A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia (ELTE – KJF)

Ha itt az ősz, itt a konferenciák ideje. Egy héttel a “Diskurzus a grammatikában…” előtt rendezi meg a Kodolányi János Főiskola és az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke “A kommunikáció nyelvészeti aspektusai” c. alkalmazott nyelvészeti konferenciát, mely a negyedik ilyen jellegű közös konferencia a sorban. Időpontja: 2008. november 3-4. Helyszíne: a Kodolányi János Főiskola Budapesti Regionális Oktatási Központja (Budapest, XIII. kerület, Frangepán u. 50-56.). A konferencia honlapja és programja

Continue reading »

Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első, tavalyi konferenciáját 2008. november 11-12-én követi a második, Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban címen. Az előadások jelentős része nem titkoltan a funkcionális, kognitív nyelvészet, a diskurzus- és korpuszalapú kutatások eredményeinek a grammatikaleírásra gyakorolt vagy gyakorlandó hatásával foglalkozik. A főbb témakörök: 1. Beszélt nyelvi tényezők a grammatikában 2. Grammatikai egységek a pragmatika és a diskurzuselemzés nézőpontjából 3. Grammatikai modellek (szempontok: funkcionális – formális, leíró – történeti, adatolás korpuszból és diskurzusból) 4. Szintaktikai és szemantikai szerkezetek viszonyai…

Continue reading »

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 80. Budapest: Tinta Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének Funkcionális Nyelvészeti Műhelye tavaly rendezte az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában első konferenciáját “Szöveg, szövegtípus, nyelvtan” címen, amit idén novemberben követ a második, a “Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban”. A fenti kötet az első konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza, melyek négy téma köré rendeződnek: 1. A szöveg és a szövegtípus elméleti kérdései 2. A funkcionális nyelvtan (a nyelvtan)…

Continue reading »