A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata

Meghívó

2020. november 12. (csütörtök) 11 óra
Horváth Viktória – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes –
Dér Csilla Ilona – Huszár Anna
A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata:
lehetőségek és kihívások
Helyszín: Zoom

Link:
https://us02web.zoom.us/j/86801255511?pwd=WjVzYzd3YTkzaWRLdHRqOTAzV3FzUT09
Meeting ID: 868 0125 5511
Passcode: 657082

Az absztrakt letölthető innen: http://www.nytud.hu/intprog.html

Szervező: Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, Társalgáselemzési
Kutatócsoport

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

ÚJ NÉZŐPONTOK A MAGYAR NYELV LEÍRÁSÁBAN 8.

2020. NOVEMBER 19–20. (ONLINE)

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ online konferenciát rendez Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete címmel.

A konferencia időpontja: 2020. november 19–20.

Regisztráció:

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyhez az alábbi űrlap
kitöltése szükséges:

PROGRAM

ABSZTRAKTFÜZET

A konferencia fő célja a magyar mondat jelenkori nyelvtudományi leírhatóságának körüljárása. Annak vizsgálata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján mit lehet tudni, mit lehet bemutatni a magyar nyelv mondatkonstrukcióiról (i) általános érvénnyel, (ii) tipológiai sajátságait tekintve, (iii) konstrukciós variabilitását feltérképezve.

A konferencia elméleti tekintetben nyitott, ezzel együtt a hangsúlyt a mondatra mint konstrukcióra, tehát sematikus jelentéssel bíró szerkezetre helyezi.

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe:

  • mondatkonstrukció-típusoknak, azaz mondattípusok belső szintaktikai és szemantikai megfeleléseinek a vizsgálata;
  • a véges magyar igealak mondatkonstruáló jellemzői;
  • spontán élőnyelvi diskurzusok tagmondatainak vizsgálata;
  • a mondat (tagmondat) kontextualizációs viszonyai: kontextualizációs eljárások az egyszerű mondatban (az Osiris Nyelvtan D3 keretében), valamint több (tag)mondatnyi, bekezdésnyi vagy hosszabb szövegrészek rendszeres kontextuális viszonya egy-egy mondatkonstrukcióhoz;
  • a metafora hatóköre a mondatban;
  • módszertani kérdések (kollostrukturális elemzés, korpuszhasználat).

Plenáris előadó:

Kugler Nóra, ELTE

Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben

Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben ‒ digitalizáció, kutatás, nyelvtörténet

Szimpózium

IDŐPONT

2020. november 05. 13.30-16.00 óra között

HELYSZÍN

Online közvetítés
az MTA YouTube-csatornáján, élőben

RÉSZLETEK

Az előadás közvetítését itt érheti el az MTA YouTube-csatornáján.

Program

13.30:  Megnyitó
Prószéky Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója

13.35: Bevezetés – Korpuszépítés, középmagyar kor, variációvizsgálat: alapkutatások a Nyelvtudományi Intézet Magyar nyelvtörténeti munkacsoportjában
Dömötör Adrienne

13.50: Mindig az élőnyelv a modernebb? – Vonatkozó névmási váltakozás  középmagyar kori nyelvi rétegekben
Dömötör Adrienne

14.10: Névutó csak a (fő)név után? Névutók vándorlása térben és időben
Dér Csilla Ilona

14.30: Ablatívuszi határozóragjaink a középmagyar korban – dimenzionális nyelvészeti megközelítésben
Szentgyörgyi Rudolf

14.50: Szünet

15.00: Diskurzusfunkciók határok nélkül a középmagyarban – és azóta
Varga Mónika

15.20: Helycserés támadás? Változatok és változások a tagadásban
Gugán Katalin

15.40: Hogyan mondták kötőmódban?
Bácsi Enikő

16.00: Zárszó

Bartos Huba, a Nyelvtudományi intézet igazgatóhelyettese

A program és az előadások összefoglalói itt találhatók.

Szóbeli bántalmazás — továbbképzés pedagógusoknak

A képzés ajánlott pedagógusok és nem pedagógusok számára, mivel a fájdalmat okozó kommunikációval az élet minden területén valamennyien találkozunk. A képzés interaktív és gyakorlati megközelítésű: a képzésen részt vevők szóbeli bántalmazással kapcsolatos (saját) élményeinek felismerésében és kezelésében nyújt segítséget.

A képzés további témakörei:

A verbális agresszió minden esetben szándékos/tudatos, avagy lehet-e nem szándékos? Szubjektív-e annak eldöntése, hogy egy megnyilatkozás verbális agressziónak minősül-e, avagy nem? Eldönthetőek ezek az előző kérdések pusztán a nyelvi viselkedés megvizsgálásával? Milyen nyelvi kísérőjelenségei vannak a bántalmazás folyamatának, s ezek hogyan segítenek bennünket annak leleplezésében? Milyen nyelvi jelenségek okozzák a szekunder sérüléseket? Okozhatjuk-e ezeket magunknak?

Előadó: Dr. Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

A továbbképzés időpontja: 2020. november 12. csütörtök 9:00–15:50

A továbbképzés módja: Online, MS TEAMS felületen

Továbbképzésre jelentkezők száma: minimum 10 fő, maximum 50 fő

A továbbképzés regisztrációköteles.

Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 10 000 Ft/fő

A továbbképzés indulásáról honlapunkon (www.barczi.elte.hu) és a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Facebook oldalán értesítjük az érdeklődőket, illetve információkért kereshetnek bennünket a gytk@barczi.elte.hu e-mail címen is.

JELENTKEZÉS módja és jelentkezés:

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997

 

A járvány hatása a humán kutatásokra konferencia

“A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra” című online konferencia programja

2020. október 22. Teams (link)

Az absztraktok a címekre kattintva nyílnak meg.

8.50 Megnyitó ~ Bóna Judit, az ELTE BTK innovációért felelős dékáni megbízottja, az MNYFI tudományos igazgatóhelyettese

9.00 Kutatásetikai kérdések, dilemmák és megoldások (nemcsak) járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Papp Gabriella dékán (ELTE BGGYK), Rónay Zoltán oktatási dékánhelyettes (ELTE PPK) és Szabó Gergely doktorandusz (ELTE BTK és UOC Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona). Moderátor: Markó Alexandra (ELTE BTK és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport).

10.30 Szünet

10.40 Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK), Bóna Judit (ELTE BTK), Kas Bence (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BGGYK), Mus Nikolett (Nyelvtudományi Intézet) és Őzéné Kende Lívia (Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet). Moderátor: Gráczi Tekla Etelka (Nyelvtudományi Intézet és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport).

11.40 Előadások ~ Üléselnök: Bodó Csanád (ELTE BTK)
11.40 Szánthó Zsuzsa (ELTE BTK) és Deme Andrea (ELTE BTK és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): A járványhelyzet okozta nehézségek és lehetőségek a beszédkutatásban – egyetemi hallgatók tapasztalatai alapján
11.55 Csapó Tamás Gábor (BME TMIT és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): Az élő helyett jó az online? Valós idejű hang- és képmódosító eljárások online platformokon
12.10 Constantinovits Milán (ELTE BTK) és Vladár Zsuzsa (ELTE BTK): Covido, ergo Zoom
12.25 Vita

12.40 Szünet

13.30 Kihívások az egészségügyi kommunikáció kutatásában, oktatásában és gyakorlatában kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Baji Anikó (Uzsoki utcai Kórház, Akut Szakasz Pro), Csabai Márta (SzTE), Horváth Tamás (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, ENT House Budapest, Hiteles Egészség-Kommunikációért Egyesület), Győrffy Zsuzsa (Semmelweis Egyetem) és Koppán Ágnes (PTE). Moderátor: Kuna Ágnes (ELTE BTK és Magyar Orvosi Nyelvi Kutatócsoport).

13.30 Digitális antropológia és nyelvészeti etnográfia kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Barabás Blanka (ELTE BTK), Bodó Csanád (ELTE BTK), Mester Tibor (PTE), Nagy Károly Zsolt (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) és Szabó Gergely (ELTE BTK és UOC). Moderátor: Lajos Veronika (ME és ELTE).

15.00 Szünet

15.15 Előadások ~ Üléselnök: Vladár Zsuzsa (ELTE BTK)
15.15 Oszkó Beatrix (Nyelvtudományi Intézet és Újvidéki Egyetem) és Várnai Zsuzsa (Nyelvtudományi Intézet): Maszk használata kötelező! Nyelvi tájkép járvány idején
15.30 Domonkosi Ágnes (Eszterházy Károly Egyetem) és Ludányi Zsófia (Eszterházy Károly Egyetem és Nyelvtudományi Intézet): A járványhelyzet hatása az e-mailezési gyakorlatokra és kutatásukra
15.45 Bartha Csilla (Nyelvtudományi Intézet és ELTE BTK): Nyelvi diverzitás – vészhelyzetben: Kutatói kihívások és gyakorlati válaszok a NyelvEsély kutatóhálózatban
16.00 Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka és Juhász Kornélia (ELTE BTK, BME TMIT, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport): Kutatás pandémia idején: előnyök és hátrányok (egy kérdőív tanulságai)
16.15 Vita

16.30 Szünet

16.40 Bevonódás és távolságtartás? Részvételi kutatás a járvány idején kerekasztal ~ Felkért hozzászólók: Fazakas Noémi (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem), Kelemen Eszter (ESSRG és ELKH TK Szociológiai Intézet), Petteri Laihonen (Jyväskyläi Egyetem) és Szerencsés Rita (MoMe EcoLab). Moderátor: Gáspár Judit (BCE).

17.40 Zárszó ~ Markó Alexandra, a konferencia szervezőbizottságának vezetője

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share