Terminológiai csütörtök

Terminológiai csütörtök

VIII. Szakmai nap

Szervezők:

KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék

TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport)

MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)

Időpontja:

  1. február 4. (csütörtök), 18.00–19.00

Helyszíne: Online (ZOOM)

https://us02web.zoom.us/j/87362474814?pwd=Mk4xY3NSZUF3a2Q0YjAwUW5Ubi9BUT09

Könyvbemutató

Moderátor: Bölcskei Andrea, a KRE MNYIKI intézetvezetője

Program

A Terminológiai Kutatócsoport

„A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázata keretében megjelent monográfiákat bemutatják a szerzők

Csontos Nóra

Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben

Dér Csilla Ilona

Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben

Sólyom Réka

Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések

Az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely

„Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című projekt; Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában című alprojekt” kutatási pályázata keretében megjelent monográfiát bemutatja a szerző

Fóris Ágota

Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat

A könyvek a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában jelentek meg 2020-ban. Kedvezményesen megrendelhetők a kiadó webáruházában: http://webshop.harmattan.hu/

A programon a részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk a volt és jelenlegi hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!

Kérjük, hogy a részt venni szándékozók névvel jelentkezzenek be.

A bemutatóról felvételt készítünk.

További információk: http://www.kre.hu/nyelveszet/

“Szóbeli bántalmazás” pedagógus-továbbképzés

Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése c. 8 órás, tanúsítványt nyújtó, nem akkreditált, ONLINE pedagógus-továbbképzés

(A pedagógusok számára kötelezően megszerzendő 120 kredit legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető nem akkreditált képzésben való részvétellel.)

2021. január 28. csütörtök 9:00–15:50

A GYTK FB-oldalán: https://www.facebook.com/gyptovabbkepzes/?__cft__[0]=AZXaIzQ8TOwx-xQ5bX4vF6HjSWkUoE2VwYOTxTKpWgiP4GHr5r-j359eteddgBWudc8aL88h5K2oUA-uoxdgs8M9TwUlbGdXcw4QTZTI3HXnxMbBexa0vVIfWV4wJxaMNKRraxLr5KgChymTO5lVGDMzAYX6QCtKLyqFrk76VBKwhkfG4v4ftfP0HXowrzSk-kM&__tn__=-UC%2CP-R
A továbbképzés anyagának egy része megjelent: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/34164/33310

A képzés a nehezen felismerhető verbális agresszió témáját járja körül, s választ ad arra, hogyan tudjuk mindezt beazonosítani. A nyelvi agresszió vizsgálatára az alábbi színtereken kerül sor: családon belül, párkapcsolaton belül, munkahelyen, pedagógusok és diákok között. A korábban alkalmazott tudományos kategorizációknál jóval bővebb, 47 kategóriát tartalmazó rendszerrel dolgozik, amelybe olyan típusú szóbeli agresszív megnyilvánulások is bekerültek, melyeket szinte lehetetlen leleplezni vagy nem szokás leleplezni. A diákok verbálisan vagy fizikailag is bántalmazó magatartásának hátterében olyan szocializációs hátteret kell feltételeznünk, amelyben a fájdalmat okozó kommunikáció természetes, megengedhető. A bántalmazó kommunikációs kontextusok azonosítása, megnevezése ezért egyszerre segíti a nevelési feladatok ellátására való felkészülést, a szakmai személyiségfejlődést és a kapcsolati sérüléseket, áldozattá válást okozó bántalmazó kommunikáció prevenciójára alkalmas attitűd kialakítását. A pedagógusok és a diákok közti kommunikáció is újraértelmezendő ezen attitűd mentén.

A képzés ajánlott pedagógusok és nem pedagógusok számára, mivel a fájdalmat okozó kommunikációval az élet minden területén valamennyien találkozunk. A képzés interaktív és gyakorlati megközelítésű: a képzésen részt vevők szóbeli bántalmazással kapcsolatos (saját) élményeinek felismerésében és kezelésében nyújt segítséget.

A képzés további témakörei:

A verbális agresszió minden esetben szándékos/tudatos, avagy lehet-e nem szándékos? Szubjektív-e annak eldöntése, hogy egy megnyilatkozás verbális agressziónak minősül-e, avagy nem? Eldönthetőek ezek az előző kérdések pusztán a nyelvi viselkedés megvizsgálásával? Milyen nyelvi kísérőjelenségei vannak a bántalmazás folyamatának, s ezek hogyan segítenek bennünket annak leleplezésében? Milyen nyelvi jelenségek okozzák a szekunder sérüléseket? Okozhatjuk-e ezeket magunknak?

Előadó: Dr. Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

A továbbképzés időpontja: 2021. január 28. csütörtök 9:00–15:50

A továbbképzés módja: Online, MS TEAMS felületen

Továbbképzésre jelentkezők száma: minimum 10 fő, maximum 50 fő

A továbbképzés regisztrációköteles.

Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 10 000 Ft/fő

A továbbképzés indulásáról honlapunkon (www.barczi.elte.hu) és a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Facebook oldalán értesítjük az érdeklődőket, illetve információkért kereshetnek bennünket a gytk@barczi.elte.hu e-mail címen is.

JELENTKEZÉS módja és jelentkezés:

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997

 

TNTeF: 2020, 10. évf. 2. szám

Megjelent: 2020-12-31

Előszó

Barát Erzsébet

i-ii

Az identitás eltűnése?

Barát Erzsébet

216-236

Bódi Katalin. Éva születése

Debrecen: Alföld Alapítvány, 2019.

Zámbóné Kocic Larisa

237-242

Czingel Szilvia. A női test alakváltozatai 1880-1945

Budapest: Jaffa, 2020.

Kapus Erika

243-248

Anita Kurimay. Queer Budapest: 1873–1961.

Chicago and London: The University of Chicago Press, 2020.

Szőke Dávid Sándor

249-255

Figyelő

Barát Erzsébet

256-257

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share