondattípusok belső szintaktikai és szemantikai megfeleléseinek a vizsgálata;
  • a véges magyar igealak mondatkonstruáló jellemzői;
  • spontán élőnyelvi diskurzusok tagmondatainak vizsgálata;
  • a mondat (tagmondat) kontextualizációs viszonyai: kontextualizációs eljárások az egyszerű mondatban (az Osiris Nyelvtan D3 keretében), valamint több (tag)mondatnyi, bekezdésnyi vagy hosszabb szövegrészek rendszeres kontextuális viszonya egy-egy mondatkonstrukcióhoz;
  • a metafora hatóköre a mondatban;
  • módszertani kérdések (kollostrukturális elemzés, korpuszhasználat).

Plenáris előadó:

Kugler Nóra, ELTE

Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben

Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben ‒ digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet

Szimpózium

IDŐPONT

2020. november 05. 13.30-16.00 óra között

HELYSZÍN

Online közvetítés
az MTA YouTube-csatornáján, élőben

RÉSZLETEK

Az előadás közvetítését itt érheti el az MTA YouTube-csatornáján.

Program

13.30:  Megnyitó
Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója

13.35: Bevezetés – Korpuszépítés, középmagyar kor, variációvizsgálat: alapkutatások a Nyelvtudományi Intézet Magyar nyelvtörténeti munkacsoportjában
Dömötör Adrienne

13.50: Mindig az élőnyelv a modernebb? – Vonatkozó névmási váltakozás  középmagyar kori nyelvi rétegekben
Dömötör Adrienne

14.10: Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben
Dér Csilla Ilona

14.30: Ablatívuszi határozóragjaink a középmagyar korban – dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
Szentgyörgyi Rudolf

14.50: Szünet

15.00: Diskurzusfunkciók határok nélkül a középmagyarban – és azóta
Varga Mónika

15.20: Helycserés támadás? Változatok és változások a tagadásban
Gugán Katalin

15.40: Hogyan mondták kötőmódban?
Bácsi Enikő

16.00: Zárszó

Bartos Huba, a Nyelvtudományi intézet igazgatóhelyettese

A program és az előadások összefoglalói itt találhatók.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share