Anyanyelvünk évszázadai 10.: A magyar nyelv változása (története)

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye idén 10. alkalommal szervezi meg az Anyanyelvünk évszázadai hallgatói konferenciát. A konferenciára BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat várjuk.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezzük. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várunk, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális stb. meghatározottság) dimenziók közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadjuk azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti névtan stb.).

Másfelől a nyelv története részének tekintjük az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várunk, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Örömmel fogadjuk azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá.

A konferenciát az ELTE BTK kari tanácstermében rendezzük meg. Jelentkezni egyéni vagy csoportos kutatással lehetséges, illetve jól sikerült szemináriumi dolgozatokat is várunk, amelyeket az adott tantárgy oktatója bemutatásra javasol. Az előadásokról írt tanulmányok – lektorálás után – megjelenhetnek a következő konferenciakötetben. A konferencia támogatója az ALUMNI.

A konferencia időpontja és helye: 2024. június 13-14, ELTE BTK Kari tanácsterem.

A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2024. május 26.

A jelentkezési lap a következő linken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/1-zDinkNK5wQA1871guGWQnjhMcJI8u1A8hycv9h1-B8/edit

A részletek a Felhívás csatolmányban olvashatók: Felhívás_AÉ10

Utak a nyelvhasználat kutatásában II.

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék Alkalmazott nyelvészeti tudományos diákköri műhelye hallgatói konferenciát szervez, amelynek címe:

Utak a nyelvhasználat kutatásában II.

A konferencia időpontja: 2024. április 17–18.

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

A konferencia elsődleges célja, hogy fórumot biztosítson a valós nyelvhasználat jelenségeivel összefüggő problémákat vizsgáló, azokra megoldást kereső hallgatói, illetve doktori kutatások számára. Fontos törekvése, hogy a különböző nyelvi-kommunikációs jelenségekkel foglalkozó hallgatók megismerhessék egymás kutatási eredményeit, illetve lehetőséget kapjanak saját témájuk bemutatására és felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására. Az előadások épülhetnek szakdolgozati vagy OTDK-kutatásokra is.

Az előadások nyelve magyar, időkeretük 20 perc. A konferencia válogatott anyagából lektorált, ISBN-számmal rendelkező tanulmánykötetet jelentetünk meg.

A konferencián való részvétel ingyenes. Vidéki és határon túli vendégeink számára igyekszünk szállást biztosítani.

Jelentkezni az előadás 2200–2500 n terjedelmű absztraktjával lehet, melyet a szervező diákműhely címére kérünk elküldeni: al**********@bt*.hu

Az absztrakt kísérőlevelében az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

  • a jelentkező neve és e-mailcíme;
  • intézmény, szak és évfolyam;
  • a témavezető neve;
  • az előadás címe.

Az absztraktokat a beérkezési határidőt követően két-két anonim lektor bírálja el. Az absztraktokkal kapcsolatos tartalmi és formai elvárások ezen a linken olvashatók.

A jelentkezés határideje: 2024. március 3. 

A jelentkezések elfogadásáról és a konferencia programjáról 2024. április 1-ig értesítjük a résztvevőket.

Társasági ülések novemberben

Magyar Nyelvtudományi Társaság
2023. évi őszi felolvasóülések
novemberi előadások

2023. november 14. (kedd) du. ½ 5 órakor
Ivaskó Lívia – Mezőlaki Regina: A faux pas értelmezési lehetőségei pragmatikai
szempontból
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése

2023. november 21. (kedd) du. ½ 5 órakor
Schmidt lldikó: Szociolingvisztikai kutatás a narratív elemzés segítségével: többnyelvű
gyerekek narratívái
A Magyar nyelvi szakosztály ülése

2023. november 28. (kedd) du. ½ 5 órakor
Maitz Péter: Gyarmati nyelvészet. A német gyarmati múlt nyelvészeti feltárásának
nyelvelméleti és tudományetikai tanulságaiból
A Magyar nyelvi szakosztály ülése

Az ülések helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 3. emelet 336. terem.

A felolvasóülésekhez online is lehet csatlakozni. A szükséges linkeket az előadásokat
megelőzően kiküldjük, illetve a Társaság Facebook-oldalán tesszük közzé:
https://www.facebook.com/nytudtars.

