Projekt- és könyvbemutató

Dömötör Adrienne ‒ Gugán Katalin: A változások tényezői és a tényezők változásai ‒ két nyelvtörténeti projektről és egy újonnan megjelent kötetről

Előadás és könyvbemutató 2021. január 25. 14 órától

Az esemény a helyszínen (Nyelvtudományi Kutatóközpont: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 33., Földszinti Nagyelőadó) és online is követhető.

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/82892355244

2021 decemberében jelent meg az Akadémiai Kiadónál a Nyelvtudományi Értekezések 169. számaként a Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében című könyv (szerkesztette: Dömötör Adrienne, társszerkesztők: Gugán Katalin, Varga Mónika). A kötet tanulmányai a Magyar Nyelvtörténeti Kutatócsoport előző projektjének keretében jöttek létre (Versengő szerkezetek a középmagyar élőnyelvben: változók elemzésén alapuló megközelítés, NKFIH–OTKA K 116217, 2015‒2020). Programunk három részre tagolódik.

(1) A kötet bemutatója kapcsán először Dömötör Adrienne röviden visszatekint a projektre, amelyben elsősorban a korszak élőnyelv(közel)i regiszterét kutattuk: nyelvi-nyelvhasználati változatokat és éppen zajló változásokat vizsgáltunk. A forrásanyag meghatározó részét az ezt megelőző munkálatunkban megépített nyelvtörténeti adatbázis, a Történeti magánéleti korpusz (tmk.nytud.hu) képezte (Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz az ó- és középmagyar kori magánéleti nyelvhasználat köréből, OTKA K 81189, 2010–2014). Kutatásainkban így elsősorban perek tanúvallomásaira és magánlevelek anyagára építettük, azt a nyelvhasználati réteget vizsgálva, amelyben a nyelvi változások gyökereznek. Egyik legérdekesebb eredményünk az, hogy – míg maga a grammatikai elmozdulás elsősorban nyilvánvalóan a beszéltnyelvben történik meg – a változás eredményének elterjedésében sok esetben jellemzően nem az élőnyelv a vezető regiszter.

(2) Más regiszterekre kitekintve tehát azzal is szembesültünk, hogy az így kapott eredmények nemcsak hogy eltérnek az élőnyelvközeli nyelvhasználati réteg adataitól, hanem egészen váratlan irányban térnek el: van, hogy a formálisabb rétegekre jellemző(bb) az innovatív változatok használata. Erre a megfigyelésre épült rá jelenleg futó projektünk (Regiszterfüggő változatok a középmagyarban, FK 135186), amelynek keretében egyrészt egy olyan új korpuszt hozunk létre, amelyre az összehasonlítást alapozni lehet (Középmagyar emlékirat- és drámakorpusz), másrészt a rendelkezésre álló, illetve készülő korpuszok szisztematikus összehasonlításával igyekszünk pontosabb képet nyerni a középmagyar kori grammatikai és pragmatikai változókról. Előadása során Gugán Katalin rövid áttekintést ad ennek a projektnek a célkitűzéseiről és eddigi eredményeiről.

(3) A programot a könyvbemutató zárja: a Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében című kötetet Cser András és Sárosi Zsófia ajánlja az olvasók figyelmébe.

A könyv a helyszínen 30%-os kedvezménnyel vásárolható meg.

SZÓBELI BÁNTALMAZÁS TOVÁBBKÉPZÉS

Online egynapos továbbképzés. (Teams felületén.)

SZÓBELI BÁNTALMAZÁS – A NYELVI AGRESSZIÓ LELEPLEZÉSE

Pedagógusoknak kreditszerző (de bárki jöhet.)

A továbbképzés időpontja: 2021. november 27. szombat 9:00–15:50

Jelentkezési határidő: 2021. november 15. (pár nappal kitolják sztem, főleg, ha kéri vki)

További infók:

https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997

https://www.facebook.com/gyptovabbkepzes

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban

Meghívó

A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ előadás-sorozatot szervez

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban

címmel.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában.

Az előadás-sorozatot online, a Teams platformon tartják. Minden alkalommal egy 30-45 perces előadást 30-45 perces diszkusszió fog követni. Az előadásokat rögzítik, a felvételeket a DiAGram Központ honlapján fogják közreadni.

Az első előadást Kalivoda Ágnes tartja 2021. május 14-én 16 órakor.

Részletes program és csatlakozási lehetőség:

https://diagram.elte.hu/content/korpusznyelveszeti-modszerek-a-kognitiv-nyelveszeti-kutatasban.t.19512

Előadó Téma Időpont és csatlakozási kapcsolat
Kalivoda Ágnes igekötő-kutatás, PrevCons eszköz 2021. május 14. 16 óra

Click here to join the meeting

Indig Balázs igei konstrukciók azonosítása 2021. május 28. 16 óra

Click here to join the meeting

Sass Bálint igei szerkezetek, Mazsola eszköz, MNSZ(2) 2021. június 4. 16 óra

Click here to join the meeting

Vincze Veronika könnyű igék, Szeged Treebank, kitekintés más korpuszokra 2021. június 11. 16 óra

Click here to join the meeting

 

Terminológiai csütörtök

Terminológiai csütörtök

VIII. Szakmai nap

Szervezők:

KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék

TERMIK (Terminológiai Kutatócsoport)

MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa)

Időpontja:

  1. február 4. (csütörtök), 18.00–19.00

Helyszíne: Online (ZOOM)

https://us02web.zoom.us/j/87362474814?pwd=Mk4xY3NSZUF3a2Q0YjAwUW5Ubi9BUT09

Könyvbemutató

Moderátor: Bölcskei Andrea, a KRE MNYIKI intézetvezetője

Program

A Terminológiai Kutatócsoport

„A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázata keretében megjelent monográfiákat bemutatják a szerzők

Csontos Nóra

Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben

Dér Csilla Ilona

Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben

Sólyom Réka

Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések

Az Interkulturális Kutatócsoport és Fordítóműhely

„Interkulturális transzferjelenségek és a (mű)fordítás című projekt; Fordítás és terminológia kapcsolata: a terminológia szerepe az interkulturális transzfer folyamatában című alprojekt” kutatási pályázata keretében megjelent monográfiát bemutatja a szerző

Fóris Ágota

Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat

A könyvek a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös kiadásában jelentek meg 2020-ban. Kedvezményesen megrendelhetők a kiadó webáruházában: http://webshop.harmattan.hu/

A programon a részvétel ingyenes. Szeretettel várjuk a volt és jelenlegi hallgatókat, kollégákat, érdeklődőket!

Kérjük, hogy a részt venni szándékozók névvel jelentkezzenek be.

A bemutatóról felvételt készítünk.

További információk: http://www.kre.hu/nyelveszet/

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share