A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó ülései

 1. március 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat és a facebook: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

 március 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Császári Éva: A bükki szlovák falvak lakosságának névmagyarosítási, névadási szokása

Az Idegen nyelvi szakosztály  ülése.

 1. március 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Balázsi József Attila: Mik azok a széles körben használt idiómák (widespread idioms)? Az összehasonlító frazeológia legújabb eredményei

Az Idegen nyelvi szakosztály ülése

 április 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bölcskei Andrea: Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről.
A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 1. április 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

Furkó Péter: A diskurzusjelölők és egyéb metanyelvi elemek szerepe az egyes idézési módokban

Az Általános  nyelvészeti  szakosztály ülése

 1. április 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tánczos Orsolya: Az udmurt –s’k– szuffixum funkcióiról új megközelítésben

A Finnugor szakosztály ülése

május 2. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fazakas Emese: Változási tendenciák a magyar igekötőrendszerben

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 1. május 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Póczos Rita: Szent István kori okleveleink névtani tanulságai

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 1. május 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pragmatika-kerekasztal.

Az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pragmatika Centrum és a MNYT Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozat társrendezésében.

Helye: MTA Nyelvtudományi Intézete

 1. május 16. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? 

Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai vizsgálata

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 1. május 17. (szerda) du. 14 órakor

Arany János-emlékülés

 Az emlékülés helyszíne : ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fsz.)

 1. május 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Anne Tamm: Esetrendszerek az uráli nyelvekben

A Finnugor szakosztály ülése

2017. május 30. (kedd) du. 4. órakor

Műfaj és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban.

Szövegtani-kerekasztal

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

 1. június 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely:

Lingvális koartikuláció — artikulációs vizsgálatok ultrahanggal és elektroglottográffal

Előadó: Markó Alexandra

A Magyar nyelvi szakosztály ülése

Az ülések helye: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem

Itt az új TNTeF-szám!

Nagy örömömre megjelent a Társadalmi Nemek Tudománya e-folyóirat 6/2-es száma. Íme:

Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Dér Csilla: ’Régi’ feminizmus vagy ’új’ feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról >> PDF
Kegyes Erika: Feminista sajtóorgánumok mint a nőképek alapvető diszkurzív terei >> PDF
Szöllősy Éva: Idős nők és idős férfiak tizenévesek értelmező szótárában >> PDF
Császár Ivett és Gregor Anikó: „Boldog élet rád…” — a nők elleni párkapcsolaton belüli erőszak ábrázolása és az arra adott nézői reakciók egy napi sorozatban >> PDF
Rédai Dorottya: Etnicitás-konstrukciók a szüzesség és házasság diskurzusain keresztül >> PDF
Louise O. Vasvári: Életírás, társadalmi nemek és trauma >> PDF

DIÁKMUNKA
Pásztor Anita: Női reprezentáció az 1950-es évek magyar propagandaplakátjain >> PDF

FORDÍTÁS
Jack Halberstam: Kik vagyunk Orlando után? (Ford. Barát Erzsébet) >> PDF

SZEMLE
Acsády Judit: Hargittai Magdolna, Nők a tudományban határok nélkül (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015) — könyvszemle >> PDF
Gubicskó Ágnes: Hanna Hacker, Frauen* und Freund_innen Lesarten „weiblicher Homosxualität”: Österreish, 1870-1938 (Wien: Zaglossus, 2015) — könyvszemle >> PDF

FIGYELŐ >> PDF
SZERZŐINKRŐL >> PDF
CONTRIBUTORS >> PDF
ÖSSZEFOGLALÓK (ANGOL NYELVŰ) >> PDF

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszéke és a Pragmatika
Centrum Országos Kutatóközpont 2017-ban ismét megrendezi az

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

című konferenciát. A konferenciára olyan magyar nyelvű előadásokat várunk,
amelyek szemantikai és pragmatikai témájú kutatások még nem publikált
eredményeiről számol be, és nemzetközileg elfogadott módszereket
fejlesztenek tovább és/vagy alkalmaznak újabb területeken.

