MA-soknak és PhD-soknak AlkNyelvDok konferencia!

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Felhívás

Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Nyelvtudományi Kutatóközpont meghirdeti a
XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciát. A konferenciasorozat évenként kerül
megrendezésre.
A soron következő konferencia időpontja: 2024. február 2.
Jelentkezési határideje: 2023. november 10.
A konferencia helyszíne: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 1068 Benczúr u. 33.

A konferencia honlapja: https://nytud.hu/esemeny/xviii-alkalmazott-nyelveszeti-
doktoranduszkonferencia

A konferencia célja
Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos doktori programban foglalkoznak igen magas szinten
az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy
betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe, és hogy megismerjék más doktori
hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti
Doktoranduszkonferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.
A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen az alkalmazott nyelvészet területén végzett magas
szintű doktori kutatások bemutatására, a különböző témákban felmerülő kutatási kérdések és problémák
megvitatására és a kutatók egymással valamint a szakma többi képviselőjével folytatott tudományos
kommunikációjának elősegítésére.

A konferenciára doktoranduszhallgatók jelentkezését várjuk, függetlenül attól, hogy milyen programban
folytatnak (doktori) tanulmányokat, és mesterszakos hallgatók kutatásait is örömmel fogadjuk.

Az előadások témája az alkalmazott nyelvészet témakörei közül kerülhet ki:
– Alkalmazott beszédtudomány
– Alkalmazott szövegnyelvészet,
diskurzuselemzés, stilisztika
– A magyar mint anyanyelv
– A magyar mint második vagy
környezetnyelv
– A nyelvpedagógia nyelvészeti
vonatkozásai
– Első és második nyelv elsajátítása és
nyelvi nevelés
– Fordítástudomány

– Interkulturális kommunikáció és EU-
nyelvhasználat

– Két- és többnyelvűség
– Kontrasztív nyelvészet
– Korpusznyelvészet, nyelvtechnológia
– Lexikológia és lexikográfia
– Nyelvészeti kérdések a (digitális)
kommunikációban
– Nyelvpolitika
– Pszicholingvisztika
– Szaknyelvi kommunikáció
– Szociolingvisztika
– Terminológia
– Egyéb alkalmazott nyelvészeti
kutatások

Az előadások jellege: kutatási beszámoló az elvégzett kutatásról.

Az előadás nyelve: magyar vagy angol. Az előadások kizárólag személyes jelenlétben tarthatók meg.

Jelentkezés a konferenciára: https://easychair.org/conferences/?conf=alknyelvdok2024
Kérjük, kövessék figyelemmel a konferencia honlapját, amelyen az absztrakt tartalmi követelményei
olvashatók, valamint idéntől absztraktsablont adtunk meg, letölthető. Kérjük, legyenek szívesek az
absztrakt formázását ez alapján (vagy ebben) elvégezni.

A konferencia honlapja: https://nytud.hu/esemeny/xviii-alkalmazott-nyelveszeti-
doktoranduszkonferencia (folyamatos feltöltés alatt).

Regisztrációs díj:
előadók: 5000 Ft
hallgatóság: 2000 Ft
Az előadásokat sztrímeljük, de kizárólag regisztrált hallgatóság számára. Az előadások csak
helyszínen tartottak.

Információkérés: a jakab.dorottya[kukac]nytud.hu e-mail-címen

Budapest, 2023. október 3.

Károly Krisztina

az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabi

zottságának elnöke

Váradi Tamás

a konferencia szervezőbizottságának elnöke,
Nyelvtudományi Kutatóközpont

ResLing 2023

Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2023

ELTE BTK
2023. november 23–24.

Konferenciafelhívás

Az alkalmazott nyelvészet tárgykörében 2021-ben a hagyományteremtés szándékával nemzetközi
konferenciasorozatot indítottunk angol és magyar nyelvű szekciókkal. A sikeres 2021-es
konferencia után idén is megrendezzük a Felelős nyelvészet II. című konferenciát.
A konferencia célja most is az alkalmazott nyelvészet fogalmát tágan értelmezve olyan kutatásokat
bemutatni, amelyek fennálló nyelvhasználati/nyelvi/kommunikációs társadalmi problémákat
elemeznek, és arra reális megoldást javasolnak nyelvészeti eszközökkel, interdiszciplináris
megközelítésben. A konferenciára társadalmilag felelős tudományos témákban várunk előadásokat.
Konferenciánk elsősorban a kevésbé ismert alkalmazott nyelvészeti kutatásokat, a még ismeretlen
(nem közismert) nyelvi dilemmák vizsgálatát, valamint ismert problémák új, innovatív elemzését, a
megoldási javaslatok kidolgozását részesíti előnyben. Az oktató-kutató kollégák mellett
doktoranduszok jelentkezését is szívesen fogadjuk. Tematikus szekciók,
workshopok/kerekasztalok szervezését is tervezzük.

