Kötet a beszélt nyelvről

Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.) 2009. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Tinta Könyvkiadó: Budapest.

Pszicholingvisztikai és fonetikai vizsgálatok keretében magyar nyelvészek természetszerűleg foglalkoztak már a beszélt nyelv jellemzőivel, de a beszélt nyelv grammatikáját is behatóan tárgyaló magyar kötetet eddig (tudtommal) nem vehettünk kézbe. A Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban c. kötet az őszi, azonos című konferencia előadásait tartalmazza. Engem persze főleg a diskurzusjelölőkkel kapcsolatos, ill. a történeti pragmatikai írások érdekelnek, és van miből válogatni :-).

Kalap vagy a kígyó lenyelte az elefántot?

Végre pótolva (van) egy régi hiány: közérthető szemiotikai bevezető könyv olvasható magyarul.
Sean Hall “This means this means that” c. könyvének magyar változata a terjengős “Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot…” címet kapta, holott az alcím (második fele) is bőven megtette volna: “Kommunikáció jelekkel – bevezetés a szemiotikába” (Budapest, 2008).

Ezt leszámítva a Scholar Kiadó munkáját csak dicsérni lehet, rendkívül igényes a kiadás, bár minden szak- és tankönyv ilyen formában jelenne meg… és nem utolsósorban a mű az összes fontos szemiotikai alapfogalommal megismertet bennünket. Szóval hurrá, van miből Bevezetés a szemiotikába tárgyat tanítani és tanulni 🙂

Elindult a Csőrösi Koma!

Nagyon megörültem a minap volt kínainyelv-tanárom, Apatóczky Ákos levelének, amelyben arról tudósított, hogy ő és társai Csőrösi Koma néven elindítottak egy orientalista oldalt, ami a keletkutatók eredményeit a tágabb közönség számára szeretné elérhetővé tenni. Az első írás – “Madjar vagyok, turista” – dr. Baski Imre turkológus tollából származik, a nyelvtörit hallgatóknak külön is ajánlom!

Név és valóság

Megjelent a KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI I. Név és valóság” címmel (2008, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék). A VI. Magyar Névtudományi Konferencia (Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) 86 előadását tartalmazó, csaknem hétszáz oldalas kötetet Bölcskei Andrea és N. Császi Ildikó szerkesztette.

A könyv a KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén Máté Juditnál (mate.judit@kre.hu) megvásárolható.

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn