Megjelent Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek

Nőnapra meg is érkezett Kovács Mónika szerkesztésében a Társadalmi nemek: elméleti megközelítések és kutatási eredmények c. kötet, amely a tavaly májusi, gendertémáról szóló MTA interdiszciplináris konferenciáján elhangzott tanulmányok írott változatát tartalmazza.

A kötet itt érhető el (és pdf-ben le is tölthető!):  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kovacs-monika-szerk-tarsadalmi-nemek-elmeleti-megkozelitesek-es-kutatasi-eredmenyek/

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó ülései

  1. március 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat és a facebook: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

 március 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Császári Éva: A bükki szlovák falvak lakosságának névmagyarosítási, névadási szokása

Az Idegen nyelvi szakosztály  ülése.

  1. március 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Balázsi József Attila: Mik azok a széles körben használt idiómák (widespread idioms)? Az összehasonlító frazeológia legújabb eredményei

Az Idegen nyelvi szakosztály ülése

 április 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bölcskei Andrea: Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről.
A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. április 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

Furkó Péter: A diskurzusjelölők és egyéb metanyelvi elemek szerepe az egyes idézési módokban

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

  1. április 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tánczos Orsolya: Az udmurt –s’k– szuffixum funkcióiról új megközelítésben

A Finnugor szakosztály ülése

május 2. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fazakas Emese: Változási tendenciák a magyar igekötőrendszerben

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Póczos Rita: Szent István kori okleveleink névtani tanulságai

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pragmatika-kerekasztal.

Az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pragmatika Centrum és a MNYT Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozat társrendezésében.

Helye: MTA Nyelvtudományi Intézete

  1. május 16. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? 

Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai vizsgálata

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. május 17. (szerda) du. 14 órakor

Arany János-emlékülés

 Az emlékülés helyszíne : ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fsz.)

  1. május 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Anne Tamm: Esetrendszerek az uráli nyelvekben

A Finnugor szakosztály ülése

2017. május 30. (kedd) du. 4. órakor

Műfaj és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban.

Szövegtani-kerekasztal

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

  1. június 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely:

Lingvális koartikuláció — artikulációs vizsgálatok ultrahanggal és elektroglottográffal

Előadó: Markó Alexandra

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

Az ülések helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Itt az új TNTeF-szám!

Nagy örömömre megjelent a Társadalmi Nemek Tudománya e-folyóirat 6/2-es száma. Íme:

Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Dér Csilla: ’Régi’ feminizmus vagy ’új’ feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról >> PDF
Kegyes Erika: Feminista sajtóorgánumok mint a nőképek alapvető diszkurzív terei >> PDF
Szöllősy Éva: Idős nők és idős férfiak tizenévesek értelmező szótárában >> PDF
Császár Ivett és Gregor Anikó: „Boldog élet rád…” — a nők elleni párkapcsolaton belüli erőszak ábrázolása és az arra adott nézői reakciók egy napi sorozatban >> PDF
Rédai Dorottya: Etnicitás-konstrukciók a szüzesség és házasság diskurzusain keresztül >> PDF
Louise O. Vasvári: Életírás, társadalmi nemek és trauma >> PDF

DIÁKMUNKA
Pásztor Anita: Női reprezentáció az 1950-es évek magyar propagandaplakátjain >> PDF

FORDÍTÁS
Jack Halberstam: Kik vagyunk Orlando után? (Ford. Barát Erzsébet) >> PDF

SZEMLE
Acsády Judit: Hargittai Magdolna, Nők a tudományban határok nélkül (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015) — könyvszemle >> PDF
Gubicskó Ágnes: Hanna Hacker, Frauen* und Freund_innen Lesarten „weiblicher Homosxualität”: Österreish, 1870-1938 (Wien: Zaglossus, 2015) — könyvszemle >> PDF

FIGYELŐ >> PDF
SZERZŐINKRŐL >> PDF
CONTRIBUTORS >> PDF
ÖSSZEFOGLALÓK (ANGOL NYELVŰ) >> PDF

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika
Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk,
amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált
eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket
fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni,
amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan egy hazai egyetemi oktatókból
és kutatókból álló szakmai bizottság bírál el. Az összefoglalókat a
nyelveszet@hung.u-szeged.hu címre lehet e-mailben
elküldeni, legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (összesen, azaz
szóközökkel és hivatkozásokkal együtt). Az összefoglalók ne
tartalmazzák az előadók nevét, munkahelyét, ezeket az információkat az
e-mailben kérjük külön feltüntetni.

Az összefoglalók beküldési határideje: 2017. február 20.

Az elfogadásról/elutasításról szóló értesítéseket március 14-ig küldjük ki.

A konferencia szervezői: Ivaskó Lívia, Maleczki Márta, Németh T. Enikő és
Szécsényi Tibor

A konferencia előadásai alapján beküldött tanulmányok szakmai bírálat után
a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban jelenhetnek meg
(http://www.jeny.szte.hu).

További információk a Pragmatika Centrum honlapján:
http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/index.php/cfp

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont