Empirikus társalgáskutatások Magyarországon

A jelentkezési határidő meghosszabbítva május 22-ig!

A Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának Társalgáselemzési Kutatócsoportja egynapos tudományos szimpóziumot rendez Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel.

A szimpózium tervezett időpontja 2020. szeptember 18. (péntek), helyszíne: Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsunk a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására.

Felkért előadók:

Pléh Csaba (Közép-európai Egyetem), Markó Alexandra (ELTE BTK), Hunyadi László és Szekrényes István (Debreceni Egyetem), Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet), Schirm Anita (Szegedi Tudományegyetem), Furkó Péter (KGRE BTK), Németh T. Enikő (Szegedi Tudományegyetem), Boronkai Dóra (Pécsi Tudományegyetem)

A plenáris előadások mellett szekciókat tervezünk, amelyekre konferencia-előadásokkal várjuk a témával foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok jelentkezését.

A konferencia főbb témakörei:

 • a társalgáselemzés aktuális irányzatai és alkalmazási területei
 • társalgások fonetikai elemzése
 • a társalgás pszicholingvisztikája
 • diskurzusjelölők
 • a társalgások szerkezeti szerveződése a kortárs kutatások tükrében (forduló, beszélőváltás, beszédjog, átfedő beszéd, félbeszakítás, háttércsatorna-jelzések, szekvenciális rendezettség stb. kérdései)
 • társalgási műfajok az empirikus társalgáskutatásban
 • társas interakciók és a társalgás összefüggései
 • tekintet és társalgás
 • szociolingvisztikai aspektusok a társalgások kutatásában
 • beszédalkalmazkodás
 • egyéb releváns témák

 

A konferenciaelőadások formája a modern nemzetközi gyakorlatot követve a következő: fókuszált multimodális prezentációk. Az előadóknak néhány percben lehetőséget biztosítunk kutatásuk rövid szóbeli bemutatására (maximum 3 diás ppt prezentációval kísérve) a teljes hallgatóság számára. Ezt követően a részleteket poszterelőadások formájában ismerhetik meg az érdeklődők.

A konferenciára jelentkezni egy legfeljebb 250 szavas absztrakttal lehet a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen. Kérjük, az emailben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a tarsalgas.elemzes@gmail.com címre várjuk.

 

A jelentkezés határideje: 2020. április 30. 2020. május 22.

A jelentkezések elfogadásáról 2020. május 30-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után tanulmánykötetben jelentetjük meg.

A konferencia részvételi díja az előadóknak és – többszerzős előadás esetén – a konferencián résztvevő szerzőtársaiknak 5000 forint.

Előadásonként legalább egy regisztrációs díj befizetése szükséges.

Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián – ebben az esetben nincs regisztrációs díj –, kérjük, akkor is regisztráljon a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen 2020. augusztus 31-ig.

A rendezvény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH-K-128810 számú „Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései” című pályázatának támogatásával valósul meg.

Virtuális konferencia járvány idején: SPPL2020

Éppen most Londonban zajlana a 2nd Workshop on Speech Perception and Production across the Lifespan (SPPL2020) konferencia, de — a szervezők remek megoldásának köszönhetően — a járvány miatt virtuális konferenciaként valósul meg: a narrált diasorok és poszterek felkerülnek a konferencia honlapjára, a program részbe (https://www.sppl2020.org/programme/), és megvitathatók egy külön felületen (https://www.sppl2020.org/topics/).

Remélem, minél több konferencia esetében láthatunk hasonlót, nem vész (teljesen) kárba a sok szervezési és kutatási energia.

Fuzzy boundaries in discourse studies

Megjelent!

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030275723

 


Table of contents

 

 • Introduction

  Furkó, Péter B. (et al.)

 • Exploring the Non-Discursive: A Three-Layered Approach to Discourse and Its Boundaries

  Roch, Juan

 • Crossing the Boundaries of Epistemic Communities Within and Beyond Discourse Studies

  Madsen, Dorte

 • Fuzzy Identities in (Dis)Integrating Europe: Discursive Identifications of Poles in Britain Following Brexit

  Molek-Kozakowska, Katarzyna

 • Urban Wall Monologues: A Critical Discourse Analysis of Graffiti in Granada

  Aguilera-Carnerero, Carmen

 • Fuzzy Boundaries in the Research into Talk-in-Interaction

  Németh, Zsuzsanna (et al.)