Álhírek és áltudományos nézetek azonosítása a nyelvészet és a mesterséges intelligencia eszközeivel

A SZAB Nyelvtudományi Munkabizottság és az MTA-SZTE-DE Elméleti Nyelvészeti és Informatikai Kutatócsoport workshopot szervez a Magyar Tudomány Ünnepére

Álhírek és áltudományos nézetek azonosítása a nyelvészet és a mesterséges intelligencia eszközeivel

címmel.

Az MTA Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása című alprogramjának rendezvénye

A workshop ideje és helye: 2023. november 17., 11.00 óra

Szegedi Akadémiai Bizottság Székház Szeged, Somogyi u. 7., 110-es terem

Program

11.00–11.05:   Megnyitó – Prof. Dr. Németh T. Enikő

I. szekció: Tudomány–áltudomány megkülönböztetése

11.05–11.25:   Rákosi Csilla: A maszktagadó paradoxona

11.25–11.45:   Vecsey Zoltán: Szemantikai realizmus és a tudomány nyelvezete

II. szekció: Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása (1. rész)

11.45–12.05:   Szécsényi Tibor – Virág Nándor: Álhírkorpusz építése és annotálása

12.05–12.25:   Árvay Anett – Nagy C. Katalin – Németh T. Enikő: Felszólító módot tartalmazó megnyilatkozások elemzése az álhírekben

12.25–12.45:   Németh T. Enikő – Nagy C. Katalin – Németh Zsuzsanna: Implicit pragmatikai jelenségek álhírek címeiben

12.45–14.00: Ebédszünet

II. szekció: Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása (2. rész)

14.00–14.20:   Kovács Pál: Implicitség és hamisság az álhírekben

14.20–14.40:   Szabó Éva: Az attitűd kifejezési módjai az álhírekben

14.40–15.00:   Csatár Péter: A maszkellenesség nyelvi és multimodális adatolása magyar, osztrák, német és svájci források alapján

III. szekció: Álhírek, áltudományos nézetek automatikus azonosítása

15.00–15.20:   Vörös Richárd: Az álhír detektáló okostelefonos alkalmazás jelen állapota

15.20–15.40:   Gencsi Mihály: Az egészségügyi szövegeket fogadó álhírdetektáló MI-megoldás

15.40–16.00:   Ficsor Tamás: Egészségügyi dokumentumok felfedezése internetes robot segítségével

A rendezvény online, Zoomon is követhető:

https://us06web.zoom.us/j/84259593265?pwd=NBbnhygrT2Jd6lm28lHNeKbpbyzpzi.1

Sixth International Workshop on the History of Speech Communication Research (CFP)

Sixth International Workshop on the History of Speech Communication Research

September 20–21, 2024, Budapest

After highly popular sessions at ICPhS in Prague this year and an exceptional workshop „Lacerda 120” in Porto last year, we are happy to announce that the next HSCR workshop will take place in Budapest next year on Sept 20 and 21, organised by Judit Bóna and Mária Gósy of the Department of Applied Linguistics and Phonetics of ELTE University. The manuscript submission deadline is May 15, 2024. All details can be found at the workshop website: https://hscr2024.elte.hu/

The aim of this workshop is to bring scholars together who study the history of speech science to learn more on the methods, findings and results of our predecessors and to better understand the speech research community’s present achievements.

Speech has been investigated from different perspectives, which necessitates a range of approaches and scientific methods. Previous contributions analyzed the contextual background of individual researchers, investigated how specific research practices developed over time, examined the various kinds of approach of researchers to their material and the link between the form and the meaning in speech communication research.

The special focus of the 6th HSCR workshop will be on the development of the specific fields of speech communication, such as emerging phonology, progression in analysis of both speech sounds and prosody, speech technology, growing body of psycholinguistics, sociophonetics and clinical phonetics, etc. Researchers are encouraged to mine deep into history to find the early steps and advancement of these specific fields of speech communication. The knowledge of our predecessors is frequently unknown, forgotten or ignored for several reasons, and thus the past attainments are not appropriately integrated in our common consciousness regarding speech science.

As always, contributions on other topics from the history of speech communication research will also be welcome. The unfolded facts of the phonetic endeavor in the history of speech science may heavily inspire the present research.

Manuscripts should be sent to the email address of the workshop: hs******@gm***.com. Please, use the templates for your paper.

The proceedings will be published in the book series Studientexte zur Sprachkommunikation at TUDpress (Technical University Dresden). The HSCR proceedings will be published in print and also stored electronically in the ISCA archive.

For any inquiries, please use the workshop email address: hs******@gm***.com