A konferencia időpontja: 2017. április 28.

Helye: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

A konferenciára az előadások rövid összefoglalójával lehet jelentkezni,
amelyek az előző konferenciákhoz hasonlóan egy hazai egyetemi oktatókból
és kutatókból álló szakmai bizottság bírál el. Az összefoglalókat a
nyelveszet@hung.u-szeged.hu címre lehet e-mailben
elküldeni, legfeljebb 3000 karakter terjedelemben (összesen, azaz
szóközökkel és hivatkozásokkal együtt). Az összefoglalók ne
tartalmazzák az előadók nevét, munkahelyét, ezeket az információkat az
e-mailben kérjük külön feltüntetni.

Az összefoglalók beküldési határideje: 2017. február 20.

Az elfogadásról/elutasításról szóló értesítéseket március 14-ig küldjük ki.

A konferencia szervezői: Ivaskó Lívia, Maleczki Márta, Németh T. Enikő és
Szécsényi Tibor

A konferencia előadásai alapján beküldött tanulmányok szakmai bírálat után
a Jelentés és Nyelvhasználat című folyóiratban jelenhetnek meg
(http://www.jeny.szte.hu).

További információk a Pragmatika Centrum honlapján:
http://ling.bibl.u-szeged.hu/pragmatika/index.php/cfp

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont

CAPSS konferencia – absztraktleadási határidő kitolva!

capssÚJ ABSZTRAKTLEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. JAN. 31.

A konferencia honlapja: http://capss2017.nytud.hu/

Call for papers

Challenges in analysis and processing of spontaneous speech

In view of the rapid growth of various aspects in speech research, we will address the issue of challenges in the analysis and processing of spontaneous speech. Topics include a wide range of research from phonology through speech production and perception processing to speech technology. All submissions are expected to be related to events, processes and applications of spontaneous speech. The workshop will be a unique exchange forum for researchers working in all kinds of research fields focusing on relevant questions of spontaneous speech. Postgraduate students are particularly encouraged to attend the workshop. The organizers will offer the ‘CAPSS Prize of the best young presenter’. This workshop is intended as the first event of a series of CAPSS workshops planned to take place in every two years in the future.

The first workshop will take place May 14–May 17 2017 in Budapest, Hungary. The event is organized by the Department of Phonetics of the Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.
An edited book containing selected papers of CAPSS is planned to be published by an internationally recognized publisher.

Applications for oral papers, poster papers, and demonstrations are welcome. Two-page abtracts are to submitted. The topics of the workshop include – but are not limited to:

 • Phoneme realizations in spontaneous speech
 • Phonetic properties in spontaneous speech
 • Coarticulation phenomena in spontaneous speech
 • Prosodic structure of spontaneous speech
 • Phonetic coherence in spontaneous speech
 • Narratives vs dialogues
 • Dysfluency phenomena in spontaneous speech
 • Sound changes occurring in spontaneous speech
 • Spontaneous speech across life span
 • Development of spontaneous speech in L1
 • Spontaneous speech in clinical population (aphasia, SLI, deafness, etc.)
 • Analysis of paralinguistics in spontaneous speech
 • Grammaticalization: Evidence from spontaneous speech
 • Syntax of spontaneous speech
 • Communication/speech accomodation in spontaneous speech
 • Speech synthesis
 • Dialogue act modelling
 • Prosody modelling in spontaneous speech
 • Speaker recognition forensic voice comparison
 • Speech summarization in spontaneous speech
 • Spontaneous speech recognition

Further details can be found at the

menu point.

The ‘CAPSS Prize of the best young presenter‘

The best talk on a piece of high quality research given by a presenter under 35 years of age is going to be rewarded in order to recognize and encourage their work.