 • Emotion and Physicality in Sylvia Plath’s Late Poems

  Gálla, Edit

 • Fuzzy Boundaries in Interpretation: Empirical Study on the Common Traits and Differences of Irony and Metaphor as the Hypothesized Infringements of the Maxim of Quality

  Schnell, Zsuzsanna

 • Fuzzy Boundaries and Fuzzy Minds: Interpretation Strategies and Discourse Processing in Schizophrenia

  Schnell, Zsuzsanna (et al.)

 • Exploring the Fuzzy Boundaries of Discourse Markers Through Manual and Automatic Annotation

  Furkó, Péter B.

 • Fuzzy Boundaries in the Different Functions and Translations of the Discourse Marker and (Annotated in TED Talks)

  Oleškevičienė, Giedrė Valūnaitė (et al.)

 • On the Apparent Transitivity of Auxiliary Do: A Case Study

  Sharifzadeh, Saghie

 • The Use of Altminteri ‘Otherwise’ in Romanian: From Adverb to Textual Connector

  Ştefănescu, Ariadna

 

DOKU2020 konferencia

Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén
DOKU 2020 konferencia
Időpontja: 2020. február 6. (csütörtök), 10.00–17.30
Helyszíne: KRE BTK, Buda Béla terem (Díszterem)
(1088 Budapest, Reviczky utca 4. I. emelet 100.)

A programon a részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk a volt és jelenlegi hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!
Regisztrációs űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/16yTxsfpDTrKkvT9QBdyGGnu_AtTLKlihLszXOniJpGo/edit

Program

10.00–10.20 Megnyitó és köszöntő
Horváth Géza, dékán, KRE BTK
Bölcskei Andrea, intézetvezető, KRE BTK MNYIKI

Szakszövegírás, szakfordítás és műszaki dokumentáció I.
Szekcióelnök: Dér Csilla Ilona
10.20–10.40 Fóris Ágota: Tartalomfejlesztés és dokumentáció
10.40–11.00 Bölcskei Andrea: A műszaki szakszövegírás alapelvei és az újabb kihívások
11.00–11.20 Papp Eszter: Dokumentáció 4.0
11.20–11.40 Csontos Nóra: A tudás megosztásának módja a szakszövegekben. Az utasítás szerepe a szövegtípus(ok) kialakításában
11.40–12.00 Czinkóczi Ágnes – Fehér Ildikó: Szaknyelvi műfajok: A műszaki szakszöveg típusai és jellemzői

12.00 – 12.30 Szünet

Szakszövegírás, szakfordítás és műszaki dokumentáció II.
Szekcióelnök: Fogarasi-Nuber Katalin
12.30–12.50 Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölő-használat építészeti-műszaki dokumentációkban
12.50–13.10 Sólyom Réka: Egy orvostechnikai eszközökről szóló EU-rendelet fogalommeghatározásainak szemantikai jellemzői
13.10–13.30 Faludi Andrea: A terminológia helye a fordítás folyamatában – szabványok, előírások és a fordításszolgáltatók gyakorlata
13.30–13.50 Sermann Eszter: Dokumentációhoz kapcsolódó fogalmak a Cercaterm katalán terminológiai adatbázisban
13.50–14.10 Tamás Dóra Mária: Tartalom és dokumentáció a terminológiai adatbázisokban
14.10–14.30 Kovács László: A nyelvi minőség különböző megközelítései a szakfordítás területén

14.30–15.00 Szünet

Orvosi dokumentáció
Szekcióelnök: Tamás Dóra Mária
15.00–15.20 Fogarasi-Nuber Katalin – Patonai Zoltán: Az orvosi dokumentáció szerepe és jelentősége. Az akut ellátással, sérülésekkel és a halál okával kapcsolatos orvosi dokumentumok
15.20–15.40 Fogarasi-Nuber Katalin – Varga Éva Katalin – Patonai Zoltán: A kórházi ellátás dokumentumai
15.40–16.00 Ludányi Zsófia – Varga Éva Katalin: A szemészeti dokumentáció jellegzetességei
16.00–16.20 Varga Éva Katalin: A betegtájékoztató mint egészségügyi dokumentum
16.20–16.40 Kuna Ágnes – Mány Dániel: Rák, tumor, NLP – A betegtájékoztató szövegtípusának terminológiai kérdései

16.40 A konferencia zárása
Fóris Ágota, a TERMIK vezetője

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share