A konferencia tématerületei lehetnek: kommunikációkutatás (manipulatív nyelvhasználat, orvos-
beteg, tanár-diák kommunikáció, vészhelyzeti kommunikáció stb.), igazságügyi területek, gazdaság,

egészségügy, kereskedelem, diplomácia, turisztika, sport, oktatás, nyelvi jogok, informatika,
műszaki területek, természettudomány, repülésbiztonság stb.
A konferencia helyszíne az ELTE BTK.
A konferencia plenáris előadói: Alastair Henry (professor, Lund University), Laki László János
(tudományos munkatárs, Nyelvtudományi Kutatóközpont), Ivana Didirkova (associate professor,
Université Paris 8.)
Szervezők: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Alkalmazott
Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke, Interkulturális nyelvészet doktori programja és Alkalmazott
nyelvészet doktori programja, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság. A konferencia
főszervezője Csizér Kata egyetemi tanár.
A jelentkezés, valamint a regisztráció részleteiről a konferencia honlapján tud tájékozódni.
Jelentkezési határidő előadóként absztrakttal: 2023. május 15. Absztraktok elbírálásának határideje:
június 15.
Regisztrációs határidő és a részvételi díj befizetésének határideje: 2023. október 1.
A konferencia részvételi díja: 15.000 Ft.

Early bird regisztrációval 2023. szeptember 15-ig 10.000 Ft, egyetemi hallgatóknak és
doktoranduszoknak 5.000 Ft.
Kérjük, akkor is regisztráljon, ha nem kíván előadni, de szeretne részt venni a konferencián. A nem
előadó résztvevőknek a regisztráció ingyenes.
A konferencia honlapja: resling.elte.hu
E-mail-címe: resling@btk.elte.hu
Helyszín: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Időpont: 2023. november 23–24.
A szervezőbizottság

10. PRAGMATIKA KEREKASZTAL

Tisztelettel meghívjuk a Pragmatika Centrum éves találkozójára, a 10. jubileumi Pragmatika Kerekasztalra
2022.október 7. 11 órától
Helyszín: Pécs, 7623, Szántó K. J u 1/b. Földszint A terem.
Szervezők:
PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Szervezők:

PTE Kultúra- és Társadalomtudományi Intézet, PTE Filozófia Doktori Iskola, a Sopianae
Kulturális Egyesület, a Pragmatika Centrum és a Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata

Programtervezet
11.00: érkezés, megnyitó (Szécsi Gábor, Schnell Zsuzsanna)
11:10 – 11:30: Pléh Csaba (CEU, MTA) – Bühler nyelvi funkcióitól a beszédaktusokig
11:30-11:50: Szécsi Gábor (PTE, MTA) – A nyelvfilozófia és a kognitív nyelvészet kapcsolata
——- 1. szekció: Nyelvfilozófia, alkalmazott filozófia (15 perces előadások, diszkusszió a blokk végén egyben)
11:50 – 12:05: András Ferenc (PE) – Hitelesség és az igazság pragmatikus felfogása
12:05 – 12:20: Pete Krisztián (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Wilfrid Sellars nyelvfelfogása
12:20 – 12:35: Alpaslan Ertüngealp (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A zene nyelve a gondolat nyelve? – Zene és nyelv viszonya
12:35 – 12:50: Kocsis László (PTE Filozófia Doktori Iskola) – A nyelv metafizikája
12:50 – 13:05: Halász László (PTE Filozófia Doktori Iskola) -– Okság és nyelv
13:05 – 13:20: Boros János (PTE Filozófia Doktori Iskola) – Nyelv és gondolkodás
13:20 – 13:30: Diszkusszió
———–
13:30 – 14:10: Ebédszünet – szendvics ebéd, kávé
———– 2. szekció: Neuropragmatika, Pszichiátria
20 perc/előadás: (15 perc plusz kérdések)
14:10 – 14:30: Unoka Zsolt SOTE (pszichiáter, filozófus) – performatív beszédaktusok, kategorizáció és diagnózisok adása, mint beszédaktus nem szándékolt következményei a pszichiátriai gyakorlatban.
14:30 – 14:50: Csulak Tímea – Herold Róbert (PTE Klinikai Központ): A nyelvfejlődés és a mentalizáció szerepe szkizofréniában.
14:50 – 15: 10: Ivaskó Lívia (SZTE) – Neuropragmatikai szempontok a nyelvi rehabilitációban
15:10 – 15:30: Németh T. Enikő (SZTE) – Összefoglaló a Pragmatika Centrum előző évéről
15:30: Zárás